Caesar bespreking oefeningen hfst 12 - uitleg hfst 13

1 / 43
next
Slide 1: Video
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Exercitio 12C
Zet het ww om van praesens naar impf of omgekeerd. Druk daarna op spatie en geef de vertaling.

Slide 2 - Slide

video

Slide 3 - Open question

debes

Slide 4 - Open question

comprehendebat

Slide 5 - Open question

emunt

Slide 6 - Open question

vetas

Slide 7 - Open question

intrabatis

Slide 8 - Open question

tenet

Slide 9 - Open question

expugno

Slide 10 - Open question

rogabamus

Slide 11 - Open question

respondent

Slide 12 - Open question

Exercitio 12D
Vertaal de zin in het Latijn

Slide 13 - Slide

Statuas deorum in templis semper timebat puella.

Slide 14 - Open question

Ante portas urbis Porsenna stabat cum militibus multis.

Slide 15 - Open question

In arce Romae videbamus templum Iovis (= van Iuppiter), Iunonis (= van Juno) et Minervae.

Slide 16 - Open question

Amore feminae miles saepe praedam ingentem dabat.

Slide 17 - Open question

Libertatem valde amo, ergo liberos regis ex urbe pello.

Slide 18 - Open question

Quis Romanorum gloriam immortalem non cupiebat?

Slide 19 - Open question

Ducebat equum dolo in domum, deinde matri nihil dicebat.

Slide 20 - Open question

Gaudebatis de lingua Graecorum et de imperio Romanorum.

Slide 21 - Open question

Exercitio 12E
Zet znw en bnw in de gevraagde naamval en getal.
Druk vervolgens op spatie en geef de vertaling met de naamval.

Slide 22 - Slide

ager + talis (nom mv)

Slide 23 - Open question

sermo + falsus (gen ev)

Slide 24 - Open question

nuntius + audax (abl mv)

Slide 25 - Open question

praeda + magnus (abl ev)

Slide 26 - Open question

statua + omnis (gen mv)

Slide 27 - Open question

libertas + pulcher (acc ev)

Slide 28 - Open question

vir + crudelis (dat ev)

Slide 29 - Open question

vis + magnus (abl ev)

Slide 30 - Open question

serva + tristis (gen ev)

Slide 31 - Open question

pars + novus (acc mv)

Slide 32 - Open question

12F
Vertaal de zinnen

Slide 33 - Slide

Urbem hostium frustra diu obsidebant Romani.

Slide 34 - Open question

Moenia urbis magna vi defendimus cum omnibus civibus.

Slide 35 - Open question

Deus semper respondebat: “Partem praedae habere debeo.”

Slide 36 - Open question

Omnibus hominibus promitto magnam pecuniam e praeda.

Slide 37 - Open question

Cum statua Iunonis (= van Iuno) sermonem habebant milites.

Slide 38 - Open question

Deo Apollini (= aan Apollo) multum promittebat Camillus, auxilium enim deorum rogabat.

Slide 39 - Open question

Multas urbes Romani expugnabant dolo aut vi, sed non clam.

Slide 40 - Open question

Potestatem magnam habebant consules et tribuni plebis.

Slide 41 - Open question

Slide 42 - Video

Maak voor de volgende les:
  • Exercitia 13A-D
  • Inleveren via It's Learning (deadline 14 jan, tot 23.59).

Slide 43 - Slide