B1-K1-W1- Lesweek 11 - S20

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 11        - week van 16 november 2020                                             
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 11        - week van 16 november 2020                                             

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma- Onderdeel
Doelgroepen 
 • Welkom, AWR 
 • Terugblik vorige les
 • Lesdoelen vandaag 

 • Sociale problematiek - voorkennis check
 • Sociale problematiek- Theorie
 • Opdracht ''Kindermishandeling''

 • Mededeling - oefentoets - instructie 
 • Check lesdoelen
 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik: 
In tweetallen bespreek je de volgende onderwerpen : 
 • Wat kun je vertellen over de risicodriehoek? 
 • Wat valt er allemaal onder ongewenst gedrag? 
 • Wanneer spreken we van een gedragsstoornis? 
 • Heb je in je omgeving wel eens te maken gehad met ongewenst gedrag 
  (denk aan vrienden, stage, werk). 
                              

Daarna bespreken we dit kort klassikaal. 
timer
5:00

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen vandaag: 

 • Aan het einde van de les kun je een aantal kenmerken opnoemen van ODD en CD 
 • Aan het einde van de les kun je kenmerken opnoemen die horen bij ''Sociale problematiek''
 • Aan het einde van de les weet je wat de meldcode 'kindermishandeling' betekent 
 • Aan het einde van de les weet je wat je kunt doen om goed voor te bereiden op de oefentoets 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Deel 2-
Sociale problematiek


Mensen bevinden zich langdurig in een probleemsituatie, waardoor ze op achterstand staan ten opzichte van andere mensen.


Ook wel Maatschappelijke problematiek genoemdSlide 5 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken sociale problematiek 
 1.  Het probleem betreft kleine of grote groepen mensen in de maatschappij 
 2.  De problematiek is vaak het gevolg van een achterstelling in de maatschappij 
 3. Sociale problematiek kan niet gemakkelijk worden opgelost 
 4. . Sociale problematiek= groter risico op andere problemen 
 5. . Sociale problematiek van kind = van de ouders

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke voorbeelden
zijn er van sociale problematiek?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Voorbeelden van ''Sociale problematiek''
laag inkomen
werkloosheid
verslaving
huiselijk geweld
combinatie van de andere punten
slechte woonomstandigheden

Slide 8 - Slide

blz 185 samen doornemen
Armoede
Oorzaken armoede
 • werkloosheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • echtscheiding
 • verslaving
 • schulden 
Armoede 
Armoede gaat gepaard met zorgen. Mensen die moeten rondkomen van (te) weinig geld, liggen ’s nachts wakker, piekerend over hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Er is angst voor de deurwaarder, die zo maar op de stoep kan staan

Slide 9 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Echtscheiding
Vechtscheiding
Negatieve gevoelens naar ex-partner met bedoeling schade toe te brengen bij hem/ haar.
Voor kinderen is een vechtscheiding enorm belastend. Het schaadt hun ontwikkeling in alle opzichten.
Co-ouderschap
Samen opvoeden van kind(eren) door beide ouders, die niet samenwonen. Alles is zoveel mogelijk gelijk verdeeld.

Slide 10 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Werkloosheid
Oorzaken
 • Minder werkgelegenheid
 • Beleid van de overheid: subsidies/ toeslagen

Gevolgen
 • depressiviteit
 • isolement
 • armoede

Slide 11 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Kwetsbare ouderen 
Oudere waarbij sprake is van :
-fysieke (lichamelijk)
-, psychische (mentaal)
 en/of sociale kwetsbaarheid, met als gevolg dat er het risico is van sociale problematiek.
Gevolgen
 • depressiviteit
 • sociaal isolement
 • 3x grotere kans op overlijden

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vluchtelingen
Asielzoeker
Iemand die in een ander land de vluchtelingsstatus aanvraagt.

Vluchteling
Iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging en een asielvergunning krijgt in een ander land.

Gevolgen
 • Psychotrauma: psychische en lichamelijk reactie op een ingrijpende gebeurtenis, dus hoe iemand reageert als de gebeurtenis voorbij is.
 • Depressiviteit
 • Angst- en paniekreacties
 • Nachtmerries
 • Hoofdpijn
 • Prikkelbaarheid

Slide 13 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Huiselijk geweld- Kindermishandeling
is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.
Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.
- Psychisch 
- Lichamelijk 
- Seksueel 
- Verwaarlozing 
- Partnergeweld, eergeweld/familie geweld/ kindermishandeling
Kindermishandeling: 
groeien vaak op in eenzaamheid: ze dragen een groot geheim met zich mee waarover.

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling

Klassikaal bespreken: 
Wat zouden signalen kunnen zijn van kindermishandeling?? 

Slide 14 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Opdracht Kindermishandeling
En beantwoord de volgende vragen aan de hand 
van het boek Methodiek 2.8. 
1. Wat kunnen de gevolgen zijn van kindermishandeling (over het al?

Lees de casus hiernaast: 
2. Wat zou jij als advies geven aan Talitha? 
3. Welke 5 stappen kun je zetten volgens de meldcode? 
Casus: Talitha maakte zich zorgen over het vriendinnetje van haar dochter. 
“Soms logeert de dochter bij ons. De kinderen worden niet goed verzorgd, dus onze deken ziet helemaal zwart van de viezigheid als ze eronder heeft geslapen. Ik was dan haar kleren en zet haar onder de douche. Ze blijft wel drie of vier keer per week bij ons eten. Ook als onze eigen kinderen bij opa en oma gaan eten, gaat zij met hen mee.” 

''Ze wist om 9u s'avonds nog niet wat ze ging eten''


 
   Bron: via rijksoverheid. 
timer
15:00

Slide 15 - Slide

wat is het gevolg voor kinderen?
Mededeling - instructie toets 
Tijdens de zelfstandig werkuren gaan jullie aan de slag met de oefentoets die de docent jullie geeft. 
Dit gaat via Kahoot--> De link blijft onbeperkt open staan en jullie kunnen op deze manier de vragen oefenen die jullie lastig vinden. Je kunt hiermee ook kijken of je de stof al voldoende beheerst of dat je hier nog aandacht aan moet besteden. 

- De instructie staat op teams bij W1
- Lesstof week 1 t/m 10 -> zie lesplanner voor de leerstof 
- Maak deze oefentoets minimaal 1x vrijdag voor 23.59u voor je aanwezigheid van de zelfstandig werkuren. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen check voor jezelf! 
Draai aan het wiel en vertel hardop tegen jezelf wat je hebt geleerd. Kun je het begrip uitleggen in je eigen woorden? Is dit nog lastig ga neem de stof dan door, maak de opdrachten (zie laatste dia huiswerk) en stel vragen aan de docent.

 • Aan het einde van de les kun je kenmerken opnoemen die horen bij
  ''Sociale problematiek''
 • Aan het einde van de les weet je wat de meldcode 'kindermishandeling' betekent
 • Aan het einde van de les weet je wat je kunt doen om goed voor te bereiden op de oefentoets 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions