17.4 PCR en Sequencing klassikaal/ll

Nectar 17.4 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Nectar 17.4 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
-beschrijven op welke manieren de basenvolgorde in het DNA bepaald kan worden.


uitleggen dat mutagene factoren de genregulatie verstoren.
-beschrijven welke typen mutatie er zijn;
-beschrijven waardoor mutaties veroorzaakt kunnen worden;
-uitleggen hoe door de mens gewenste genencombinaties verkregen worden door genetische modificatie;
-(herkennen dat wetenschappers genetische modificatietechnieken gebruiken).
Slide 2 - Slide

Even herhalen

Slide 3 - Slide

Groepje: vat DNA-replicatie samen

Slide 4 - Slide

Gebaseerd op wat je weet van replicatie, welke stoffen heb je dan allemaal nodig om DNA te kopieren in een eppendorf (rechts)

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Verschillen met replicatie
Replicatie
PCR
verbreken H-bruggen
helicase
verhitten tot 95C
primer
RNA
DNA
plakken okazaki fragment
ligase
Verlengen
DNA polymerase
DNA polymerase

Slide 7 - Slide

3'ACTGGGCCGATTCAAGCTTAAACCGGGTTCATTGACTAA5'5'TGACCCGGCTAAGTTCGAATTTGGCCCAAGTAACTGATT3'
sleep de juiste primer naar de juiste plek op het DNA
5'CGGCTAAG3'
3'TCATTGAC5'

Slide 8 - Drag question

Stappen PCR
Denaturatie: verbreken H-bruggen tussen DNA strengen  (95C)

Hybridisatie: Binden DNA primers aan DNA-streng (55C)

Verlengen: Bouwen complementaire DNAketens door DNA polymerase (72
C)

herhaal stappen +- 30 keer

Slide 9 - Slide

vragen
1) DNA polymerase is een enzym, welk probleem verwacht je bij hoge temperaturen? 

2) Voor een goede denaturatie bij 95C mogen de primers niet te veel C en G bevatten. Hoe hoger het percentage C en G hoe hoger de denaturatie-temperatuur. Verklaar.

Slide 10 - Slide

vulkanische bron
Thermophilus aquaticus

Slide 11 - Slide

Taq-polymerase
DNA polymerase uit T. aquaticus

optimum bij 72C 


Slide 12 - Slide

bereken hoeveel kopieën van een DNA-fragment gemaakt zijn na 30 cycli.

Slide 13 - Open question

Van PCR naar sequensen
Hoe kan met PCR techniek de basenvolgorde van DNA bepaald worden?

naast normale nucleotiden  worden ook speciale nucleotiden toegevoegd die vanaf het inbouwen de verlenging blokkeren.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

ddATP
di-deoxy ...
Normaal dATP
deoxyribose adenine trifosfaat

Slide 16 - Slide


3'ACTGGGCCGATTCAAGCTTAAACCGGGTTCATTGACTAA5'

hoeveel verschillende fragmenten kan ik krijgen als ik ddATP toevoeg aan de mix? Welke lengtes hebben deze?

Slide 17 - Open question

DNA gelelectroforese

Slide 18 - Slide

zichtbaar maken
  1. ethidiumbromide + UV
  2. radioactief label 
  3. fluorescent label 

Slide 19 - Slide

opdracht
kolom 1: mix met ddATP
kolom 2 mix met ddGTP
kolom 3: mix met ddCTP
kolom 4:mix met ddTTP

wat is de volgorde van het gesequenste DNAfragment?

Slide 20 - Slide

als het goed is
TGCACTTGAACGCATGCT

(van klein naar groot gewerkt)

Slide 21 - Slide

Opdracht
Bestudeer bron 12 en 14 van Nectar en maak een overzicht van de soorten mutaties.

Slide 22 - Slide

Begrippen
primer, PCR


mutagene factor, proto-oncogen
chromosoom, gen, allel, puntmutatie, deletie, insertie, genoommutatie, leesraamverschuiving/ frame shift mutatie
mutagene stof, mutagene straling, DNA-repairsysteem, genetische modificatieSlide 23 - Slide