startles geschiedenis

Geschiedenis klas 3
1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Geschiedenis klas 3

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je wat je kan verwachten voor geschiedenis dit schooljaar. 

Slide 2 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Uitleg van het vak
 • Introductie nieuwe onderwerp
 • Afsluiten

Slide 3 - Slide

Wat heb je nodig
Handboek         Werkboek               Schrift

Slide 4 - Slide

Wat is geschiedenis?

Slide 5 - Mind map

Wat is Geschiedenis? 
Prehistorie: Geschiedenis van de tijd voordat mensen dingen opschreven die bewaard zijn gebleven (voorwerpen).


Historie: Geschiedenis van de tijd dat mensen het schrift hebben uitgevonden en mensen dingen opschreven die bewaard zijn gebleven (boeken, papyrusrollen & hiëroglyfen). 

Slide 6 - Slide

Geschiedenis
Van de prehistorie tot het heden in tien tijdvakken.

Van toen ...                                                   naar nu 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Waarom is geschiedenis belangrijk?
Bekende uitspraak: 'Waarom hebben we geschiedenis, het is toch al geweest en die mensen zijn allang dood.'

 • Kan gewoon leuk zijn, interessant of spannend!
 • Het verleden leert ons de huidige wereld om ons heen beter te begrijpen.
 • Elke ervaring die we hebben, hebben mensen opgedaan in het verleden. 

Slide 9 - Slide

Vaardigheden
Bij het vak geschiedenis leer je vaardigheden die nuttig zijn voor de rest van je leven. Jaartallen stampen is verleden tijd.

 • Onderscheid tussen feit en fabel 
 • Betrouwbaarheid van informatie
 • Brongebruik. 
 • Kritisch redeneren
 • Oorzaak-gevolg relaties
 • Realiteitsbewustzijn
 • Hedendaagse verschijnselen verklaren

 

Slide 10 - Slide

Lezen HB blz 3

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat vind je van het weghalen van standbeelden?

Slide 13 - Mind map

Wat gaan we dit jaar doen?
Hoofdstuk 1: Nederland en Indonesië.      - SO
                                                                            - PW *
Hoofdstuk 2 & 3: Nederland als Industriële samenleving & Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in NL
                                                                            - PO
Hoofdstuk 4: Nederland na 1945                 - SO
                                                                             - PO
                                                                             - PW *
Hoofdstuk 5 & 6: Koude Oorlog & Israëlisch Palestijns conflict.
                                                                              - SO 
                                                                             -  PO *
                                                                             -  PW *

Slide 14 - Slide

Hoofdstuk 1
blz 6 en 7

Slide 15 - Slide

Maken:
WB: blz 5

Slide 16 - Slide

Huiswerk voor de volgende les:
Blz 5 af.

Slide 17 - Slide