Th 2 Level 2: Welke bedrijfssectoren zijn er?

Thema 2 -  Level 2
Explore 1: Hoe worden ondernemingen ingedeeld in sectoren?

1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieSecundair onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 2 -  Level 2
Explore 1: Hoe worden ondernemingen ingedeeld in sectoren?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

4 economische sectoren
Primaire sector ==> zorgen voor grondstof
                                          + ontginnen van grondstof
Secundaire sector => verwerken van grondstof
Tertiaire sector => verkopen (G of D) om winst te maken
Quartaire sector => zorgen voor welzijn

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Primaire 
sector
Secundaire
sector
Tertiaire
sector
Quartaire
sector

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Tot welke sector behoren: ondernemingen die grondstoffen van voedsel leveren.
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector
D
Quartaire sector

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Zoek een afbeelding van een onderneming uit de primaire sector.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Tot welke sector behoort: de dienstverlening die niet tot doel heeft winst te maken.
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector
D
Quartaire sector

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

quartaire sector

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Tot welke sector behoren ondernemingen of fabrieken die de grondstoffen van de primaire sector verwerken?
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector
D
Quartaire sector

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Zoek een afbeelding van een voorbeeld uit de secundaire sector:

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Tot welke sector behoort een cacaoboer uit Colombia?
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Quartaire

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Tot welke sector behoort een middelbare school uit Roeselare?
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Quartaire

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Tot welke sectoren kan een zelfstandige bakkerij behoren?
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Quartaire

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Thema 2 -  Level 2
Explore 2: Tot welke bedrijfssectoren behoren de ondernemingen?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Bedrijfssector (p 19)
=> omvat een aantal verwante ondernemingen die hetzelfde soort goederen en/of diensten voortbrengen (= BRANCHE)

vb. mode, horeca, toerisme, bouw, chemie, logistiek, transport,...

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Energie
Tele-
communicatie
Toerisme
Farmaceutische
sector
Openbaar
vervoer
Informatica-
sector
Vastgoed-
sector
Transport
Luchtvaart
Auto-
industrie
Uitzendkantoor
Verzekeringen
Horeca
Chemie
Mode 
Bank-
sector
Gezondheids-
sector
Bouw

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Tot welke bedrijfssector behoren volgende bedrijven?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Tot welke bedrijfssector behoren volgende bedrijven?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Landbouw
Bouw
Mode
Transport

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Slide 21 - Link