V2 3.5 Bijvoeglijk nw, uitgangen/bijzondere vormen + 3.4 écouter/onderwerp herkennen

Lesdoelen
Mijn kennis over het herkennen van een onderwerp is weer opgefrist.

3.5 Grammaire II: Ik kan het bijvoeglijk naamwoorden herkennen en toepassen.
1 / 31
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Lesdoelen
Mijn kennis over het herkennen van een onderwerp is weer opgefrist.

3.5 Grammaire II: Ik kan het bijvoeglijk naamwoorden herkennen en toepassen.

Slide 1 - Slide

Bonjour

Slide 2 - Slide

Comment allez-vous? Hoe gaat het met jullie?

Slide 3 - Open question

But de la leçon
Mijn kennis over het herkennen van een onderwerp is weer opgefrist.
3.5 Grammaire II: Ik kan het bijvoeglijk naamwoorden herkennen en toepassen.

Slide 4 - Slide

Hoe herken je een onderwerp van een gesprek?

Slide 5 - Mind map

Unité 3: C'est qui ? C'est quoi ?

Slide 6 - Slide

Révision


Regelmatige vormen van het bijvoeglijk nw
Exercices 16a & 16b, page 101
Théorie, page 102


timer
7:00

Slide 7 - Slide

L'adjectif - Bijvoeglijk naamwoord

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

onregelmatig bijvoeglijk nw

Slide 11 - Slide

Grammaire II:  bijvoeglijk naamwoord
Bijzonder mannelijk meervoud

-eau --> +x
nouveau --> nouveaux

-al --> -aux
journal --> journaux

Slide 12 - Slide

De bijzondere vormen van het bijvoeglijk naamwoord
  • Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -x dan eindigt de vrouwelijke vorm op -se 
  • heureux =heureuse 
  • jaloux =jalouse 
  • als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -f dan eindigt de vrouwelijke vorm op -ve
  • sportif = sportive 
  • créatif = créative 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Welke beschrijving past bij dit plaatje?

A
il y a deux petits filles
B
il y a deux grandes filles
C
il y a deux petites filles
D
il y a deux grande filles

Slide 17 - Quiz

Welke beschrijving past bij dit plaatje?

A
lls sont joyeuses
B
ils sont joyeux
C
elles sont joyeux
D
ils sont joyeuxs

Slide 18 - Quiz

Welke beschrijving past bij dit plaatje?
A
ils sont très sportives
B
ils sont très sportif
C
Ils sont très sportive
D
ils sont très sportifs

Slide 19 - Quiz

Beschrijf dat plaatje !

A
c'est une vieux dame
B
c'est une vieilles dame
C
c'est une vieille dame
D
c'est une vieille dames

Slide 20 - Quiz

Beschrijf dat plaatje !

A
c'est un nouveaux portable
B
c'est un nouvelles portables
C
c'est une nouvelle portable
D
c'est un nouveau portable

Slide 21 - Quiz

Welke kleur zijn de ogen ?

A
les yeux sont bleus
B
les yeux sont bleux
C
les yeux sont bleues
D
les yeux sont bleue

Slide 22 - Quiz

Tu as compris le cours ?
Si tu ne comprends pas, alors regarde la vidéo !

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

En étapes
Bijzondere vormen van bijv. nw
Exercices 16c & 16d, p. 103-104 
Théorie, page 102Slide 25 - Slide

Devoirs
• Apprendre:
Vocabulaire et Phrases, Apprendre 5, page 115
• Faire:
Exercices 19, 20 & 21 (pages 107-108)

Slide 26 - Slide

Lesdoelen behaald?


  • Het herkennen van een onderwerp is weer opgefrist. 
  •  3.5 Grammaire II: Ik kan het bijvoeglijk naamwoorden herkennen en toepassen.

Slide 27 - Slide

Franse
bijvoeglijk naamwoorden

Slide 28 - Mind map

Zet de correcte uitgangen achter de soort zelfstandig naamwoorden!
Mannelijk enkelvoud (le/l')
Vrouwelijk enkelvoud (la/l')
Mannelijk meervoud (les)
Vrouwelijk meervoud (les)
Bijvoeglijk
nmw + E
Bijvoeglijk nmw + S
Bijvoeglijk nmw + ES
Bijvoeglijk nmw + niets

Slide 29 - Drag question

Slide 30 - Video

À la semaine prochaine!

Slide 31 - Slide