Paragraaf 2

Klimaatfactor reliëf
Paragraaf 2 van hoofdstuk 6
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Klimaatfactor reliëf
Paragraaf 2 van hoofdstuk 6

Slide 1 - Slide

Over welke klimaatfactor hadden we het vorige les?

Slide 2 - Open question

Klimaatfactoren
We weten al dat temperatuur afhangt van de breedtegraad, hoogteligging, en ligging aan zee.

Dit zijn klimaatfactoren.
Reliëf (hoogteverschillen) hoort daar ook bij.

Slide 3 - Slide

Rood = hoge bergen
Waar valt meer neerslag, denk je?

Slide 4 - Drag question

Vanaf zee komt natte lucht (want veel water).

Die botst tegen de bergen op en deze wolken gaan omhoog. Stijgende lucht regent!

Slide 5 - Slide

Een stuwingsregen
Loef is droef, want hier regent het altijd
Lij is blij, want hier is het lekker droog

Slide 6 - Slide

En waar wordt het in de winter kouder?

Slide 7 - Drag question

Aan de kust heeft het land nog invloed van zee - zachte winters, koele zomers.

De bergen stoppen die invloed, dus aan de andere kant zijn de winters kouder.

Slide 8 - Slide

Verschil in klimaat
Door de bergen is er links een ander klimaat dan rechts.

Daarom heet dit gebergte een klimaatscheiding.

Slide 9 - Slide

En daarom regent het in Bergen zoveel!

Gelukkig was het er in mijn vakantie zonnig.

Slide 10 - Slide

Aan de slag
Maken: opdrachten bij paragraaf 6.2
Overslaan: vraag 1, vraag 2b/c (wel vraag 2a!)
Gebruik voor vraag 3 deze kaart/internet

Blijf in de LessonUp. Over 20 minuten doen we een paar check-vragen.

Slide 11 - Slide

Welke reliëfvorm hebben we vooral in Nederland?
A
Hooggebergte
B
Middelgebergte
C
Heuvelland
D
Laagland

Slide 12 - Quiz

Hoe noem je neerslag die valt aan de loefzijde van een gebergte?
A
Stijgingsregen
B
Stuwingsregen

Slide 13 - Quiz

Aan welke kant van de berg vind je de regenschaduw?
A
Loefzijde
B
Lijzijde

Slide 14 - Quiz

Aan welke kant van het Scandinavisch Hoogland ligt de stad Bergen?
A
Loefzijde
B
Lijzijde

Slide 15 - Quiz

Welke van deze vier is géén klimaatfactor?
A
Reliëf
B
Ligging aan zee
C
Lengtegraad
D
Hoogteligging

Slide 16 - Quiz

Na vandaag weet je:
Wat het verband is tussen reliëf en klimaat.

Hoe hoger, hoe kouder;
Veel neerslag aan de loefzijde, weinig aan de lijzijde;
Gebergten kunnen de invloed van zee blokkeren;
Zo kan een gebergte een klimaatscheiding zijn.

Slide 17 - Slide

Volgende keer
Af: opdrachten paragraaf 6.2

Volgende keer gaan we verder met paragraaf 3.

Slide 18 - Slide