Deelbaarheid

Veelvouden en delers
Studeergids p24
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Veelvouden en delers
Studeergids p24

Slide 1 - Slide

(Natuurlijke) Veelvouden en delers
Veelvouden
  • tweevoud, drievoud, viervoud,...
  • uitkomsten van de tafel van vermenigvuldiging

Slide 2 - Slide

Geef de eerste 6 veelvouden van 3 door opsomming.

Slide 3 - Open question

Even wiskundig...
Notatie
3N = {0,3,6,9,12,...}

Definitie
Een natuurlijk veelvoud van een natuurlijk getal is een product van dat getal met 0,1,2,3,...

Slide 4 - Slide

(Natuurlijke) Veelvouden en delers
Delers
  • Door wat kan je het getal delen, zodat je GEEN kommagetal bekomt.

Slide 5 - Slide

Door welke getallen kun je 15 delen zodat je een natuurlijk getal bekomt als quotiënt?
Geef alle mogelijkheden via de notatie door opsomming.

Slide 6 - Open question

Even wiskundig...
Notatie
del 15 = {1,3,5,15}
en ook 5|15  (lees: 5 is een deler van 15)

Definitie
Natuurlijk getal a is deler van natuurlijk getal b als het product van a met een natuurlijk getal k gelijk is aan b.

Slide 7 - Slide

Even oefenen...
8 is een ... van 4.
A
deler
B
veelvoud

Slide 8 - Quiz

Even oefenen...
8 is een ... van 16.
A
deler
B
veelvoud

Slide 9 - Quiz

Even oefenen...
8 is een ... van 80.
A
deler
B
veelvoud

Slide 10 - Quiz

Deelbaarheidskenmerken
Studeergids  p24

Slide 11 - Slide

Een getal is deelbaar door ... als de laatste 2 cijfers 0'en zijn.

Slide 12 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als het eindigt op een even cijfer.

Slide 13 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als de som van de cijfers deelbaar is door 3.

Slide 14 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als het getal gevormd door de laatste twee cijfers deelbaar is door 25.

Slide 15 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als het eindigt op cijfer 0.

Slide 16 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als het eindigt op cijfer 0 of 5.

Slide 17 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als het getal gevormd door de laatste twee cijfers deelbaar is door 4.

Slide 18 - Open question

Een getal is deelbaar door ... als de som van de cijfers deelbaar is door 9.

Slide 19 - Open question