Unidad 4 C3 subjuntivo (2 parte)

El subjuntivo
Doel: kennismaken met de aanvoegende wijs, de subjuntivo kunnen herkennen en ook kunnen vormen (in de presente)

1 / 19
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

El subjuntivo
Doel: kennismaken met de aanvoegende wijs, de subjuntivo kunnen herkennen en ook kunnen vormen (in de presente)

Slide 1 - Slide

Wat is een aanvoegende wijs eigenlijk?
Leve de koning! 
Het zij zo.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
een werkwoordsvorm die onder meer een wens, toegeving, aanwijzing of aansporing uitdrukt.

Slide 2 - Slide

¿Cuándo se usa el subjuntivo?
In het Spaans gebruik je de subjuntivo vooral in bijzinnen, na que
In de hoofdzin is er dan sprake van bijv. een wil, wens, twijfel of een mening. Er komt dus gevoel bij kijken en het is niet slechts informatief.

Slide 3 - Slide

1. wens / gevoel / noodzaak 
1. Indicativo (infinitivo): het onderwerp in de hoofdzin en bijzin is hetzelfde.
- Espero (yo) ganar (yo) mucho dinero.
- Queremos (nosotros) comer (nosotros).
2. Subjuntivo: het onderwerp in de hoofdzin en bijzin is NIET hetzelfde.
- Espero (yo) que ganes (tú) mucho dinero.
- Quiero (yo) que comáis (vosotros).
Een wens kan je ook uitdrukken door de volgende constructie te gebruiken:
Ojalá ganes mucho dinero - ojalá + subjuntivo (altijd!)

Slide 4 - Slide

Welk woord zou in het Spaans in de subjuntivo moeten staan?
'Ik wil dat je dat doet!'
A
wil
B
dat
C
je
D
doet

Slide 5 - Quiz

Welk woord staat hier in de subjuntivo?
A
dejaré
B
uses
C
mal
D
que

Slide 6 - Quiz

El subjuntivo
¿Cómo usar el subjuntivo?
Espero que + werkwoord in subjuntivo
Es importante que + werkwoord in subjuntivo
Quiero que + werkwoord in subjuntivo
Es necesario que + werkwoord in subjuntivo
Ójala.....(hopelijk)
Tal vez/quizás….(mogelijk/misschien)
De subjuntivo gebruik je voor alles wat niet feitelijk is, maar wat je wenst, of wat moet of wat nodig is

Slide 7 - Slide

La forma del subjuntivo
Wat valt je op?

Slide 8 - Slide

Let op: als de ik-vorm in de presente onregelmatig is, is de subjuntivo dat ook!

Ejemplo: No quiere que tenga prisa. 

Slide 9 - Slide

In de subjuntivo is er dus ook sprake van klinkerwisseling, net als in de presente!
Tip: het volgende ww (in de komende vraag) heeft ook klinkerwisseling...

Slide 10 - Slide

2. een doel uitdrukken
1. het onderwerp in de hoofdzin en bijzin is hetzelfde:
para + indicativo (infinitivo)
- Estudio (yo) para aprobar (yo) los examenes.
2. het onderwerp in de hoofdzin en bijzin is NIET hetzelfde:
para que + subjuntivo
- Te llamo (yo) para que no olvides (tú) hacer la compra
Let op: para qué (= vragend voornaamwoord) altijd met indicativo!

Slide 11 - Slide

Vul de subjuntivo in:
Es aconsejable que los profesores (abrir) las ventanas

Slide 12 - Open question

Vul de subjuntivo in:
Quiero que mi madre me (regalar) un vestido para navidad.

Slide 13 - Open question

Combineer de ik-vormen van de subjuntivo met het hele ww
decir
sentir
poder
pedir
conocer
sienta
diga
pueda
pida
conozca

Slide 14 - Drag question

Wat is het correcte rijtje van de subjuntivo van perder?
A
perdo, perdes, perde, perdemos, perdéis, perden
B
pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden
C
pierda, pierdas, pierda, pierdamos, pierdáis, pierdan
D
pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdáis, pierdan

Slide 15 - Quiz

Termina la frase en subjuntivo: Espero que .........

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Video

Ahora:
¡Quiero que leas la información de Gramática pag. 50, y que hagas el ejercicio 5 ( verbo en el subjuntivo) y 6!
Ejemplo ejercicio 6: Quiere que le regalen un perro

¡Mucho éxito!

Slide 18 - Slide

Respuestas de los ejercicios

Slide 19 - Open question