D1BTh7 B1 Bloemen

Thema 6 paragraaf 1
Bloemen
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 6 paragraaf 1
Bloemen
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Slide

Dit ga je leren

-  Je kent de onderdelen van bloemen

-  Je kent de kenmerken van de onderdelen

-  Je weet wat de belangrijkste functie van de bloem is


Slide 2 - Slide

Voorbeelden van organen van een mens zijn: het hart, de lever, de huid.
Welke organen van een plant ken je?

Slide 3 - Open question

Wat weet jij van een bloem?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

De bouw van bloemen
De functie van een bloem
De meeste bloemen hebben ongeveer dezelfde bouw. Bloemen kunnen er wel heel verschillend uitzien. 

Een bloem staat op een bloemsteel. 
De bloembodem bestaat uit de bloemkelk met kelkbladeren. Meestal is dit deel groen.

De bloemkroon bestaat uit kroonbladeren.

De functie van bloemen is voortplanten

Leren
Kroonbladeren hebben vaak 
een mooie kleur

Slide 6 - Slide

Kelkbladeren hebben een functie, 
ze bieden bescherming aan de knop ==>
 tegen kou, uitdroging en beschadiging (vraat)
Noteer in je schrift welke functie de kelkbladeren hebben en waartegen ze de knop beschermen.

Slide 7 - Slide

Kroonbladeren
fel gekleurd om insecten te lokken
Leer de bloemonderdelen
Bloemsteel
1
blad
2
kelkblad
3
kroonblad
4
Waaruit bestaat de bloembodem?
Bloemkelk met kelkbladeren
5
Waaruit bestaat de bloemkroon?
kroonbladeren
6
Leren

Slide 8 - Slide

Welke functie hebben de kelkbladeren?
 
functie kelkbladeren
Bescherming van de knop
1
Waartegen beschermen de kelkbladeren (3 antw)?
Bescherming van de bloem tegen de kou, uitdroging en beschadiging (vraat)
2
Weet je het antwoord?

Slide 9 - Slide

Wat is waar?
A
Kelkbladeren zijn vaak groter dan kroonbladeren
B
De kroonbladeren beschermen tegen kou, uitdroging en beschadiging
C
De kelkbladeren trekken insecten aan
D
De kroonbladeren zijn vaak fel gekleurd

Slide 10 - Quiz

Welke planten hebben geen gekleurde kroonbladeren

Slide 11 - Open question

Leren


De bloemonderdelen

Slide 12 - Slide

Meeldraden 
(Mannelijk voortplantingsorgaan)


In de helmknop zitten helmhokjes met daarin het stuifmeel
Onderdeel van de meeldraad:
Helmknop met helmhokjes
1
Onderdeel van de meeldraad: Helmdraad
2
Helmknop met helmhokjes met daarin het stuifmeel
3
Helmdraad
4
Leren

Slide 13 - Slide

Stamper
(het dikke gele deel in het midden)
Vrouwelijke voortplantingsorgaan:
stempel, stijl en vruchtbeginsel
Stempel
1
Stijl
2
Vruchtbeginsel
3
Leren

Slide 14 - Slide

Meeldraad en Stamper


Benoem de onderdelen
Stempel
1
Stijl
2
Helmknop met helmhokjes met daarin het stuifmeel
3
Helmdraad
4
kroonblad
5

Slide 15 - Slide

Kelkbladeren
6
Helmknop met helmhokjes
8
Stuifmeelkorrel (mannelijke geslachtscel)
2
Kroonblad
1
Eicel
5
Zaadbeginsel
4
Vruchtbeginsel
13
Stijl
12
Stempel
11
Stamper
14
Helmdraad
9
Stuifmeelbuis (Pollenbuis)
3
Meeldraad
10
Leer de onderdelen van de bloem
Bloemsteel
7
Natekenen in je schrift, noteer alle onderdelen.

Slide 16 - Slide

Stuifmeelkorrel
12
Helmknop met helmhokjes met daarin stuifmeel
7
Helmdraad
8
Stempel
3
Stijl
4
Helmdraad
8
Kroonblad
1
Kelkblad
2
Bloembodem
6
Bloemsteel
10
Zaadbeginsel met eicellen
11
Vruchtbeginsel
5
Vruchtbeginsel
13
Helmknop
7
De nectar bevindt zich diep in de bloem(bodem)
9
nr. 3,4 + 13
De stamper
14
Wedstrijd: 
nr. 1 drukt de stopwatch in. Nr. 2 noemt het onderdeel en
klikt daarna op het nr. ter controle. Goed? Open laten staan. Fout? sluiten en eerst alle andere nr's doen. Na hoeveel tijd heb je alles goed benoemd? Daarna gaat nr. 1. Speel de wedstrijd een paar keer. Ook tegen andere leerlingen.

Slide 17 - Slide

Leerdoel


Je kent:

De onderdelen van de bloem

Slide 18 - Slide

Wat is de meeldraad?

(1 of meer antw. goed)
A
Het mannelijke geslachtsorgaan (helmdraad+helmknop)
B
Bestaat uit de stempel en de stijl
C
Het vrouwelijke geslachtsorgaan
D
Bestaat uit de helmdraad en de stamper

Slide 19 - Quiz

De helmknop
Wat is waar?
A
Het is het mannelijke geslachtsorgaan
B
De helmknop bestaat uit 2 helmdraden
C
In de helmknop zitten helmhokjes met stuifmeel
D
De helmknopjes zitten in de helmhok

Slide 20 - Quiz

De stamper
Wat is waar?
A
Is het mannelijke geslachtsorgaan (stempel, stijl, vruchtbeginsel)
B
Bestaat uit de stempel, stijl en helmhokjes
C
Is het vrouwelijke geslachtsorgaan (stempel, stijl, vruchtbeginsel)
D
Bestaat uit de helmdraad en de helmknop

Slide 21 - Quiz


Herhalen:
Wat is NIET WAAR?

(1 of meer antw. goed)
A
1 stempel 2 stijl 3 vruchtbeginsel
B
4 helmhokje 5 kroonblad 6 zaadbeginsel
C
de bloem wordt beschermd door nr.7
D
1, 2 en 3 vormen samen de meeldraad

Slide 22 - Quiz


Herhalen
Wat is NIET WAAR?


A
de helmdraad heeft geen nummer
B
in de stamper zit stuifmeel
C
de helmdraad vormt samen met nr. 4 de meeldraad
D
de helmknop zit 'op de top' van de helmdraad

Slide 23 - Quiz

De belangrijkste functie van de bloem
A
Voortplanting
B
Dat ze mooi zijn
C
De bloem heeft geen functie
D
Dat ze lekker ruiken

Slide 24 - Quiz

Lezen handboek en Opdrachten maken

Huiswerk:
Lees van het handboek : blz. 56 t/m 58

Maak in het werkboek van blz. 64 en 65:    opdracht 2 t/m 5

Slide 25 - Slide

2 x praktijk: 
De docent geeft aan of, wat en wanneer je dit gaat doen

Individueel:
Huiswerk praktijk: Kiemen van een boon

2-tal (docent maakt de tweetallen):
Witte dovenetel

Slide 26 - Slide

Doe van de volgende pagina alleen de oefening die je linksboven kunt aanklikken: 'onderdelen bloem'. 


Klik op de link
Deze oefening is te vinden op een pagina van 
bioplek.org

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Herhalen
Leren
Kroonblad
2
Kelkblad
3
Bloemsteel
4
Blad
10
stempel
5
Stijl
6
Vruchtbeginsel
7
Helmknop
8
Helmdraad
9
Wortel
11
Stamper
1
Herhaling:

Ken je de bloemonderdelen?

Slide 29 - Slide

Leerdoel


Je kent de onderdelen van 
de bloem

Je weet wat de belangrijkste functie van de bloem is 
De belangrijkste functie is voortplanting

Slide 30 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 31 - Mind map

Weet je dit?


-  de onderdelen van bloemen
-  de kenmerken van de onderdelen
-  de belangrijkste functie van de bloem 


Slide 32 - Slide

Ontwerp een bloem op je IPad
Heb je tijd over, vind je het leuk om het volgende te doen?

Ontwerp een bloem op je IPAD. Maak er een fantasie-bloem van.
Gebruik de kleuren die jij mooi vindt. Alle bloemonderdelen moeten aanwezig zijn. 

Zet ALLE bloemonderdelen erbij.  

Trek een horizontale lijn en benoem het onderdeel.

Als je dit kunt zonder informatie op te zoeken, dan ken je het op dit moment!

Om het echt te kennen, moet je het leren van de bloemonderdelen herhalen.

Slide 33 - Slide

Niet alle onderdelen zijn bij elke bloem aanwezig 
Heb je tijd over, vind je het leuk om het volgende te doen?
Sommige bloemen hebben geen bloembladen of kelkbladen.
Welke bloem bijvoorbeeld?

Sommige bloemen hebben geen kelk- of bloembladen.
Welke bloem bijvoorbeeld?

Bij een aantal bloemen is er geen verschil tussen de kelkbladen en de kroonblaadjes.  
Welke bloem bijvoorbeeld?

Soms ontbreken de bloemblaadjes, maar zijn er wel gekleurde kelkbladen. 
Welke bloem bijvoorbeeld?

Slide 34 - Slide

Niet alle onderdelen zijn bij elke bloem aanwezig 
Geen bloembladen of kelkbladen: de Noorse esdoorn
Geen kelk- of bloembladen: wilgekatjes. 

Bij een aantal bloemen is er geen verschil tussen de kelkbladen en de kroonblaadjes.  

Ontbreken de bloemblaadjes, maar wel gekleurde kelkbladen: 
De bosanemoon en de kievitsbloem.

Slide 35 - Slide

Praktijk thuis
Tijd over / leuk om te doen?


Je gaat het proces van het kiemen waarnemen, doe dit thuis.

Vraag je docent om de opdracht.


Slide 36 - Slide