Energiestromen

1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Het gaat nu goed met de nestrovers zoals buizerds en kiekendieven. Veertig jaar geleden was dat wel anders. Door het gebruik van landbouwgif ter bestrijding van insecten legden deze vogels toen massaal het loodje. In tegenstelling tot biomassa gaat landbouwgif niet verloren in hogere schakels van de voedselketen.
2p Leg uit hoe het komt dat juist roofvogels, zoals kiekendief en buizerd, sterven door het gebruik van landbouwgif.

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Er is tussen de salamander en de spitsmuis
een verschil in het percentage voedsel dat
gebruikt wordt voor verbranding.
Geef daarvoor een verklaring op basis van
de gegevens in tabel 2.

Slide 11 - Open question

Het percentage van het voedsel dat
terechtkomt in de urine en/of de feces
is bij de rups groter dan bij de salamander
en bij de eekhoorn groter dan bij de spitsmuis.
Geef hiervoor een verklaring.

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

BPP en NPP

Slide 14 - Slide

Productie
  • Bruto primaire productie (BPP)
  • Netto primaire productie (NPP)
  • NPP = BPP - Dissimilatie
  • Secundaire productie

Slide 15 - Slide

Energieverlies
  • niet alles wordt gegeten
  • niet alles is verteerbaar (onverteerbaar? -> poep)
  • dissimilatie (verbranding)

voedselconversie-factor

Slide 16 - Slide

Productie en productiviteit
Productie is het vastleggen van energie in de vorm van biomassa. Dit gebeurt in producenten door middel van fotosynthese (zie afbeelding). We maken onderscheidt in bruto en netto primaire productie.

Bruto primaire productie (BPP) = alle biomassa die in een ecosysteem bij de fotosynthese wordt gevormd.
Netto primaire productie (NPP) = alle biomassa waarmee nieuwe weefsels worden gevormd in autotrofe organismen (producenten).
De NPP is lager dan de BPP, omdat een deel van biomassa  wordt gebruikt voor dissimilatie (verbranding).

Productiviteit van elk trofisch niveau = hoeveelheid energie die wordt vastgelegd in organische stoffen.
 

Slide 17 - Slide

Energetisch gezien is de productie van vlees niet efficiënt. Het wereldwijde voedseltekort zou minder groot zijn wanneer iedereen enkel plantaardig voedsel zou eten. Leg uit waarom.

Slide 18 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is A/I groter, waarom is dat?

Slide 19 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is P/A kleiner, waarom is dat?

Slide 20 - Open question