7.2 Kunnen we vrij handelen?

7. Nederland handelsland
7.2 Kunnen we vrij handelen?
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

7. Nederland handelsland
7.2 Kunnen we vrij handelen?

Slide 1 - Slide

7.2 Kunnen we vrij handelen?
 • Ik kan uitleggen wat protectionisme is.
 • Ik kan verklaren waarom er handelsbelemmeringen zijn.
 • Ik kan voorbeelden geven van 4 verschillende handelsbelemmeringen.
 • Ik kan beargumenteren of er in de Europese Unie sprake is van vrijhandel.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is een ander woord voor protectionisme?
A
protectiemaatregelen
B
invoerrechten
C
handelsbelemmeringen
D
handelsbevordering

Slide 4 - Quiz

De lonen in Bangladesh liggen lager dan in de EU. Hierdoor zijn producten goedkoper.
Hoe kan de EU dit voordeel ongedaan maken?

Slide 5 - Open question

Betaal je invoerrechten als je kleding bij een bedrijf in Italië koopt?
A
Je betaalt wel invoerrechten
B
Je betaalt geen invoerrechten

Slide 6 - Quiz

Stel een Nederlandse boer krijgt subsidie op basis van de hoeveelheid melk die hij produceert.
Wat gebeurt er met de prijs van melk?

Slide 7 - Open question

Stel een Nederlandse boer krijgt subsidie op basis van de hoeveelheid melk die hij produceert.
Wat kan een Afrikaanse boer hiervan merken?

Slide 8 - Open question

Wat gebeurt er met de prijs van een Chinees product, als het aanbod door de EU beperkt wordt terwijl de vraag hoog is?
A
De prijs van het product stijgt.
B
De prijs van het product daalt.
C
De prijs van het product blijft gelijk.

Slide 9 - Quiz

Wat is het voordeel voor een Europees bedrijf als de EU de import van een bepaald product uit China beperkt?

Slide 10 - Open question

7.2 Kunnen we vrij handelen?
Protectiemaatregelen
Maatregelen waarmee de productie en werkgelegenheid van bedrijven in een land (of bijv. Europa) beschermt worden tegen concurrentie van buitenaf.
 • Invoerrechten: maken de prijs duurder.
 • Contingentering: maken de prijs duurder (door beperkter aanbod)
 • Invoerverbod: schakelen concurrentie uit
 • Exportsubsidie: maken Europese producten goedkoper
 • Exportverbod: verbieden om te handelen (bv. met Rusland).

Slide 11 - Slide

Waarom zou Tata Steel meer hebben aan contigentering (importquota)of een invoerverbod ipv de invoerrechten van nu?

Slide 12 - Open question

Ik kan voorbeelden geven van 4 protectionistische maatregelen!
😒🙁😐🙂😃

Slide 13 - Poll

7.3 Hoe vrij is de handel?
WTO (World Trade Organisation)

 • Wereld Handelsorganisatie
 • Helpen landen bij het maken van onderlinge afspraken over het afschaffen van protectiemaatregelen

Slide 14 - Slide

Wat hoort bij vrijhandel?
A
Contingentering
B
Exportsubsidie
C
Importheffing
D
Geen belemmeringen

Slide 15 - Quiz

Is er sprake van vrijhandel tussen de EU en andere landen
A
ja
B
neen

Slide 16 - Quiz

Waar staan de letters WTO voor in het Nederlands
A
Wereldorganisatie
B
Wereldhandel
C
Wereldsamenwerkings- organisatie
D
Wereldhandels- organisatie

Slide 17 - Quiz

Invoerrechten zijn ...
A
een belasting
B
een subsidie

Slide 18 - Quiz

Contingentering betekent ...
A
beperking van de export van een product tot een bepaalde hoeveelheid.
B
vergroting van de import van een product tot een bepaalde hoeveelheid.
C
beperking van de import van een product tot een bepaalde hoeveelheid.

Slide 19 - Quiz

Binnen de Europese Unie (EU) is er vrijhandel.
Kies welke invloed vrijhandel heeft op de concurrentie binnen de EU.
A
De concurrentie verandert niet door vrijhandel.
B
Er ontstaat meer concurrentie door vrijhandel.
C
Er ontstaat minder concurrentie door vrijhandel.

Slide 20 - Quiz

7.3 Hoe vrij is de handel?
Afschaffen van protectiemaatregelen
EU landen proberen afspraken te maken over het afschaffen van protectiemaatregelen met als doel de welvaart te verbeteren.

Slide 21 - Slide