BS 4 natuurbeheer mavo 2 2022-2023

Planning
Herhaling
Leerdoel
Uitleg BS 4
Check leerdoelen
Vooruitblik
Afsluiten
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning
Herhaling
Leerdoel
Uitleg BS 4
Check leerdoelen
Vooruitblik
Afsluiten

Slide 1 - Slide

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik

Slide 2 - Slide

oefenen
open de onderstaande link en vergeet niet de pagina te refreshen

Slide 3 - Slide

BS 6.4 Natuurbeheer

Slide 4 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les kan ik: 
 •  Je kunt 3 manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
 • Je kunt 2 manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 5 - Slide

Wat levert het milieu ons ???

Slide 6 - Slide

De mens en zijn omgeving

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Filmpje over biodiversiteit ( je moet het begrip kunnen uitleggen)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

wat is biodiversiteit

Slide 11 - Mind map

Biodiversiteit
De variatie aan soorten binnen de natuur.


Bedreigd: moeite om in leven te blijven en voort te planten.

Uitsterven: verdwijnen van een soort.

Slide 12 - Slide

waarom is de afname
van biodiversiteit een
bedreiging voor de mens

Slide 13 - Mind map

Herintroductie
 • Het terugbrengen van een dier- of plantensoort in een land.
 • Maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.
 • Wat doen we bijvoorbeeld om de bijen weer in aantal toe te laten nemen?

Slide 14 - Slide

Natuurbeheer
Alle maatregelen om natuur te behouden, beschermen en te herstellen.

Herintroductie (terugbrengen van dier-of plantensoort): vorm van natuurbeheer


Slide 15 - Slide

Natuurbeheer
Natuurbeheer is alle maatregelen die bedoeld zijn om de natuur in Nederland te behouden.
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Bosbeheer
 • Faunabeheer
 • Waterbeheer

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

wat
Opdracht 1 t/m 8  vanaf blz 228
Hoe
lees de tekst van basisstof 4  
Hulp
1) boek    2) medeleerling  3 ) docent
Tijd
 Eerst in stilte -> daarna rustig overleggen.
Klaar
Opdrachten af? Controleer of je de opdrachten juist gemaakt hebt! ( via som )

Ga aan de slag met flitskaarten en test jezelf online

Slide 20 - Slide

Ff checken
Ik weet het! Nu kan je...
 •  Op 3 manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
 • Op 2 manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Aan de slag!
Huiswerk: Basisstof 6.4 (online)

Volgende les:
SO Thema 6 basisstof 1 t/m 4
Werkstuk: Practicum 2 af.Slide 24 - Slide