les 4 : vooroordeel, stereotypen , discriminatie

Leerdoelen
- Ik kan alle begrippen uitleggen
- Ik kan uitleggen hoe vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie
- Ik kan de vijf kenmerken benoemen op grond waarvan je gediscrimineerd kan worden
- Ik kan de drie redenen noemen waarom mensen discrimineren
- Ik kan de drie gevolgen noemen van discriminatie 

1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Leerdoelen
- Ik kan alle begrippen uitleggen
- Ik kan uitleggen hoe vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie
- Ik kan de vijf kenmerken benoemen op grond waarvan je gediscrimineerd kan worden
- Ik kan de drie redenen noemen waarom mensen discrimineren
- Ik kan de drie gevolgen noemen van discriminatie 

Slide 1 - Slide

Vooroordeel 
Vooroordeel: oordeel over iets/iemand, maar niet op basis van feiten.


Slide 2 - Slide

Voorbeelden
 • "Die Turk uit de 3e."

 • "Die boer met dat Twente-sjaaltje."

 • "Van haar kun je makkelijk winnen, want meisjes kunnen niet voetballen"

Slide 3 - Slide

stereotypen

Een vooroordeel over een hele groep.

Slide 4 - Slide

Voorbeelden
 • "Marokkanen zijn criminelen."

 • "Surinamers zijn lui."

 • "Homo's zijn verwijfd."

 • "Blondjes zijn dom."

 • "...en Belgen ook!"

Slide 5 - Slide

Najib Amhali
Filmpje over dicriminatie en vooroordelen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is discriminatie?
A
Iemand uitschelden
B
Ruzie zoeken met iemand
C
Iemand slecht behandelen omdat hij/zij anders is
D
Iemand lelijk behandelen omdat hij/zij een andere huidskleur heeft

Slide 8 - Quiz

Wat is racisme?

A
Iemand dicrimineren omdat hij oz man of vrouw is
B
Iemand dicrimineren vanwege godsdienst
C
Iemand dicrimineren vanwege leeftijd
D
iemand discrimineren vanwege huidskleur

Slide 9 - Quiz

Is pesten een vorm van discriminatie?
A
Ja, vaak is iemand anders dan de 'rest'
B
Nee, discrimineren is wat anders
C
Ja, pesten is ruzie zoeken
D
Nee, pesten is niet zo erg

Slide 10 - Quiz

Wat is een vooroordeel
A
Een vooroordeel is hetzelfde als een mening
B
Een vooroordeel is een mening hebben over iemand zonder dat je diegene kent
C
Een vooroordeel is een ruzie tussen 2 mensen
D
Bij een vooroordeel wordt er gevochten

Slide 11 - Quiz

Discriminatie
Discriminatie: persoon anders 
behandelen op basis van kenmerken 
die niet belangrijk zijn voor die situatie
Nationaliteit, sekse, geloof, uiterlijk, 
seksuele voorkeur, huidskleur(racisme) 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Vooroordeel is een oordeel over iets/iemand niet gebaseerd op feiten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Discriminatie is mensen anders behandelen op basis van kenmerken die niet belangrijk zijn
A
Onjuist
B
Juist

Slide 17 - Quiz

Racisme is discriminatie op basis van huidskleur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Hoe denk je over vluchtelingen?

Slide 19 - Mind map

Beeldvorming
De media beïnvloed ons beeld van anderen
 • Objectieve (perspectief) journalistiek
 • Subjectieve (eenzijdig) journalistiek
 • De witte man op TV & witte journalisitiek...

Slide 20 - Slide

Leg uit waarom het belangrijk is dat de mensen op televisie en de journalisten een goede afspiegeling van de samenleving vormen.

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Video

Discrimineer jij wel eens? 

Slide 23 - Slide

Dus: Discrimineer jij wel eens? 
Kijk het filmpje. 
Kun je deze vragen stellen aan iemand op een sollicitatiegesprek? 

Na elke vraag zet ik het filmpje stop en vraag ik aan 1 van jullie je mening: 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Aan de slag: 
UITWERKEN VAN DE WERKKAART 

Maak de werkboekopdrachten

Begrippenlijst!
INLEVEREN WB VOLGENDE WEEK
 
Let op: de begrippenlijst heb je nodig voor de oefentoets week 4

Slide 26 - Slide