Democratische Rechtsstaat: Toekomst

'Democratische Rechtsstaat'
Toekomst 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Instructions

Maatschappijleer havo hoofdstuk 7.5 (Seneca)
'De democratische rechtsstaat' - toekomst

Items in this lesson

'Democratische Rechtsstaat'
Toekomst 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?
Ik leerde...
 • over het standpunt van D66 over het bestrijden van terrorisme
 • over het standpunt van de SGP over het bestrijden van terrorisme 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?

 • wat de toekomst kan worden van de democratische rechtsstaat
 • welke rol burgerparticipatie speelt bij de mogelijke toekomst van de democratische rechtsstaat
 • over de drie vormen van burgerparticipatie in veiligheid 
 • wat de randvoorwaarden en kritische vragen zijn bij burgerparticipatie 
Ik leer...

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een veilige buurt.
Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een veilige buurt. 
Eens
Oneens

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Op welke manier kan jij bijdragen aan een veiligere buurt?

Op welke manier kan jij/men bijdragen
aan een veiligere buurt?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Burgerparticipatie
 • Opsporing
 • Toezicht
 • Contactbevordering

Slide 6 - Slide

Andere vormen van burgerparticipatie die niet besproken worden:
- Zorg voor openbare ruimte
- Conflictbemiddeling
- Informatiebemiddeling
- Beleidsbeïnvloeding


Ik zat ook te denken of je misschien toch op een een of andere manier de rest van die vormen van burgerparticipatie ook kunt bespreken, zonder dat het teveel dia's wordt. Misschien kort in een sleepopdracht oid omdat je natuurlijk niet voor alles een uitlegdia kunt maken. Dus ik snap je overweging. 
Opsporing
Dat burgers informatie verzamelen over verdachte personen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Toezicht
Buurtwachten instellen om overlast te verminderen of contact te leggen met mogelijk probleemjongeren.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Contactbevordering
Dingen organiseren zodat het vertrouwen en de bewustwording tussen burgers onderling en tussen burgers en de politie vergroot worden.

Slide 9 - Slide

This item has no instructionsDeze afbeelding is een voorbeeld van...
Deze afbeelding is een voorbeeld van...
A
opsporing
B
toezicht
C
contactbevordering

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructionsDit filmpje is een voorbeeld van...
Dit filmpje is een voorbeeld van...
A
opsporing
B
toezicht
C
contactbevordering

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Randvoorwaarden burgerparticipatie
Randvoorwaarden burgerparticipatie
 • Sleutelfiguren
 • Sociale cohesie
 • Professionele ruimte

Slide 13 - Slide

Sleutelfiguren: kartrekkers, verbinden mensen uit verschillende leefwerelden met elkaar en boeken succes.
Sociale cohesie: zonder sociale cohesie is de kans op succesvolle burgerparticipatie klein.
Professionele ruimte: veiligheidswerkers moeten vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen en niet alleen de doelen van de instellingen nastreven.
Kritische vragen burgerparticipatie
Kritische vragen burgerparticipatie
 • Representativiteit
 • Institutionalisering
 • Onbedoelde gevolgen 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Koppel de situatie aan de bijpassende kritische vraag 
Onbedoelde gevolgen 
Representativiteit 
Institutionalisering
In een buurt in Amstelveen probeert iedereen van alles om de buurt veiliger te maken. Er is een whatsapp groep en mensen hangen camera's op bij hun huis. Sommige mensen voelen zich alleen erg bekeken nu er veel meer camera's hangen en willen dat de burgerparticipatie wordt vastgelegd in regels. 
In een buurt in Rotterdam is er een whatsapp groep aangemaakt om de veiligheid in de buurt te vergroten. Er wonen alleen heel veel ouderen in de buurt die geen smartphone hebben en dus niet worden betrokken in de app groep. Deze ouderen voelen zicht achtergesteld. 
Sinds kort is er in een buurt in Leiden een buurtwacht. Niet iedereen is daar blij mee. Er zijn een paar mensen in de buurt die een buurtwacht hebben aangesteld, maar niet iedereen was het daarmee eens. 

Slide 15 - Drag question

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 16 - Open question

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat vind je nog lastig?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?

 • wat de toekomst kan worden van de democratische rechtsstaat
 • welke rol burgerparticipatie speelt bij de mogelijke toekomst van de democratische rechtsstaat
 • over de drie vormen van burgerparticipatie in veiligheid 
 • wat de randvoorwaarden en kritische vragen zijn bij burgerparticipatie 
Ik leerde...

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Einde van het hoofdstuk over de 'Democratische Rechtsstaat'

Slide 19 - Slide

This item has no instructions