3V H1.1

LES
 • Zelfstandig werken 1.1                                                 40 min
 • Uitleg 1.1                                                                              15 min
 • Nieuwsfoto
 • Film
 • Afsluiting + leerdoelen                                                10 min
    
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

LES
 • Zelfstandig werken 1.1                                                 40 min
 • Uitleg 1.1                                                                              15 min
 • Nieuwsfoto
 • Film
 • Afsluiting + leerdoelen                                                10 min
    

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Werkdoel:
 • Maken 1.1
 • Nakijken 1.1
Leerdoel:
 • Welke natuurlandschappen komen voor in Nigeria?
 • Hoe de bevolkingsspreiding in Nigeria is?
 • Waarom Nigeria een multicultureel land is
 • Wat oorzaken van conflicten zijn in Nigeria

Slide 2 - Slide

Zelfstandig werken
Maken 1.1: vraag 1 t/m 11

20 min samenwerken
20 min in stilte

Vraag...? Kom!

Slide 3 - Slide

Dimensies
Bij aardrijkskunde kijken we altijd vanuit verschillende dimensies:

 • Fysisch
 • Sociaal-cultureel
 • Demografisch
 • Economisch
 • Politiek 
Aan de hand van een paar van deze dimensies bekijken we tegenstellingen in Nigeria. 

Slide 4 - Slide

Ligging en landschappen
 • Nigeria ligt in de tropen.
 • Verschillende landschappen 

Slide 5 - Slide

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort ligging en landschappen?
A
Fysisch
B
Sociaal-cultureel
C
Economisch
D
Politiek

Slide 6 - Quiz

Bevolkingsspreiding
 • Het land in Afrika met de grootste bevolking. 
 • Ongelijke bevolkingspreiding
Veel steden, veel werk

Slide 7 - Slide

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort bevolking?
A
Politiek
B
Sociaal-cultureel
C
Demografisch
D
Fysisch

Slide 8 - Quiz

Etnische verschillen
 • Verschillende etnische groepen maken Nigeria tot een multiculturele samenleving.
 • Religieuze mix. 
 • Deelstaten = gebieden met zelfbestuur 

Slide 9 - Slide

Bij welke aardrijkskundige dimensie horen etnische verschillen?
A
Fysisch
B
Sociaal-cultureel
C
Demografisch
D
Politiek

Slide 10 - Quiz

Veel conflicten:
 • Macht: etnische minderheden worden gediscrimineerd.
 • Natuurlijke hulpbronnen (olie).
 • Religieuze groepen
 • Regionale ongelijkheid: mensen in armere gebieden voelen zich achtergesteld. 

Slide 11 - Slide

Bij welke aardrijkskundige dimensie horen conflicten?
A
Fysisch
B
Sociaal-cultureel
C
Demografisch
D
Politiek

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Nieuwsfoto: waar is deze foto gemaakt en waarom is ie zo bijzonder?

Slide 14 - Open question

Heb je 1.1 af?
A
Ja, gemaakt en nagekeken
B
Ja, gemaakt, nog niet nagekeken
C
Nee, ik moet nog 2 vragen
D
Nee, ik moet nog 4 of meer vragen

Slide 15 - Quiz

Welke 4 natuurlandschappen komen voor in Nigeria?

Slide 16 - Open question

Hoe is de bevolkingsspreiding van Nigeria?

Slide 17 - Open question

Waarom is Nigeria een multicultureel land?

Slide 18 - Open question

Wat zijn oorzaken van conflicten in Nigeria?

Slide 19 - Open question

Afsluiting
Huiswerk:
1.1 af en nagekeken

Slide 20 - Slide