Houten vloeren

Houten vloeren
De theorie over houten vloeren is te vinden via de onderstaande link of qr code.
Tekshttps://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12t
1 / 30
next
Slide 1: Slide
constructieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Houten vloeren
De theorie over houten vloeren is te vinden via de onderstaande link of qr code.
Tekshttps://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12t

Slide 1 - Slide

Werkwijze
In deze interactieve les zitten vragen verwerkt die jullie in groepjes van 2 personen moeten beantwoorden. Overleg dus met elkaar voordat je antwoord geeft.
Per groep is 1 student verantwoordelijk voor het invoeren van het antwoord.
De theorie die in de les is verwerkt fungeert als samenvatting van de informatie die in NU Techniek te vinden is.
Doe actief mee met de les. De theorie en de vragen komen terug in de toets over houten vloeren.

Slide 2 - Slide

Houten vloeren
Leerdoelen
Aan het einde van de les over houten vloeren kan de student:
- de 4 verschillende houten vloeren in een woning noemen;
- de verschillende eisen die aan een houten vloer gesteld worden noemen;
- de verschillende eisen die gesteld worden aan een kruipruimte noemen;
- de mogelijkheden om de vloer en kruipruimte te isoleren noemen; 
- de verschillende onderdelen van een houten vloer benoemen ;
- verschillende verankeringen benoemen.

Slide 3 - Slide

Wat weten jullie al over houten vloeren?
(antwoorden met maximaal 5 woorden)

Slide 4 - Mind map

Vloertypen in de woningbouw
- Beganegrondvloer
- Verdiepingsvloer
- Zoldervloer
- Dakvloer

Slide 5 - Slide

Dakvloer
Zoldervloer
Verdiepingsvloer
Beganegrondvloer

Slide 6 - Drag question

Welke eisen worden aan houten vloeren gesteld?

Slide 7 - Mind map

Eisen aan een vloer I
Bouwfysische eisen:
- Vloer moet geisoleerd worden. (Rc- warmteweerstand)
- Vloer moet geluid tegenhouden. (contact- en luchtgeluid)
- Vloer moet luchtdicht zijn. (gassen/vocht)
- Vloer moet geventileerd worden. (kruipruimte zwak ventileren)

Slide 8 - Slide

Eisen aan een vloer II
Constructieve eisen:
- Vloer moet belastingen kunnen dragen. (personen, meubels)
- Vloer moet brandwerend zijn.
- Vloer moet stabiliteit bezitten.

Slide 9 - Slide

Eisen voor een kruipruimte
Een beganegrondvloer grenst aan de kruipruimte. Deze kruipruimte is koud en vochtig. Eisen die aan een kruipruimte gesteld worden zijn:
- Vochtwerend door middel van een bodemafsluiter.
- Ventileren door middel van ventilatieroosters.
- Luchtdicht. Denk vooral aan de sparingen in de vloer bij de meterkast.

Slide 10 - Slide

Voorbeelden
Muisdicht rooster voor de ventilatie van de kruipruimte
ventilatie van de kruipruimte (achteraf, bij vochtproblemen)

Slide 11 - Slide

Op welke manieren zou je de bodem van de kruipruimte kunnen afsluiten?
(antwoorden met max. 2 woorden)

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

Waarom worden er geen grote schelpen gebruikt als bodemafsluiting van een kruipruimte?
A
Er zijn niet genoeg grote schelpen te vinden.
B
Grote schelpen isoleren minder
C
Die schelpen kunnen niet in de kruipruimte geblazen worden
D
Er zijn geen grote schelpen van het soort dat gebruikt wordt

Slide 14 - Quiz

Op welke manier kunnen schelpen zorgen voor isolatie van een kruipruimte?
A
Door de holle ruimtes die ontstaan met stilstaande lucht
B
De schelpen isoleren niet maar zorgen alleen voor minder water in de kruipruimte
C
De kalk isoleert
D
Doordat de schelpen vermengd worden met PS parels

Slide 15 - Quiz

Welke vloeren zullen thermisch geïsoleerd moeten worden?
A
Beganegrondvloer en zoldervloer
B
Verdiepingsvloer en dakvloer
C
Beganegrondvloer en dakvloer
D
Zoldervloer en verdiepingsvloer

Slide 16 - Quiz

Isoleren van beganegrondvloer
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de onderzijde te isoleren:
- Thermokussens . 
- Bevestigen van isolatieplaten van steenwol tussen de balken.                


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Maatvoering van een vloer

Slide 19 - Slide

Stellen van een balklaag

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Verankering van een balklaag
Voor de verankering van een houten balklaag                          worden de volgende ankers gebruikt:

Stormanker
Blind haakanker

Slide 22 - Slide

Onderdelen van een houten vloer

Slide 23 - Slide

Blind haakanker
Strijkbalkanker
Raveelbalk
Behandelde balkkop
Raveelanker

Slide 24 - Drag question

Wanneer passen we een raveling toe?
Bij het maken van een doorgang in een vloer, denk daarbij aan een trapgat; vlizotrap of lichtkoepel.

Slide 25 - Slide

Welke constructieve functie zullen de zwarte ankers in de gevel hebben?
(bij hotspot)
A
Voor versiering van de gevel
B
Bij elkaar houden van het metselwerk
C
Voor het dragen van het metselwerk
D
Voor de stabiliteit en het koppelen van de balklaag aan de gevel

Slide 26 - Quiz

Aan de slag met de lesstof uit NU Techniek
Maak individueel de vragen die gaan over houten vloeren. Gebruik hiervoor de leereenheid houten vloer uit NU Techniek.

De vragen moeten uiterlijk volgende week dinsdag 27 november om 16.00uur worden ingeleverd via Onedrive.
Naar NU Techniek
Naar vragen op Portal

Slide 27 - Slide

Samengevat
In deze les zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
- de 4 verschillende houten vloeren in een woning;
- de verschillende eisen die aan een houten vloer gesteld worden;
- de verschillende eisen die gesteld worden aan een kruipruimte;
- de mogelijkheden om de vloer en kruipruimte te isoleren; 
- de verschillende onderdelen van een houten vloer;
- verschillende verankeringen van een houten vloer.

Slide 28 - Slide

Hebben jullie tips en tops over deze interactieve les?

Slide 29 - Open question

Vurenhouten vloerdelen afm 18x90mm 
lengte tot 4800mm
Multiplex platen afm. 1220x2440mm
Underlaymentplaten afm. 1220x2440mm
OSB platen 1220x2440mm

Slide 30 - Drag question