5H 2223 brandstofcel opgaven

Sk 5H Elektrochemische cellen
vervolg: accu's en brandstofcellen
voorbereiding op CSE
1 / 19
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Sk 5H Elektrochemische cellen
vervolg: accu's en brandstofcellen
voorbereiding op CSE

Slide 1 - Slide

Batterijen en accu's zijn elektrochemische cellen

Slide 2 - Slide

Tekst

Slide 3 - Slide

Hoe stromen de elektronen door de stroomdraad
A
van de min-pool naar de plus-pool
B
van de plus-pool naar min-pool
C
van links naar rechts
D
van rechts naar links

Slide 4 - Quiz

Een accu is een oplaadbare batterij
 • Bij een oplaadbare batterij zijn de reacties omkeerbaar als je een externe stroombron (bijv. stekker in stopcontact) aansluit.
 • Voor een oplaadbare batterij moeten de reactieproducten in de buurt van de elektrodes blijven (bijv. geen gasvorming).
 • Bij het opladen vinden precies de omgekeerde halfreacties plaats zodat de beginstoffen weer ontstaan.

Slide 5 - Slide

Loodaccu
De reacties tijdens stroomlevering:

+ pool  
PbO2(s) + 4H+ + SO42- + 2e-  --> PbSO4 + 2H2

- pool  
Pb(s) + SO42-  -->   PbSO4 + 2e-

De reacties tijdens het opladen zijn precies omgekeerd aan de reacties tijdens stroomleveren. 
 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Brandstofcel
 • In een brandstof reageert een brandstof met zuurstof
 • De reactieproducten zijn oxides.
 • De oxidator is zuurstof (meestal uit lucht) dus vormt de + pool
 • De reductor is de brandstof, deze vormt de - pool
 • Bij een brandstofcel moet de brandstof continu worden aangevoerd.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Methanol-brandstofcel
Zuurstof, plus-pool want oxidator)

O2+ 4H+ + 4e--> 2H2O 
brandstof (min-pool want reductor)

CH3OH + H2O -> CO2  + 6H+ +  6e-

Slide 10 - Slide

De halfvergelijking van methanol in deze brandstofcel is.
A
B
C
D

Slide 11 - Quiz

Waterstof voor de brandstofcel maken met elektrolyse. Energietransitie
verbonden met - pool:    2H2O +2e- -> H2 + 2OH
verbonden met +pool 2H2O --> 4H+ + 4e- + O2Slide 12 - Slide

Tijdens stroomlevering neemt de massa van de positieve koperelektrode toe met 63,5 gram.
Wat gebeurt er met de massa van de negatieve zinkelektrode.

Zn: 65,4 gram /mol
Cu: 63,5 gram / mol
A
die neemt af met 63,5 gram
B
die neemt toe met 63,5 gram
C
die neemt af met 65,4 gram
D
die neemt toe met 65,4 gram

Slide 13 - Quiz

In deze cel met een koper en zilverelektrode. Welk deeltje reageert hier bij de min-pool? En Welk deeltje bij de pluspool?
A
B
C
D

Slide 14 - Quiz

Hoe verandert de lading van het looddeeltje bij de halfvergelijking aan de postieve pool?

+ pool  
PbO2(s) + 4H+ + SO42- + 2e- -->           PbSO4 + 2H2

 
 
A
van 4- naar 2 -
B
van 4+ naar 2+
C
van 2+ naar 4+
D
van 2- naar 2+

Slide 15 - Quiz

Je kunt nu: 
 • uitleggen welke energie-omzetting plaatsvindt in een elektrochemische cel.
 • een elektrochemische cel beschrijven met de halfvergelijking van een oxidator en van een reductor en weet hoe de elektronenstroom gaat.
 • afleiden wat de positieve en de negatieve pool is in een elektrochemische cel.
 • aangeven wat er gebeurt bij het opladen van batterijen.
 • uitleggen wat een brandstofcel is.

Slide 16 - Slide

Hoe kijk je tegen het gaan beheersen van de leerdoelen aan?
-1100

Slide 17 - Poll

Wat vind je nog moeilijk?

Slide 18 - Open question

Je kunt nu verder werken aan paragraaf 10.4

Slide 19 - Slide