Les 2 GHZ

Les 2 GHZ
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Les 2 GHZ

Slide 1 - Slide

Inhoud
- studiewijzer
- herhaling vorige les
- aangeboren/verworven
-Niveaus van verstandelijk gehandicapten
- opdracht

Slide 2 - Slide

Leerdoel in e-to

Slide 3 - Slide

doel
De student kan na deze les het verschil uitleggen tussen een aangeboren en een verworven stoornis.
De student kan na deze les de eigenschappen van de verschillende niveaus  van verstandelijke beperkte mensen benoemen.

Slide 4 - Slide

Studiewijzer doornemen

Slide 5 - Slide

Herhaling
Stoornis:een defect of het ontbeken van een orgaan of orgaanfunctie, rekening houdend met de leeftijd van de zorgvrager.
Beperking: De moeilijkheden die iemand heeft ten aanzien van gedrag of het uitvoeren van activiteiten.
Handicap: Bij een handicap gaat het om iemand met een beperking in de maatschapij (participatieprobleem).


Slide 6 - Slide

Herhaling
Verstandelijke beperking: Beperking in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen.
Lichamelijke beperking: De zorgvrager wordt gehinderd in zijn handelingen en/of bewegingen door een motorische beperking

Slide 7 - Slide

aangeboren of verworven

Slide 8 - Slide

Wat verstaan we onder aangeboren of verworven letsel

Slide 9 - Mind map

Waarom is dit van belang om te weten?

Slide 10 - Mind map

Het  weten of een stoornis is aangeboren of verworven is van belang, omdat het informatie geeft over de ervaringen van de zorgvrager en hoe zijn stoornis, beperkingen of participatie aan het maatschappelijk leven beleeft.

Slide 11 - Slide

aangeboren stoornissen
- erfelijke genetische afwijking
- stofwisselingstoornissen
- stoornissen tijdens zwangerschap
stoornissen tijdens of na geboorte tot 1 maand na geboorte
- zorgvrager weet niet hoe het leven is zonder letsel
-trage ontwikkeling of bepaalde ontwikkeling niet aan de orde

Slide 12 - Slide

verworven letsel
- vanaf 1ste maand van geboorte ontstaan.
- ziekten
- ongeval
- ernstige mishandeling
- ernstige en langdurige ondervoeding
- vaatstoornissen
- drugs

Slide 13 - Slide

Indeling in functioneringsniveaus

- Diep/ zeer ernstig verstandelijk beperkt
-Ernstige verstandelijk beperkt
- Matig verstandelijk beperkt 
- Licht verstandelijk beperkt

Slide 14 - Slide

Diep/ zeer ernstig verstandelijk beperkt (IQ tot 20)
 • Slechts 1%
 • Maximale bereikbare verstandelijke leeftijd 2 jaar
 • Nauwelijks contact
 • Agressie komt vrij vaak voor ⇨ automutilatie
 • Lichamelijk zeer kwetsbaar
 • Continue afhankelijk van verzorging


Slide 15 - Slide

Opdracht mindmap
- klas in 4 verdelen
- elke groep maakt een mindmap over een niveau 
- in deze map staat het niveau, de beperkingen en mogelijkheden die dit met zich meebrengt, lichamelijke beperkingen, zorgafhankelijkheid, mate van contact en communiceren

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Ernstige verstandelijk beperkt (IQ 20-34) 
 • 7%
 • Maximale bereikbare verstandelijke leeftijd 4 jr
 • Spraak is soms mogelijk
 • Zwakke motorische ontwikkeling
 • Tijdsbesef is heel slecht
 • Behoefte aan constant supervisie

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Matig verstandelijk beperkt (IQ 35-49) 
 • 18 %
 • Maximaal te bereiken verstandelijke leeftijd is 7 jr
 • Leren praten en communiceren is mogelijk
 • Zelfverzorging onder toezicht
 • Eenvoudig werk onder toezicht is soms mogelijk
 • Betere motorische ontwikkeling

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Licht verstandelijk beperkt (IQ 50-69)
 • 70 %
 • 6 tot 12 jaar
 • De ontdekking laat (moeilijk herkenbaar)
 • Tekortkomingen in het abstract denken en het leggen van verbanden.
 • Makkelijk beïnvloedbaar
 • Vaak mogelijk om later een beroep uit te oefenen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

opdracht 
-Welke oorzaken van de stoornissen zijn aangeboren en welke zijn verworven, geef een korte omschrijving van deze stoornis en welke gevolgen dit heeft voor het verdere leven.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Klassikaal nabespreken opdracht 

Slide 26 - Slide

afsluiting
- vragen?
- doel?

Slide 27 - Slide