Les 1

Criminaliteit
§1 - Wat is criminaliteit?
1 / 28
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Criminaliteit
§1 - Wat is criminaliteit?

Slide 1 - Slide

Planning
Les 1
 • 1.1 Wat is crimineel gedrag?

Les 2
 • 1.2 Soorten criminaliteit

Slide 2 - Slide

Afspraken LessonUp
 • Je volgt de icoontjes.
 • Bij onrechtmatig gebruik: blauwe kaart (2 uur nakomen).
 • Slecht laptop/telefoongebruik tijdens de les? Uitsluiting gebruik ervan.

Slide 3 - Slide

Werken met LessonUp
Aantekening voor het examen
Opdracht
Meer informatie
Bronnen
Je mag je device gebruiken
Je mag samenwerken
Je moet je oortjes gebruiken
Je werkt zelfstandig
Examenvraag
Je werkt in stilte

Slide 4 - Slide

De afgelopen jaren is de criminaliteit...
Toegenomen
Afgenomen

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Slide

1.1 Wat is crimineel gedrag

Slide 7 - Slide

Normen en waarden
 • Waarden = principes of uitgangspunten die mensen belangrijk vinden.
 • Normen = regels over hoe mensen zich ten opzichte van elkaar te horen gedragen.

... normen en waarden kun je onderverdelen in geschreven en ongeschreven regels
Aantekening voor het examen

Slide 8 - Slide

Geef een voorbeeld van een waarde met een bijpassende norm.

Doe het zo:
Waarde =
Norm =

Slide 9 - Open question

Regels - I
Ongeschreven regels:
normen voor goed gedragen die nergens op papier staan.
Aantekening voor het examen

Slide 10 - Slide

Regels - II
Geschreven regels:
regels die in reglementen of wetten staan

Rechtsregels = staan in wetten.
Aantekening voor het examen

Slide 11 - Slide

Geef een voorbeeld van een ongeschreven regel.

Slide 12 - Open question

Geef een voorbeeld van een geschreven regel.

Slide 13 - Open question

Wat is criminaliteit
 • Criminaliteit = door de wet strafbaar gesteld gedrag.
 • Als je een wet overtreedt, pleeg je een strafbaar feit, ook wel een delict genoemd
 • Criminaliteit gaat dus over geschreven regels.
Aantekening voor het examen

Slide 14 - Slide

Voorbeelden van wetboeken 
Delicten staan omschreven in wetboeken/wetten
 1. Wetboek van Strafrecht: geweldsmisdrijven/fraude/witwassen/ belastingontduiking/diefstal
 2. Wegenverkeerswet: (verkeersregels) 
 •  Misdrijven: rijden onder invloed/ doorrijden na een ongeval/ joyriding
 • Overtredingen: gevaarlijk rijgedrag/ door rood licht rijden/ zonder helm op brommer
3. Wet wapens en munitie (verbod op dragen van wapens)
4. Opiumwet:  (de wet over drugs) exploiteren van hennepkwekerij/ dealen van harddrugs
Aantekening voor het examen

Slide 15 - Slide

Tijd- en plaatsgebonden criminaliteit
Criminaliteit is tijdsgebonden: het verschilt per periode/tijd wat als crimineel wordt beschouwd of niet.

Criminaliteit is plaatsgebonden: het verschilt per plek/plaats wat crimineel is of niet.
Aantekening voor het examen

Slide 16 - Slide

Geef een voorbeeld van plaatsgebonden criminaliteit.

Slide 17 - Open question

Geef een voorbeeld van tijdsgebonden criminaliteit.

Slide 18 - Open question

1.2 Soorten criminaliteit

Slide 19 - Slide

Wat is een vrijheidsstraf?

Slide 20 - Mind map

Overtreding
Misdrijf
Licht delict 
Zwaar/ernstig delict
Geen strafblad
Wel strafblad
Maximaal 1 jaar hechtenis in het Huis van Bewaring
Maximaal Levenslange gevangenisstraf.
Poging tot en medeplichtigheid zijn niet strafbaar
Poging tot en medeplichtigheid zijn wél strafbaar
Voorbeelden:  wildplassen/ openbare dronkenschap/ burenoverlast
Voorbeelden: moord/ doodslag/ mishandeling/ verkrachting/ inbraak/ diefstal/ vernieling/ heling
Aantekening voor het examen

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Examenvraag
Opdracht
Examenvraag

Slide 25 - Slide

Examenvraag  2021 - I
Opdracht
Examenvraag

Slide 26 - Slide


Examenvraag
Opdracht
Je mag je device gebruiken
Je werkt zelfstandig.
Je werkt in stilte

Slide 27 - Open question

Antwoord
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• Er is wel sprake van plaatsgebonden criminaliteit, want er zitten
verschillen in de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht tussen de
verschillende landen 1
• Er is wel sprake van tijdgebonden criminaliteit, want in Nederland en
Portugal was de minimumleeftijd om alcohol te mogen in 2014 en 2015
veranderd 
Opdracht
Examenvraag

Slide 28 - Slide