Herhalen H1 Learnbeat

Herhalen H1Scheidingsmethoden
1 / 43
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhalen H1Scheidingsmethoden

Slide 1 - Slide

1.1 Herhalen klas 2
Fases
faseovergang
stofeigenschap
brander

Slide 2 - Slide

Wat betekent dit symbool?
A
Gevaar gezondheid
B
Giftige stoffen
C
Gevaar milieu
D
Schadelijke of irriterende stoffen

Slide 3 - Quiz

Dit symbool betekent:
A
corrosief
B
ontvlambaar
C
irriterend
D
ontplofbaar

Slide 4 - Quiz

Hoe heet het hiernaast afgebeelde glaswerk
A
Erlenmeyer
B
Maatkolf
C
Maatcilinder
D
Bekerglas

Slide 5 - Quiz

Hoe heet het glaswerk hiernaast?
A
Erlenmeyer
B
Reageerbuisje
C
Maatcilinder
D
Bekerglas

Slide 6 - Quiz

Sleep de vlam naar de goede afstelling.
pauzevlam
geen vlam
ruizende blauwe vlam
geen vlam

Slide 7 - Drag question

Welke faseaanduiding hoort er bij welke fase?
Vast
Vloeibaar
Gas
Opgelost in water
(l)
(aq)
(s)
(g)

Slide 8 - Drag question

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Ik kan benoemen in welke drie fasen een stof kan voorkomen.
1
Smelten
Stollen
Condenseren
Vervluchtigen
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 9 - Drag question

stofeigenschap
geen stofeigenschap
volume
massa
dichtheid
smeltpunt
poeder
elastisch
goed oplosbaar in water
temperatuur
fase bij kamertemperatuur
kleur
geur

Slide 10 - Drag question

1.2
mengsel/zuivere stof
soorten mengsels

Slide 11 - Slide

Welk plaatje geeft een mengsel aan en welke een zuivere stof
Mengsel
Zuivere stof

Slide 12 - Drag question

dit mengsel is:
het is dus een:
dit mengsel is:
het is dus een:
helder
troebel
oplossing
suspensie

Slide 13 - Drag question

Suspensie
Emulsie
Oplossing
Omschrijving
Voorbeeld
Rook
Nevel
Vaste stof die niet oplost in vloeistof
Vloeistof die niet oplost in vloeistof
Vaste stof of vloeistof die wel oplost in vloeistof
Krijt in water
Zout in water
Mayonaise
Vloeistofdruppels fijn verdeeld in een gas
Vaste deeltjes fijn verdeeld in een gas
Deodorant spray
Roetwolk uit een uitlaat van een auto

Slide 14 - Drag question

1.3
filtreren
bezinken en afgieten
centrifugeren (en afgieten)

Slide 15 - Slide

Een zuivere stof kun je scheiden met een scheidingsmethode
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Hieronder zie je drie modellen van processen. Welk van de processen stelt scheiden voor?
A
B
C

Slide 17 - Quiz

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
Destilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 18 - Quiz

Waar staat de juiste omschrijving
A
A = filter B= filtraat C = residu
B
A = filtraat B = filter C = residu
C
A = filter B = residu C = filtraat
D
A = filtraat B = residu C = filter

Slide 19 - Quiz

Bezinken berust op hetzelfde verschil in stofeigenschappen als de scheidingsmethode:
A
Filtreren
B
Zeven
C
Centrifugeren
D
Adsorberen

Slide 20 - Quiz

Kun je een oplossing scheiden door filtreren?
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quiz

1.4
extraheren/extractie
adsorberen/adsorptie

Slide 22 - Slide


Welke scheidingsmethode berust op een verschil in aanhechtingsvermogen.
A
Filtratie
B
Extraheren
C
Indampen
D
Adsorptie

Slide 23 - Quiz

Op welk verschil in stofeigenschappen berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 24 - Quiz

Welke scheidingsmethode wordt gebruikt in een gasmasker om giftige gassen tegen te houden?
A
filtratie
B
extractie
C
centrifugeren
D
adsorptie

Slide 25 - Quiz

Zand lost niet op in water, zout wel. Je kunt deze stoffen van elkaar scheiden door verschil in oplosbaarheid. Dit heet...
A
adsorberen
B
bezinken
C
centrifugeren
D
extraheren

Slide 26 - Quiz

Adsorptie berust op een verschil in de stofeigenschap:
A
Oplosbaarheid
B
Dichtheid
C
Aanhechtingsvermogen
D
Deeltjesgrootte

Slide 27 - Quiz

Welke van deze twee plaatjes laat adsorptie zien?
A
Het linker plaatje
B
Het rechter plaatje
C
Geen idee
D
Allebei

Slide 28 - Quiz

1.5
indampen
destilleren
destillatie-opstelling

Slide 29 - Slide

Indampen is gebaseerd op het verschil in de stofeigenschap:
A
kookpunt
B
oplosbaarheid
C
kooktraject
D
deeltjesgrootte

Slide 30 - Quiz

Hoe noem je dat wat achterblijft in het indampschaaltje na het indampen?
A
neerslag
B
residu
C
filtraat
D
destilaat

Slide 31 - Quiz

Wat voor soort mengsel kunnen we scheiden met extraheren?
A
Kleurstoffen
B
Vaste stoffen
C
Suspensie
D
Oplossing

Slide 32 - Quiz

scheiden mengsel twee vloeistoffen
Destillatie-opstelling

Slide 33 - Slide

Bij een destillatie-opstelling wordt koelwater gebruikt.
Waarom wordt dat gebruikt?

A
Om het mengsel af te koelen
B
Om het kookproces te verbeteren
C
Om de damp te condenseren
D
Voor het opvangen van het destillaat

Slide 34 - Quiz

1.6
Chromatografie/ chromatograferen

Slide 35 - Slide

Bij chromatografie: Als een stof goed oplost in de mobiele fase eindigt hij .... op het chromatogram
A
hoog
B
laag

Slide 36 - Quiz

Op welke stofeigenschappen berust chromatografie?
A
oplosbaarheid en kookpunt
B
aanhechtingsvermogen en oplosbaarheid
C
kookpunt en aanhechtingsvermogen
D
deeltjesgrootte en oplosbaarheid

Slide 37 - Quiz

Bij chromatografie: Als een stof goed hecht aan de stationaire fase eindigt hij .... op het chromatogram
A
hoog
B
laag

Slide 38 - Quiz

De mobiele fase bij gas chromatografie is dus
A
Vast
B
Vloeistof
C
Gas

Slide 39 - Quiz

Alles door elkaar

Slide 40 - Slide

Dichtheid
Adsorberen
Destilleren
Bezinken en afgieten
Kookpunt
Oplosbaarheid
Verbranden
Deeltjesgrootte
Indampen
Extraheren
Filtreren

Slide 41 - Drag question

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 42 - Drag question

Filtreren
Extraheren
Bezinken en afgieten
Chromatograferen
Adsorberen
Destilleren
Indampen
Centrifugeren
Suspensie
Oplossing
Mengsel van vaste stoffen

Slide 43 - Drag question