Clase 13. Unidad 7. Gramática (pretérito perfecto)

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Lunes, 12 de febrero de 2024
1 / 40
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Lunes, 12 de febrero de 2024

Slide 1 - Slide

¿Qué vamos a hacer hoy?
  1. Somtoday.
  2. Objetivos unidad 7.
  3. Vocabulario unidad 7. 
  4. Seguimos con la unidad 7.  Gramática. Pr.Perfecto
  5. ¡A trabajar!
  6. Final de la clase. ¿Qué hemos aprendido hoy?

Slide 2 - Slide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Leerdoelen
Ik kan vertellen wat er met me aan de hand is.
Ik weet het verschil tussen ser en estar + bijvoeglijk nw
Ik kan de verleden tijd gebruiken.
Ik kan mijn mening geven over gezondheid.
Slide 3 - Slide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Succescriteria's
Ik ken de uitdrukkingen over gezondheid.
Ik ken de uitgangen van de perfecto.
Ik weet wanneer ik de perfecto moet gebruiken.
Ik ken standard uitdrukkingen om een mening te geven over gezondheid.
Ik ken alle woorden van de woordenlijst unidad 7.
Slide 4 - Slide

Vocabulario unidad 7

Slide 5 - Slide

Unidad 7 Gramática
1.  Wat kennen jullie al? Indefinido/imperfecto (verleden tijd)
2. Pretérito perfecto (regelmatige werkwoorden)
3. Onregelmatige voltooid deelwoorden. 
4. Wederkerende werkwoorden (Pretérito perfecto) 

Slide 6 - Slide

Indefinido/imperfecto
imperfecto
antes
cada día
todos los domingo
Normalmente
Siempre
Todos los días
...

Antes iba mucho de vacaciones a España.
Todos los domingos jugaba al fútbol.

Indefinido
Ayer
la semana pasada
En 2010
El verano pasado
Ayer por la noche
Hace dos años
En julio
...
En julio fui de vacaciones a España
En 2010 terminé los estudios.

Slide 7 - Slide

 Herhaling Gramática C2 
Pretérito perfecto
- Gebeurtenissen in het verleden die een verband hebben met het heden.
 "Elena ha venido ahora mismo" "Elena is net gekomen"
"Hoy he comido sopa de verduras." "Vandaag heb ik groentesoep gegeten"

- Voor dingen die iemand tijdens  zijn leven gedaan heeft.
"Mi tía Rosa ha viajado mucho" Mijn tante Rosa heeft veel gereisd"
"Mi padre ha estado muchas veces de vacaciones en Indonesia"


                              

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Presente perfecto

Slide 10 - Slide

Pretérito perfecto

Slide 11 - Slide

Presente perfecto

Slide 12 - Slide

Onregelmatige voltooid deelwoord
decir  -----          dicho           (zeggen)
hacer -----          hecho         (doen/maken)
abrir -----            abierto        (openen)
volver  -----         vuelto          (teruggaan)
escribir----        escrito        (schrijven)
ver     ----             visto             (zien)
poner    ---         puesto        (plaatsen/neerzetten)
romper ----         roto               (breken)

Slide 13 - Slide

timer
1:00
onregelmatige vormen 
'presente perfecto'
decir
hacer
abrir
volver

escribir
ver
poner
romper
dicho
hecho
abierto
vuelto
escrito
visto
puesto
roto

Slide 14 - Drag question

Wederkerende werkwoorden
Yo                                           me     he
Tú                                           te       has                                               ducharse
Él/ella/ usted                    se       ha
Nosotros/-as                    nos   hemos        + duchado
Vosotros/-as                     os     habéis
Ellos/ellas/ustedes         se     han

Slide 15 - Slide

Pretérito perfecto:
nosotros-comer

Slide 16 - Open question

Pretérito perfecto:
ellos-ver

Slide 17 - Open question

Pretérito perfecto:
Ella-vivir

Slide 18 - Open question

Pretérito perfecto:
Vosotros-hacer

Slide 19 - Open question

PRETÉRITO PERFECTO:
LEVANTARSE (NOSOTROS)

Slide 20 - Open question

Pretérito perfecto:
tú - ver

Slide 21 - Open question

Pretérito perfecto:
ellos - escribir

Slide 22 - Open question

Pretérito perfecto:
yo-hablar

Slide 23 - Open question

Pretérito perfecto:
yo (dormir)

Slide 24 - Open question

Pretérito perfecto:
estar - nosotros

Slide 25 - Open question

Pretérito perfecto:
Esta mañana ..... ...............un vaso de leche con galletas. (desayunar-mi hermano pequeño)

Slide 26 - Open question

Pretérito perfecto:
Hoy Juan...... ...............en casa de su tía. (comer)

Slide 27 - Open question

Pretérito perfecto:
Esta semana ....... ..................a la fiesta de cumpleaños de Felipe. (ir-nosotros)

Slide 28 - Open question

Pretérito perfecto:
Esta noche....... ..............la música muy alta.(vosotros-poner)

Slide 29 - Open question

Pretérito perfecto:
Hoy..... ............. un correo electrónico a sus amigos holandeses. (ellos-escribir)

Slide 30 - Open question

Pretérito perfecto:
¿...... ......... a María en clase esta mañana? (ver-tú)

Slide 31 - Open question

Pretérito perfecto:
Juan y María.......... ................ este verano en Ibiza. (casarse)

Slide 32 - Open question

Preterito perfecto
Klik op de volgende dia's om meer te oefenen

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link

Verplichte opdrachten:
C2 Unidad 7 TB (in de klas) Gramática:
Opdracht 1 t/m 6

Si terminas/Als je klaar bent:
C2 Unidad 7. WB (huiswerk) Reflexión y evaluación
Opdracht 1 t/m 4
C2 Unidad 8 TB (in de klas) Vocabulario:
Opdracht 1 t/m 9Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
C2 Unidad 7  WB (huiswerk) Gramática
 Opdracht 1 t/m 5             Slide 36 - Slide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 37 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 38 - Open question


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 39 - Poll

0

Slide 40 - Video