Les 1: kennis maken met dagbesteding

Keuzevak welzijn volwassenen en ouderen

Leerjaar 3, periode 3

Thema: kennis maken met dagbesteding

Competentie: plannen en organiseren
1 / 44
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 44 slides, with text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Keuzevak welzijn volwassenen en ouderen

Leerjaar 3, periode 3

Thema: kennis maken met dagbesteding

Competentie: plannen en organiseren

Slide 1 - Slide

Afspraken
Kauwgom
Telefoon
Etui (PEN!)
mapje


Slide 2 - Slide

Theorie bij dit keuzevak
Dagbesteding en dagverzorging
vrijwilligerswerk
Activiteit organiseren
hulpmiddelen en kaart maken
snoezelen
voeding

Slide 3 - Slide

Praktijk bij dit keuzevak
Tanden poetsen
verplaatsen van stoel naar bed
kleding aan/uittrekken
keuken

Slide 4 - Slide

Toetsen
SO  woensdag 9 maart
SE dinsdag 15 maart

Slide 5 - Slide

Lesdoelen van vandaag
Basis: - ken je de begrippen die bij deze les horen
 - kun je vertellen wat het verschil is tussen dagbesteding en dagverzorging
Kader: idem basis en je weet door welke wet de dagbesteding betaald wordt
Excellent: kun je vertellen welke ontwikkeling gestimuleerd wordt met de verschillende spellen

Slide 6 - Slide

Lesdoel
Wat zou het lesdoel zijn?


Slide 7 - Slide

Lesplanning van vandaag
Filmpjes
Opdrachten
Nakijken / antwoorden
Uitleg begrippen
15.30u presenteren Oranjefonds
Reflectie en vooruitblik


Slide 8 - Slide

Welke beroepen ken je waarbij je werkt met ouderen?

Slide 9 - Slide

Beroepen
 • Helpende en verzorgende ig
 • verpleegkundige
 • activiteitenbegeleider
 •  sociaal werker
 • maatschappelijke zorg

Slide 10 - Slide

Filmpje beroep Helpende -  niveau 2

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Filmpje opleiding verzorgende ig - niveau 3

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Filmpje opleiding maatschappelijke zorg - niveau 3

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wat is een fonds?
Geld dat met een bepaald doel bij elkaar gebracht is.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Aan de slag!
Opdracht Oranjefonds
Presenteren > donderdag

TIJD?

Slide 21 - Slide

Begrippen die je na deze les moet kennen:
 • doelgroep
 • dagbesteding
 • verschillende activiteiten bij dagbesteding kennen
 • doel van verschillende activiteiten
 • mantelzorger
 • sociale activiteiten
 • sociale kaart

Slide 22 - Slide

Filmpje: wat is dagbesteding

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Opdracht: welke activiteiten zie je in de volgende filmpjes?

Noteer er zoveel mogelijk samen met je buurman/vrouw

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Welke activiteiten hebben jullie  gezien?

Slide 28 - Slide

Belevingsgerichte activiteiten

de activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en gevoelens van iemand. 

Slide 29 - Slide

Dagbesteding
 • Wat betekent het?
 • Het doel van dagbesteding?
 • Voor wie is het?
 • Vrijwilligers? Professionals? Opleiding?
 • Activiteiten?
 • Verschil dagverzorging?
 • Door welke wet wordt het betaald? 

Slide 30 - Slide

Doelgroep
De doelgroep is een specifieke groep mensen die een organisatie of instelling wil bereiken met een bepaald aanbod

Slide 31 - Slide

Wat betekent dagbesteding?
DAG - BESTEDING
Een (zinvolle) invulling van je dag.


Slide 32 - Slide

Het doel van dagbesteding:
Het doel van dagbesteding is:
-  om meer structuur aan te brengen in de dag 
- bezig zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. 
- de mantelzorger ontlasten
- plezier hebben
- opbouwen en onderhouden sociale contacten

Slide 33 - Slide

Voor wie is dagbesteding?

Voor mensen die door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven.

(ouderen, mensen met een beperking)

Mensen komen uit de wijk/buurt

Slide 34 - Slide

Vrijwilligers 

Niet betaald
Opleiding niet nodig
Vaste dagen

Vrijwillig is niet vrijblijvend!!!
Beroepskracht

Betaald
Opleiding (welzijn)
Vaste dagen

Slide 35 - Slide

Dagbesteding

- Ouderen met beginnende dementie
- lichte begeleiding
- zelfredzaam
- thuis slapen
Dagverzorging
- combinatie dagbesteding en zorg
- Ouderen met problemen, zoals somberheid, lichamelijke problemen, dementie
- intensieve begeleiding en verzorging 
- niet zelfredzaam
- thuis slapen


Slide 36 - Slide

Voorbeelden verzorging bij dagverzorging?

medicijnen innemen
hulp bij eten en drinken
hulp bij toiletbezoek
wonden verzorgen

Slide 37 - Slide

Door welke wet wordt dagbesteding betaald?

WMO = wet maatschappelijke ondersteuning
Aanvragen via de gemeente

De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Slide 38 - Slide

Mantelzorger
Iemand, die hulp of zorg biedt aan familie, buren of vrienden

Slide 39 - Slide

Spel versterkt ontwikkeling:
 • Sociaal
 • persoonlijk
 • Emotioneel
 • Maatschappelijk
 • Cognitief
 • Lichamelijk (grove en fijne) motoriek

Slide 40 - Slide

Sociale kaart
Een overzicht van instanties in een bepaalde gemeente of regio.


Slide 41 - Slide

Uitvoeren
Maak opdrachten:

1. "kennismaken met dagbesteding"
2. "je eigen dagbesteding"
3. "levensloop"

AF: 10.15u!!

Slide 42 - Slide

Vooruitblik
dinsdag: tanden poetsen theorie en praktijk
donderdag: ziekten bij ouderen

Slide 43 - Slide

Reflectie
Lesdoelen behaald?

Slide 44 - Slide