Hoofdstuk 4 een eigen bedrijf

Wat zou jij kiezen?
Werknemer
Zelfstandige
1 / 20
next
Slide 1: Poll
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wat zou jij kiezen?
Werknemer
Zelfstandige

Slide 1 - Poll

Wat zijn de voordelen van een zelfstandige?

Slide 2 - Mind map

Hfd 4 Een eigen bedrijf
verkoopprijs x afzet       =                  omzet
inkoopprijs x afzet                =     inkoopwaarde    -
                                                       -------------------
                                               =      brutowinst
                                                            - alle bedrijfskosten
                                                      --------------------
                                                =         nettowinst

Slide 3 - Slide

Voorbeelden van bedrijfskosten

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

de nettowinst + bedrijfskosten
is gelijk aan de...
A
omzet
B
brutowinst
C
inkoopwaarde
D
afzet

Slide 6 - Quiz

de huur en elektriciteitsrekening
van een bedrijf
zijn een voorbeeld van..
A
brutowinst
B
omzet
C
extra kosten
D
bedrijfskosten

Slide 7 - Quiz

de omzet is gelijk aan..
A
de nettowinst, bedrijfskosten en inkoopwaarde
B
nettowinst en inkoopwaarde
C
brutowinst en bedrijfskosten
D
brutowinst en nettowinst

Slide 8 - Quiz

de omzet bereken je door..
A
inkoopprijs x afzet
B
inkoopwaarde+ bedrijfskosten
C
verkoopprijs x afzet
D
nettowinst+ inkoopwaarde

Slide 9 - Quiz

hoeveel is de nettowinst?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Link

Financieel plan
brutowinstmarge= brutowinst/ omzet x 100%
nettowinstmarge = nettowinst/ omzet x 100%

oftewel

hoeveel (bruto/netto) eurocent winst verdien ik 
per euro omzet? 

Slide 13 - Slide

Maken: 4.13 t/m 4.17
timer
20:00

Slide 14 - Slide

Marketingplan
-> SWOT-analyse 
(sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
voor de onderneming)

->  Marketingmix; de 4 P's
(product, prijs, promotie, plaats)

Slide 15 - Slide

SWOT- analyse

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Opdracht: Maak een SWOT-analyse van je favoriete bedrijf/ merk

Slide 19 - Slide

Maken 4.18 t/m 4.23
vwo; ook maken bouwsteen 4.1 op blz 60
timer
20:00

Slide 20 - Slide