A11-12 II.

REVIEW:
Present Simple
Present Continuous
1 / 29
next
Slide 1: Mind map
EnglishSpecial Education

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

REVIEW:
Present Simple
Present Continuous

Slide 1 - Mind map

Figyeljük meg a különbséget!

I play football.                              I am playing football.

I listen to Tankcsapda.               I am listening to EDDA.

I drive to school.                          I am driving to school.
Mint láthatod, a mondatok csak az igeidőben térnek el (segédige/ige alakja), de így is teljesen más jelentésük van.

Slide 2 - Slide

Most próbálj te mondani mondatokat a két tanult igeidőben. 
Pl:
I like chess.
I usually cook carbonara.
I am watching a good series now.
I am learning English at the moment.
   Fordíts le

Slide 3 - Slide

Complete the following sentences with the given verb in the correct tense!

Slide 4 - Slide

She __________ (not eat) pizza very often.

Slide 5 - Open question

What computer game _____________ (you / play) now?

Slide 6 - Open question

I __________ (not like) traditional music. It’s boring!

Slide 7 - Open question

They __________ (play) football in the park every weekend.

Slide 8 - Open question

Márk __________ (watch) TV at the moment.

Slide 9 - Open question

What time _____________ (she / start) working every day?

Slide 10 - Open question

What _____________ (they / do) at the moment?

Slide 11 - Open question

Elek __________ (not watch) TV, he's reading.

Slide 12 - Open question

He ____________ (never / clean) his room!

Slide 13 - Open question

We __________ (not go) to the park because it’s raining.

Slide 14 - Open question

How often ________ (you / go) to the gym?

Slide 15 - Open question

She __________ (cry) because the film is very sad.

Slide 16 - Open question

She __________ (wash) her car every Saturday.

Slide 17 - Open question

Mum: Alice, what are you doing in here in the bathroom?
Alice: I’m standing on a chair.
Mum: But why are you standing on the chair?
Alice: I’m looking into the mirror, mum.
Mum: But you’ve got your eyes closed, Alice.Why are you doing that?
Alice: I want to see what I look like when I’m sleeping. 

Fun: Translation

Slide 18 - Slide

Épp Németországba megyek vásárolni.

Slide 19 - Open question

Minden héten elmegyek Németországba vásárolni.

Slide 20 - Open question

Most akarom megvenni azt a táskát.

Slide 21 - Open question

Katica soha nem mossa meg a kezét!

Slide 22 - Open question

Tudok úszni, de nem szeretek.

Slide 23 - Open question

Többnyire angolt tanulnak délutánonként, de ezen a héten Franciát tanulnak.

Slide 24 - Open question

Most mit csinálsz?

Slide 25 - Open question

Mit csináltok vasárnaponként?

Slide 26 - Open question

Ki szokott menni a Lidl-be a te családodból?

Slide 27 - Open question

A férjem épp a Fradi meccset nézi a hálószobánkban.

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Slide