2.3 Celdeling en kanker 4H 2122

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
2.3 Celdeling en kanker
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
2.3 Celdeling en kanker

Slide 1 - Slide

Wie heeft 't huiswerk gemaakt?
En wie heeft er vragen?


Slide 2 - Slide

Doel  2.3
Je leert waarom cellen zich delen
Je leert hoe een celdeling verloopt 
Je leert wat er misgaat bij het ontstaan van kankerSlide 3 - Slide

Celdeling nodig voor 
Groei (nieuwe cellen)
Herstel (vervanging dode/ beschadigde cellen)
Instandhouding

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

0

Slide 6 - Video

Chromosomen
Elk DNA molecuul is plm 2 meter lang. Het molecuul zit rond eiwitten gewonden

Slide 7 - Slide

Chromosomen
Tijdens de interfase (S fase) wordt het DNA verdubbeld.

Slide 8 - Slide

Chromosomen
Aan het begin van de mitose wordt het DNA extra gespiraliseerd tot zichtbare (microscoop) chromosomen.

Slide 9 - Slide

Chromosomen
Een verdubbeld gespiraliseerd DNA molecuul heeft 2 chromatiden die aan elkaar zitten bij het centromeer.

Slide 10 - Slide

Levenscyclus van een cel
BINAS 76A

Slide 11 - Slide

Mitose
BINAS 76B1

Slide 12 - Slide

Mitose - Profase
Kernmembraan verdwijnt

Chromosomen spiraliseren

Spoelfiguur ontstaat (celskelet)

Slide 13 - Slide

Mitose - Metafase
Chromosomen liggen naast elkaar op de equator/ evenaar van de cel

Spoelfiguur bij de polen met trekdraden naar de centromeren van elk chromosoom

Elk chromosoom is verbonden met beide spoelfiguren

Slide 14 - Slide

Mitose - Anafase
Trekdraden trekken de chromatiden uit elkaar.

De chromosomen zijn nu weer 'normaal'.

Slide 15 - Slide

Mitose - Telofase
Chromosomen despiraliseren

Nieuw kernmembraan ontstaat

Spoelfiguren verdwijnen

Celdeling

Slide 16 - Slide

Mitose
Moet ik dit leren?

BINAS 76B1

Slide 17 - Slide

Celdeling worteltop
Welke fases van de mitose herken je?

Slide 18 - Slide

Controle van de celdeling
Regelgenen: maken eiwitten die processen in de cel zelf regelen, bijvoorbeeld de snelheid van celdeling.

Tijdens de celdeling vinden controles plaats. Is het DNA goed gekopieerd/ zijn alle chromosomen goed aan het spoelfiguur verbonden? Zo nee: gecontroleerde celdood: er worden dan eiwitten gemaakt die er voor zorgen dat de cel sterft.
Slide 19 - Slide

Controle van de celdeling
Als er een probleem is met de regelgenen (mutatie) die de snelheid van celdeling bepalen dan gaan cellen ongecontroleerd delen en ontstaat een tumor.

Een tumor is dus een groepje cellen dat ongecontroleerd groeit.

Slide 20 - Slide

Controle van de celdeling
Een tumor is goedaardig als hij netjes omsloten is en langzaam groeit. Als hij snel groeit en omliggende weefsels binnendringt is een tumor kwaadaardig = kanker.

Als kankercellen losraken en via bloed/ lymfe in andere organen terecht komen en daar een tumor veroorzaken is dit een uitzaaiing.
Slide 21 - Slide

Biologiepagina
Ga naar Biologiepagina.nl
Ga naar H4
Ga naar Cellen
Ga naar oefenen
Kies §3 Oefening Mitose

Hoeveel % heb je goed?
Slide 22 - Slide

Doel  2.3
Je hebt geleerd waarom cellen zich delen
Je hebt geleerd hoe een celdeling verloopt 
Je hebt geleerd wat er misgaat bij het ontstaan van kankerSlide 23 - Slide

Begrippen 2.3
groei, herstel, DNA-moleculen, eiwitten, chromosomen, chromatide, centromeer, spoelfiguur, profase, metafase, anafase, telofase, mitose, celdeling, regelgenen, gecontroleerde celdood, tumor, kanker, uitzaaiingen


Slide 24 - Slide

Huiswerk
In de online methode.
Kies een leerweg (default B).
Maak alle opdrachten van 2.3 
(4 t/m 6 en 9 t/m 15)

Maak een samenvatting van de paragraaf.
Aandacht voor de begrippen.

Slide 25 - Slide