Introductie scheikunde

 Moleculen
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

 Moleculen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Je kunt aan het einde van de les:

 • de eigenschappen van moleculen noemen;
 • het verschil tussen een zuivere stof en mengsel met moleculen uitleggen;
 • faseovergangen met moleculen beschrijven.

Slide 2 - Slide

Welke begrippen horen bij fasen en faseoverangen?
Fasen
Faseovergangen
Gas 

Vloeibaar
Vast
Sublimeren
Rijpen
Stollen

Slide 3 - Drag question

Fasen en faseovergangen

Slide 4 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof
 • Die bestaan op hun beurt uit atomen
 • Een watermolecuul - H O (2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof)
2

Slide 5 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn altijd in beweging, behalve bij het absolute nulpunt 0 K
 • Als moleculen dicht tegen elkaar aan zitten, dan trekken ze elkaar aan

Slide 6 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort molecuul.
Een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen

Slide 7 - Slide

Een mengsel bestaat uit.....
A
1 soort molecuul
B
2 soorten moleculen
C
2 of meerdere soorten moleculen

Slide 8 - Quiz

ALLE watermoleculen zijn hetzelfde

A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

Het molecuulmodel
Met dit model maken we zichtbaar hoe moleculen zich gedragen bij verschillende fasen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Vaste stoffen
 • De moleculen van een vaste stof bewegen wel maar blijven op dezelfde plaats
 • Kunnen moeilijk samengedrukt of vervormd worden
 • Onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen is groot

Slide 12 - Slide

In een vaste stof zitten de moleculen:
A
op hun eigen plek en bewegen niet
B
niet op een eigen plek omdat ze bewegen
C
op hun eigen plek maar bewegen
D
vast

Slide 13 - Quiz

Vloeistoffen
 • De moleculen hebben een hoge snelheid, maar trekken elkaar nog wel aan
 • Soms ontsnapt er een deeltje door de hoge snelheid
 • Ze kunnen op een andere plek in de stof terecht komen

Slide 14 - Slide

In een vloeistof hebben de moleculen:
A
geen vaste plek
B
elk hun eigen plek
C
het gezellig en nooit dorst

Slide 15 - Quiz

In een vloeistof trekken moleculen elkaar harder aan dan in een vaste stof
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quiz

Gassen
 • Moleculen bewegen zo snel dat ze niet meer aan elkaar vast blijven zitten, er is dus geen aantrekkingskracht meer
 • Ze verspreiden zich overal in de ruimte
 • Ze mengen zich met andere (gas)moleculenSlide 17 - Slide

In een gas hebben de moleculen:
A
het warm
B
nog steeds een aantrekkingskracht tot elkaar
C
Niets meer met elkaar te maken en bewegen ze vrij rond
D
een veel kleiner volume

Slide 18 - Quiz

Faseovergang
Bij een faseovergang veranderen de moleculen niet. 
Alleen de aantrekkingskrachten tussen de moleculen veranderen.

Slide 19 - Slide

De aantrekkingskracht tussen moleculen verandert als een stof smelt
A
ja
B
nee

Slide 20 - Quiz

De moleculen van een stof veranderen als de stof smelt
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quiz

Opdrachten maken
                                 
                                     Paragraaf 4

Slide 22 - Slide