Dementie

 Dementie
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

 Dementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Na deze les:
 1. Kan je uitleggen wat dementie is.
 2. Heb je inzicht in de fasen van dementie en de begeleiding die daar bij past. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Verloop van dementie/neurocognitieve stoornis
Een neurocognitieve stoornis (dementie) is een combinatie van symptomen
Hersencellen krimpen of verbindingen raken beschadigd.
Snelheid is afhankelijk van soort hersenziekte (er zijn meer dan 50 soorten)

Stadia:
1. Beginnende dementie
2. Matig ernstige dementie
3. Ernstige dementie, persoon is volledig afhankelijk
4. Ernstige dementie, persoon kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks en ligt in foetushouding.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 10 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Link

This item has no instructions

Opdracht dementie

Bij deze opdracht gaat het om inzicht te krijgen in verschillende vormen van dementie. Je gaat groepen één van onderstaande ziektebeelden van dementie onderzoeken. Deze ga je uitwerken en presenteren aan de rest van de klas.
Ziekte van Alzheimer
Vasculaire dementie
Fronto-temporale dementie
Lewy-body dementie


                     WAT GA JE PRESENTEREN?

-Iedereen uit het groepje vertelt iets
-Hoe is deze ziekte ontstaan?
-Hoe verloopt deze ziekte?
-Hoe herken je deze ziekte? 
-Hoe ondersteun je personen met deze ziekte?
-Nog andere bijzonderheden? 
timer
30:00

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Fasen van dementie
Info op de volgende slides komt van: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/dementie-fasen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Beginnende dementie
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Ze ontstaan meestal geleidelijk en zijn subtiel.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Symptomen beginnende dementie

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions • Zich herinneren wat kort geleden gebeurd of besproken is
 • Zich oriënteren in de ruimte of tijd
 • Administratie bijhouden
 • Gesprekken volgen
 • Beslissingen nemen
 • Problemen overzien en oplossen
 • Nieuwe dingen aanleren of bedienen


 • Plannen
 • Zich concentreren
 • Woorden vinden of begrijpen
 • Initiatief nemen
 • Inleven in anderen
 • Sociaal gedrag
In de fase beginnende dementie krijgt iemand moeite met: 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Matige tot ernstige dementie
Tijdens de middenfase van dementie worden de symptomen erger en breiden zich uit. Dagelijkse handelingen van tandenpoetsen tot aan autorijden gaan moeizamer. De persoon met dementie wordt steeds afhankelijker omdat het niet altijd meer lukt om vanzelfsprekende handelingen zelfstandig uit te voeren

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Symptomen matige tot ernstige dementie

Slide 20 - Mind map

This item has no instructions • Het gedrag in het verkeer wordt onveilig
 • Gesprekken voeren is lastig
 • Dwalen in huis en omgeving
 • Een verstoord dag- en nachtritme;


 • Gevaarlijke situaties, zoals het gas openzetten zonder het aan te steken;
 • Vreemd gedrag zoals in nachtjapon de straat op gaan;
 • Waandenkbeelden en hallucinaties.
Bij matige en ernstige dementie krijgt iemand moeite met: 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Ernstige en zeer ernstige dementie
Meestal duurt het jaren voordat deze fase aanbreekt. In dit stadium van dementie zijn de hersenen dusdanig beschadigd dat zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. De persoon met dementie is afhankelijk van de omgeving. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Symptomen ernstige en zeer ernstige dementie

Slide 23 - Mind map

This item has no instructions • Veel eten en toch veel gewicht verliezen;
 • Moeite hebben met kauwen en slikken;
 • Incontinentie;
 • Foetus houding;
 • Volledig afhankelijk


 • Spraakverlies, soms kent iemand nog een paar woorden die hij steeds herhaalt;
 • Onrustig gedrag, schreeuwen of zoeken naar iets of iemand;.
Bij ernstige en zeer ernstige dementie krijgt iemand moeite met: 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
Matig ernstige dementie

verdwaalde ik
Ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
Ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 25 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?
Dementie en muziek

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions