T&G periode 7 les 3 Periodisering

Periodisering les 3
1 / 19
next
Slide 1: Slide
T&GMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Periodisering les 3

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Even kort herhalen, de drie cycli: 


  • Macro (jaar of meerdere)
  • Meso (enkele weken tot maanden)
  • Micro (dag/week)

Slide 3 - Slide

Trainingsvariabelen
Variabelen = een eenheid die steeds een andere waarde kan aannemen.

Trainingsomvang: aantal herhalingen, aantal gelopen kilometers, duur van de training.

Trainingsintensiteit: % van je maximale hartslag, aantal kilo's, snelheid in km per uur.

Slide 4 - Slide

Structurele tijdsindeling
Bij een goede periodisering wordt er terug gerekend vanuit het piekmoment

Slide 5 - Slide

Trainingsstructuur van de trainingspeilers
Vp 1

vp 2

Wp 

Op

                                Dus ook techniek en tactiek trainingen zijn te periodiseren!


Slide 6 - Slide

Soorten periodisering
Er zijn verschillende soorten sporters. Dat vraagt om verschillende periodiseringsmodellen.
 

Zo zijn er spelsporters die gedurende het wedstrijd seizoen in (top)vorm moeten zijn, maar andere sporters bijvoorbeeld een wielrenner werkt naar 1 piek moment toe. Bijvoorbeeld de Tour de France.

Slide 7 - Slide

Het trainingsprogramma dat gevolgd zou moeten worden hangt dus van meerdere punten af:

• Type sport
• Periode van het seizoen
• Aantal jaren trainingsarbeid
• Niveau van de sporter
• Doel van de sporter etc. 

Slide 8 - Slide

Matwejew
  • Klassiek model. De overige sporten hebben hier hun basis aan ontleend
  • Geschikt voor jeugd sporters; Beginners in de vereniging met een geringe traingingsleeftijd
  • Trainingsjaar wordt in 3 periodes verdeeld


voorbereidingsperiode
Wedstrijsperiode
overgangsperiode
vp1
vp2
vp3
wp1
twp
wp2

Slide 9 - Slide

Voorbeeld van Matwejew

Slide 10 - Slide

Tschiene (gevorderde sporters)
Ontwikkeld op basis van het model van Matwejev. Sluit beter aan op de trainingstoestand van sporters met hogere trainingsleeftijd

Kenmerken:
  • Het hele jaar werken met een relatief hoge omvang en intensiteit welke schommelt tussen de 80 en 100 %
  • De trainingsvormen zijn over het algemeen specifiek van aard
  • Sterke wisseling van trainingsmethoden en middelen 


Slide 11 - Slide

Voorbeeld Tschiene

Slide 12 - Slide

Test je kennis!?

Slide 13 - Slide

Leg uit wat trainingsvariabelen zijn:

Slide 14 - Open question

Sleep de planning naar de juiste lengte van de planning
Dag/week
Enkele weken tot maanden
jaar of meerdere jaren
Micro planning
Meso planning
Macro planning

Slide 15 - Drag question

Sleep de periodes in de juiste volgorde
1
2
3
4
5
Wp 1
Op
Vp 1
Vp 2
Wp 2

Slide 16 - Drag question

Het trainingsprogramma dat gevolgd moet worden hangt af van:
A
Type sport
B
Periode van het seizoen
C
Niveau van de sporter
D
Allen

Slide 17 - Quiz

Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen Matwejev en Tschiene:

Slide 18 - Open question

Welk van de antwoordopties geeft de intensiteit van de training aan:
A
Duur van de training
B
Aantal kilo's
C
Gelopen afstand
D
Aantal herhalingen

Slide 19 - Quiz