blok 4 cursus kwetsbare ouderen

1 / 38
next
Slide 1: Slide
verpleegkundeHBOStudiejaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voorbereiding van deze les
 • Lezen vierluik migrantenouderen
 • Samenvatten vierluik migranten ouderen 


Slide 3 - Slide

leervragen nagaan

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

agenda
 • Introductie en werkgroepopdrachten migrantenouderen
 • Pauze
 • Introductie en werkgroepopdrachten palliatieve zorg
 • Evaluatie en afronding

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Thema: migrantenouderen & dementie

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

werkgroepopdrachten
 1. Inleiding migrantenfamilies met dementie
 2. Een voorbeeld van cultuurspecifieke zorg
 3. Opdracht aan de hand van praktijksituatie: familie Demir setting praktijkondersteuner/ wijkverpleegkundige

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

pauze
Palliatieve zorg is....

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Werkgroepopdracht
Kijkopdracht bij de volgende kennisclip:
 1.  Wat zijn de kenmerken van palliatieve zorg? 
 2. Welke verschillende fasen worden onderscheiden in de palliatieve fase? 
 3. Welke adaptieve opgaven (zelfmanagementopgaven) kunnen patiënten  tegenkomen in de palliatieve fase? 
 4. Welke vragen zou je patiënt en naasten stellen om aan te kunnen  sluiten op zorgbehoeften?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Palliatieve zorg: vervolg casus mevrouw Bogers
Kijkopdracht toepassen kennis:
 1. Waaraan kan je de stervensfase bij een patiënt herkennen?
 2. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in je verpleegkundige zorg aan een patiënt in de stervensfase? 
 3. Tijdens de stervensfase wordt de rol van naasten belangrijker; waarom?
 4. Hoe zou je een patiënt en naasten voorbereiden op de naderende dood?
 5. Waarom is de stervensfase een intensief proces voor verpleegkundigen/ zorgprofessionals?

Slide 13 - Slide

2. holistische blik en ACP
padlet aanmaken?

Slide 14 - Video

This item has no instructions

nabespreking & tot slot
Nabespreking

Impact voor verpleegkundigen
Hulpmiddelen via kenniscentra
Voorbeeld zorgpad stervensfase
Pallialine

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Het zingen van Johanna
Johanna is 95 jaar. 
Sinds 6 jaar woont ze in een verpleeghuis i.v.m. dementie met alle voorkomende beperkingen en stoornissen (gevorderde dementie)
De laatste tijd schreeuwt en zingt ze de hele dag door. 
Ze beweegt constant in haar stoel. 
’s Nachts is ze onrustig, wordt vaak roepend wakker. De zweedse band wordt ’s nachts en overdag gebruikt om vallen te voorkomen. 
Ze is oververmoeid, put zichzelf uit. 
Medebewoners hebben last van haar en de verzorgenden voelen zich schuldig dat zij Johanna in haar vrijheid moeten beperken. De frustratie groeit.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

vervolg casus Johanna
 • interventies: corrigeren, afleiding en afzondering zijn niet effectief gebleken
 • het verpleegkundig en verzorgend team weet het niet meer en voelt zich machteloos


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Met jouw frisse blik: wat zie jij als een oplossingsrichting in de situatie van Johanna? Waarom?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Zorgplan casus mw V
 • Leg uit hoe je de analyse en synthese van casus gaat aanpakken
 • Welke zorgproblemen stel je vast & (welk nanda-label koppel je hier aan? Advies: valideer deze).
 • Stel prioriteiten & werk de 2 belangrijkste diagnoses uit met doelen en interventies
 • Wanneer en hoe ga je evalueren?

Slide 28 - Slide

padlet maken

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions