3.4 Achterstandswijken verbeteren

Verbetering achterstandswijken
Par. 3.4
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Verbetering achterstandswijken
Par. 3.4

Slide 1 - Slide

Leerdoelen deze les
 • Verschil renovatie en sanering
 • Hoe kan een gemeente een woonwijk verbeteren?
 • Hoe kan de leefbaarheid van een wijk verbeterd worden?
 • Welke leeftijdsgroep heeft extra hulp nodig tegen armoede?

Slide 2 - Slide

Begrippen 
 • bestemmingsplan
 • renovatie
 • sanering
 • armoedebeleid
 • aandachtswijken
 • stedelijke vernieuwing

Slide 3 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 4 - Slide

Gemeente --> bestemmingsplan : een plan v/d gemeente over het gebruik van de ruimte

Slide 5 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, bedrijven etc

Slide 6 - Slide

Hoe pakken gemeenten armoede aan?
Alle plannen van de gemeente -> bestemmingsplan

Wijkverbetering door:
 • Renovatie
 • Sanering
Slide 7 - Slide

Renovatie:  Opknappen van verouderde woningen
Sanering: Het verwijderen van woningen (stadvernieuwing)

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 9 - Open question

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren: Het verminderen van de armoede bij de inwoners

Door: Activiteiten mét mensen organiseren

Samen de problemen oplossen

Slide 10 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en de woonomgeving 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Aan de slag
Lees paragraaf 3.4 

Neem blz. 38 & 39 werkboek en  
maak:
 1 t/m 6

timer
30:00

Slide 14 - Slide

Klaar met de opdrachten van 3.4
 1. Lees paragraaf 3.5 Rijke steden, arm plattenland
 2. Schrijf alle begrippen in je schrift
 3. Schrijf de betekenis van de begrippen erachter ( in eigen woorden)

Slide 15 - Slide

Leerdoelen deze les
 • Verschil renovatie en sanering
 • Hoe kan een gemeente een woonwijk verbeteren?
 • Hoe kan de leefbaarheid van een wijk verbeterd worden?
 • Welke leeftijdsgroep heeft extra hulp nodig tegen armoede?

Slide 16 - Slide