VT lj. 1 week 8 les 1: Dementie & benaderingswijzen

Dementie & benaderingswijzen
VT lj. 1 week 7 les 1
G1BOM 
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dementie & benaderingswijzen
VT lj. 1 week 7 les 1
G1BOM 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In twee woorden.....hoe start je vandaag?

Slide 2 - Open question

Hoe was je weekend in twee woorden??? Presto--> aan/afwezigheid


8.30u- 10.30u
 • College dementie
 • Afronden deelopdracht C
 • Voorbereidende opdracht D: bestuderen ZorgPad
 • Werken aan de integratieve opdracht
 • Extra optie: Dementiegame

Zorg  dat je de Checking  deelopdracht C Afrond--> tweede lesblok Kahoot Quiz


10.45u-12.45u
 • Kahoot Quiz (2 regie groepen vandaag, overige 3 groepen dinsdag)
 • Benaderingswijzen
 • Voorbereidende opdracht D: bestuderen ZorgPad
 • Opdrachten maken deelopdracht D
 • Werken aan de integratieve opdracht
 • Extra optie: Dementiegame
Module VT, deelopdracht D

Slide 3 - Slide

1. College over dementie met enkele quiz vragen.
2. Verschillende modules doorlopen, deze week starten met deelopdracht D.
- A: Van zelfstandig wonen naar revalidatie
- B: Het bieden van thuiszorg
-  C: Opname in het verpleeghuis

Vandaag starten met het doorlezen van de theorie + dementie game

3. Dementie Game: Uitleg bij Chantal in de les.
4. Groepsopdracht: college/presentatie voorbereiden over een vorm van dementie. Presentatie volgende week 
Lesdoelen module D
 De student heeft kennis van:
 • Je weet wat psychosociale problemen zijn;
 • Je kan omgangsadviezen geven bij psychogeriatrische problemen;
 • Je hebt kennis van activiteiten inventariseren en activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren;
 • Je kan de individuele zorgvrager betrekken bij deelname aan een groepsopdracht;
 • Je kan groepsprocessen observeren en begeleiden;
 • Je kan groepen begeleiden;
 • Je kan samenwerken met zorgvragers, vrijwilligers, familie en verschillende disciplines.
Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Deelopdracht D
 • Lezen ZorgPad
 • Opdracht 1: Psychogeriatrische problemen
 • Opdracht 2: Activiteit organiseren
 • Opdracht 3: Samenwerken met andere beroepsgroepen

Let op! Vergeet niet te starten met de integratieve opdracht. Deze dien je 1 februari ingeleverd te hebben.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het woord dementie?
Heb je er in je naaste omgeving al eens mee te maken gehad?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Wat is dementie?
 • Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
 • Verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. 
 • Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. 

De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Slide 7 - Slide

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord.
Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren.
De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Symptomen dementie?
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

         Geheugenstoornissen 

        Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

         Gedragsproblemen
Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Cijfers dementie (Nederland)
 • >270.000 mensen met dementie. Ongeveer 12.000 mensen jonger <65 jaar. 
 • Ieder uur krijgen vijf mensen dementie.
 •  Toename door vergrijzing. Geschat wordt half miljoen in 2040.
 • 65 procent krijgt de diagnose: ziekte van Alzheimer. 
 • Treft ruim 8 procent van de mensen > 65 jaar.
 • Treft ruim 25 procent van de mensen >80 jaar.
 • Treft ruim 40 procent van de mensen >90 jaar.
 • De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt. 
 • Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Slide 9 - Slide

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.
 Het aantal mensen met dementie zal door vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
Van de mensen met de diagnose dementie heeft ongeveer 65 procent de ziekte van Alzheimer.
Ruim 8 procent van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
Ruim 25 procent van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
Ruim 40 procent van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.
De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt.
Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 

Slide 10 - Slide

Dementie is er niet van de ene op de andere dag. De schade in de hersenen ontstaat vaak geleidelijk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie, maar de oorzaak van dementie is nog niet duidelijk. Wetenschappers denken dat veranderingen in de hersenen met de ziekte te maken hebben.

Symptomen
 1. Vergeetachtigheid
 2. Problemen dagelijkse handelingen
 3. Vergissingen tijd & plaats
 4. Taalproblemen
 5. Kwijtraken van spullen
 6. Slecht beoordelingsvermogen
 7. Terugtrekken uit sociale contacten
 8. Veranderingen in gedrag en karakter
 9. Onrust
 10. Problemen met zien

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop 4 fases
1. Bedreigde ik - beginnende dementie
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
3. De verborgen ik - ernstige dementie
4. De verzonken ik - ernstige dementie

Slide 12 - Slide

1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 

2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg . Volledig afhankelijk.

4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar.  
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
 • Facadegedrag
 • Apathie
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 13 - Slide

Façadegedrag. Een zorgvrager met dementie kan proberen zijn tekortkomingen te verbloemen.

Apathie. Veel zorgvragers met dementie krijgen stemmingsproblemen, bijvoorbeeld lusteloosheid, onverschilligheid en verlies van initiatief. Dit heet apathie. Mensen worden soms totaal passief en ondernemen niets meer, omdat ze niet weten waar te beginnen of bang zijn dat het ze niet lukt. Ze zitten de hele dag en het lijkt alsof alles aan hen voorbijgaat.

Slide 14 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Welke mengvorm van dementie komt heel veel voor?
A
Vasculaire dementie en Lewy Body dementie
B
Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie
C
Alzheimer en Vasculaire dementie
D
Alzheimer en Lewy Body dementie

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Verloop dementie
 • Leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 
 • Diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen duurt dit > vier jaar. 
 • Aantal klachten en de ernst ervan neemt toe. 
 • Progressieve ziekte.


Bron: https://www.alzheimer-nederland.nl

Slide 20 - Slide

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte.
De diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen is dit meer dan vier jaar.
Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst ervan toe.
Progressieve ziekte: Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.  
Ouderen van de toekomst.....

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Let op! Aangepast lezen zorgpad
Collectie: Zorg algemeen 4 VPThema: Begeleiden in de zorg
 • Leerpad 1 Psychosociale begeleiding
 • Leerpad 5 Samenwerken met het sociale netwerk
 • Leerpad 11 Begeleiden van groepen

Collectie: Zorg specifiek 4 VP, Thema: Verpleeghuizen en thuiszorg
 • Leerpad 1 werken in verpleeghuizen en thuiszorg
 • Leerpad 5 ouderen met psychosociale problemen
 • Leerpad 6 ouderen met psychogeriatrische problemenSlide 22 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
Zelfstandig werken!
Canvas deelopdracht D
 • Voorbereidende opdracht: bestuderen ZorgPad.

 • Extra optie: Dementie-game http://www.dementiegame.nlOm 10.45u terug in de gezamenlijke chat

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Deel 2
10.45u-12.45u
 • Kahoot
 • Opdracht benaderingswijzen bij dementie
 • Voorbereidende opdracht D: bestuderen ZorgPad

 • Extra optie: Dementiegame

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Tijd voor Kahoot
2 subgroepen delen hun Kahoot.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Hoe zou jij iemand met dementie benaderen?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Ziekteverloop 4 fases (fases van dementie)
1. Bedreigde ik - beginnende dementie (begeleidingsniveau)
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie (verzorgingsniveau)
3. De verborgen ik - ernstige dementie (verzorgings/verpleegniveau)
4. De verzonken ik - ernstige dementie (verpleegniveau)

Slide 27 - Slide

1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 

2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg . Volledig afhankelijk.

4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar.  
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)Bedreigde ik
 • Lichte verwarring. De zorgvrager realiseert zich dat hij wat verward is.  Kan hierdoor somber zijn, zaken verbloemen

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Verdwaalde ik
 • Verwardheid in tijd en lichte geheugenstoornis
 • Kan per dag verschillen hierdoor ook communicatie problemen
 • Praat veel over vroeger
 • Adl zelfsandigheid neemt af

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Verborgen ik
 • Opvallende geheugenstoornissen zowel bij inprenting als het korte termijn geheugen
 • Desoriëntatie, decorumverlies en persoonlijkheidsveranderingen
 • Leeft vaker in het verleden dan in het heden
 • Heeft nauwelijks betrokkenheid bij  de omgeving
 • Afasie, agnosie en apraxie

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Verzonken ik
 • Is geheel onbereikbaar. Herkent zijn eigen familie niet meer
 • Kan niet meer communiceren via taal
 • Reageren lichaam gebonden reageert alleen nog op de prikkels van de zintuigen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Link

This item has no instructions

Benadering

Slide 33 - Slide

Ieder persoon--> een  ander benadering
Benaderen bij dementie?
 • Wijze waarop je een persoon met dementie benaderd is anders dan bij mensen zonder dementie.  
 • Zorg voor veiligheid en neem een persoon serieus 
 • Denk aan houding en taalgebruik
 • Sluit aan bij de belevingswereld
 • Zorg voor rustmomenten 

Slide 34 - Slide

Een groot deel van de communicatie met iemand met dementie bestaat uit lichaamstaal of non-verbale communicatie. Je naaste begrijpt je beter als je je woorden ondersteunt met gebaren. 

Wat je beter kunt laten:
corrigeren of tegenspreken; dat confronteert haar met de dingen die ze niet meer weet of kan en geeft haar het gevoel te falen; 
Met een harde stem of heel snel praten. Fluisteren is ook niet fijn, dat maakt haar achterdochtig;
Je naaste testen door vragen te stellen of door haar bijvoorbeeld de namen van de kinderen en de kleinkinderen op te laten noemen;
Je vrolijker voordoen dan je bent. Jouw humeur heeft invloed op je naaste, maar ze zal het niet begrijpen wanneer je vrolijk doet, maar het niet bent. Gebruik je humeur ook als graadmeter om stil te staan bij hoe je het zelf maakt. Trek op tijd aan de bel als je voelt dat je je groot probeert te houden;
Overvragen. Probeer te achterhalen wat je nog wel en wat je niet meer van je naaste mag verwachten.
Opdracht
Elke subgroep werkt 1 benaderingswijze bij dementie uit & koppelt deze terug aan de rest van de klas. Kijk hierbij ook welke fase van dementie past bij de benaderingswijze (zie volgende dia)

 1. Realiteits- en Oriëntatie Benadering (ROB) 
 2. Validation
 3. Snoezelen
 4. Reminiscentie
 5. Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

Terugkoppeling per subgroep dinsdag 25 januari

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Vervolg groepsopdracht
Maak een korte presentatie/pitch/terugkoppeling (subgroep) waarin de volgende punten aan bod komen
 1. Geef kort weer wat de benaderingswijze inhoud
 2. In welke fase van dementie past deze stijl het beste (De bedreigde ik, de verdwaalde ik, de verbogen ik of de verzonken ik)
 3. Wat is het doel  van de benaderingswijze. (geef een voorbeeld)

Werk de opdracht uit in je subgroep. Terugkoppeling dinsdag 25 januari


Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Verdeling opdracht
Elke subgroep werkt 1 benaderingswijze bij dementie uit & koppelt deze terug aan de rest van de klas. Kijk hierbij ook welke fase van dementie past bij de benaderingswijze (zie vorige dia)

 1. Realiteits- en Oriëntatie Benadering (ROB) --> Groep 4 (Biby, Sophie, Maryana, Pam)
 2. Validation--> Groep 2 (Fleur, Dilara, Maret, Marre, Lotte)
 3. Snoezelen --> Groep 5 ( Iza, Verena, Anne, Britt)
 4. Reminiscentie --> Groep 1 ( Mila, Jonne, Elif, Tobias, Carlijn)
 5. Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) --> Groep 3 ( Jesse, Maud, Rachel, Karin, Marte)


Terugkoppeling per subgroep dinsdag 25 januari

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Vragen?
Zelfstandig werken!
Canvas deelopdracht D
 • Voorbereidende opdracht: bestuderen ZorgPad.
 • In je subgroep de uitgekozen benaderingswijze uitwerken--> dinsdag 25 januari uitwerking terugkoppelen.

 • Extra optie: Dementie-game http://www.dementiegame.nlOm 12.15u terug in de gezamenlijke chat

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wat vonden jullie van de les?

Slide 39 - Mind map

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions