Les 5 BPV training leerjaar 1 -S20

 BPV training S20A 
Cohort 2020-2021
Docent: Iris 
Lesweek 2: 08 maart 2021

1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

 BPV training S20A 
Cohort 2020-2021
Docent: Iris 
Lesweek 2: 08 maart 2021

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag: 
 • Welkom, AWR

 • B1-K1-W2  ''Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging
  ''
 • Opdracht 1: Onderzoek naar protocollen persoonlijke verzorging
 • Opdracht 2: Persoonlijke verzorging en het monitoren van welbevinden 
 • Opdracht 3: Oefen het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging
 • Opdracht 4: Gebruik van hulpmiddelen
 • Opdracht 5: Oefen het gebruik van een tillift
 • Opdracht 6: Voorkomen van bed complicaties
 • Opdracht 7: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
 • Beoordeling : Feedbackformulieren 
 • Wat lever je in? 

 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

B1-K1-W2 – Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging
Als begeleider in de maatschappelijke zorg ondersteun je cliënten bij de persoonlijke verzorging. Je zorgt er voor dat de cliënt het (zo veel mogelijk) zelf uitvoert.
Denk aan de volgende definities: Eigen regie, zelfredzaamheid, ondersteunen waarbij nodig

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

B1-K1-W2 – Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
Je biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld wassen, aan- en uitkleden en toiletgang, eten , drinken, mobiliteit en het waak- slaapritme. Je hebt oog voor de persoonlijke noot, zoals nagel lakken, een stropdas strikken en een geurtje opdoen. Je bent alert op mogelijke veranderingen, zoals andere gelaatskleur, slechter zien enz.. Uiteraard ben je bewust van regels, richtlijnen en protocollen.

Minimale inhoud: Je wordt alleen beoordeeld op opdracht 7. 

Let op: Bij je examen wordt er wel verwacht dat je de gehele examen maakt. Wij raden je aan om de hele opdracht te maken, zodat je hier feedback op kan krijgen van de docent.




Slide 4 - Slide

This item has no instructions

B1-K1-W2 – Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
BPV oefenopdracht W2 bestaat uit de volgende onderdelen/opdrachten:
 1. Onderzoek naar protocollen persoonlijke verzorging
 2. Persoonlijke verzorging en het monitoren van welbevinden
 3. Oefen het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging
 4. Gebruik van hulpmiddelen
 5. Oefen het gebruik van een tillift 
 6. Voorkomen van bed complicaties
 7. Ondersteunen bij persoonlijke verzorging

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 1: Onderzoek naar protocollen persoonlijke verzorging 
Op je BPV heb je te maken met verschillende protocollen en handelingsplannen die je gebruikt bij persoonlijke verzorging.
Dit hebben jullie onder andere bij het vak W3: Wonen en huishouden gehad.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Wasbeurt op bed
 • Douchen
 • Handhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne van de verzorgende/begeleider
 • Kledingvoorschriften


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 2: Persoonlijke verzorging en het monitoren van welbevinden
Onderzoek hoe een cliënt op je BPV bij de persoonlijke verzorging ondersteund wordt. Kies in overleg met je begeleider een cliënt en zoek een antwoord op de volgende vragen;
 • Bij welke aspecten van de persoonlijke zorg wordt de cliënt ondersteund?
 • Hoe doen de collega’s dit?
 • Hoe overlegt je collega over de verlenen zorg met de cliënt?
 • Hoe wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd?
 • Worden er andere disciplines bij de persoonlijke verzorging betrokken?

Lees wat er over de persoonlijke verzorging van de cliënt gerapporteerd staat (zorgdossier). Bespreek dit vervolgens met je collega’s en beschrijf je bevindingen en antwoorden op de gestelde vragen in en verslag.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3: Oefen het ondersteunen bij de persoonlijke verzorging
De persoonlijke zorg heeft betrekking op:
 • De lichamelijke verzorging
 • De begeleiding bij de zelfredzaamheid
 • Hulp bieden bij eten en drinken
 • Hulp bieden bij de uitscheiding
 • Hulp bieden bij mobiliteitsproblemen
 • Een evenwichtig slaap- en waakritme bevorderen
 • Het nemen van maatregelen om complicaties
  van langdurige inactiviteit of bedrust te voorkomen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 4: Gebruik van hulpmiddelen


Basisbehoefte van ieder mens is bewegen en bewegingsvrijheid. In de zorg en begeleiding heb je vaak te maken met mensen die beperkt zijn in die bewegingsvrijheid. Met gerichte hulpmiddelen probeer je het te ondersteunen in hun mobiliteit, bij transfer en probeer je bed compilaties voorkomen. 

Welke hulpmiddelen kan je gebruiken?

 Denk aan het vak ‘Wonen en huishouden W3’
en/of Persoonlijke verzorging W2.
Boek ‘Persoonlijke verzorging’

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 5: Oefen het gebruik van een tillift 

Opdracht (5 min). Bespreek in tweetallen hoe je als begeleider ervoor kunt
zorgen  dat de angstreductie bij cliënten afneemt.

Actieve tillift
Passieve tillift 

Slide 10 - Slide

Angstreductie: Overleg daarbij vooraf en tijdens de uitvoering met de cliënt. Leg duidelijk uit wat er gebeurt, geef instructies en speel adequaat in op gevoelens van angst en onzekerheid.

Verschil bij passieve en actieve tillift: Een actieve lift (ook wel sta lift genoemd) ondersteunt de zorgvrager tijdens het opstaan, een passieve lift (ook wel tillift genoemd) tilt de zorgvrager volledig op. Bij de eerstgenoemde steunt de zorgvrager met de voeten op een plateau, onderdeel van de sta lift; bij de laatstgenoemde wordt de zorgvrager gedragen in een tilband.

Opdracht 6: Voorkomen van bed complicaties
Als de cliënt een lange tijd in bed moet leggen (bedrust) is het mogelijk dat hij/zij een complicatie van bedrust kan krijgt. Er kunnen de volgende complicaties van te pas komen:
 • Decubitus (doorliggen)
 • Trombose(bloedstolsel(s)) 
 • Contracturen (gewricht verkromt of verstijft-gedwongen stand)
 • Obstipatie (verstopping)
 • Smetten (intertrigo- aandoening van de huid.
  Ontstaat in plooien door warmte, vocht, wrijving) 

Slide 11 - Slide

Angstreductie: Overleg daarbij vooraf en tijdens de uitvoering met de cliënt. Leg duidelijk uit wat er gebeurt, geef instructies en speel adequaat in op gevoelens van angst en onzekerheid.

Verschil bij passieve en actieve tillift: Een actieve lift (ook wel sta lift genoemd) ondersteunt de zorgvrager tijdens het opstaan, een passieve lift (ook wel tillift genoemd) tilt de zorgvrager volledig op. Bij de eerstgenoemde steunt de zorgvrager met de voeten op een plateau, onderdeel van de sta lift; bij de laatstgenoemde wordt de zorgvrager gedragen in een tilband.

Opdracht 7: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
 • Lees het ondersteuningsplan en stel vast welke doelen er zijn op persoonlijke verzorging.


 • Voer de ondersteuning uit volgende de geldende regels, richtlijnen en protocollen.
   Sluit aan bij eigen kracht, mogelijkheden en beleving van de cliënt, toon respect voor de privacy en reageer begripvol op de  mening en gevoelende van de cliënt t.a.v. zijn uiterlijk en persoonlijke hygiëne.
 • Daag de cliënt uit om zelf tot oplossingen te komen als iets niet lukt.
 • Maak persoonlijke vraagstukken tijdens uitvoering bespreekbaar.
 • Maak gebruik van de benodigde materialen en ruimte.
 • Schakel als het nodig is andere disciplines, zoals fysio en of tandarts.
 • Betrek naastbetrokken erbij en motiveer hen om haalbare activiteiten met hen uit te voeden, zoals naar fysio of tandarts gaan.
 • Observeer de gezondheidssituatie en signaaleer mogelijke verandering en rapport dot in rapportage systeem.

Slide 12 - Slide

Angstreductie: Overleg daarbij vooraf en tijdens de uitvoering met de cliënt. Leg duidelijk uit wat er gebeurt, geef instructies en speel adequaat in op gevoelens van angst en onzekerheid.

Verschil bij passieve en actieve tillift: Een actieve lift (ook wel sta lift genoemd) ondersteunt de zorgvrager tijdens het opstaan, een passieve lift (ook wel tillift genoemd) tilt de zorgvrager volledig op. Bij de eerstgenoemde steunt de zorgvrager met de voeten op een plateau, onderdeel van de sta lift; bij de laatstgenoemde wordt de zorgvrager gedragen in een tilband.

Beoordelingen: Feedbackformulier (gedragsobservatie)
Gedragsobservatie  opdracht 7 ''Ondersteunen bij persoonlijke verzorging' wordt door je stagebegeleider beoordeeld aan de hand van 'duimpjes'. Als er één duimpje omlaag is, dan is jouw opdracht helaas onvoldoende. Stagebegeleider moet feedback schrijven. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat lever je nu in?
 • Minimaal 1 week voor deadline BPV W2 de planningsformulier bij vakdocent inleveren.
 • Opdracht 7 uitvoeren
 • Feedbackformulier: gedragsobservatie opdracht 7 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging(stagebegeleider beoordeeld dit gedeelte)
 • Er is GEEN product beoordeling.
  Alleen stagebegeleider beoordeeld BPV W2.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Product en proces evaluatie 
Doel: Ik kan uitleggen hoe je BPV oefenopdracht B1-K1-W2 moet maken 

Proces: Ik vond de uitleg van de docent duidelijk 



Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting - Huiswerk 
- Voor de volgende les heb je allemaal opdracht B1-K1-W2 doorgenomen. Je hebt voor jezelf vragen genoteerd. Ik behandel deze vragen aan het begin van de les. 

- Mis je de les? zorg altijd dat je de les terugkijkt! 
De lessen heb je nodig om je BPV opdrachten goed te kunnen maken.                                                                           Tot volgende week! 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions