Uitleg zenuwstelsel

Thema 10 + 11
Regeling en zintuigen

Geen PTA, wel examenstof!!!!
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 10 + 11
Regeling en zintuigen

Geen PTA, wel examenstof!!!!

Slide 1 - Slide

Prikkels
Prikkels: Alle veranderingen in je omgeving waar je op kan reageren. 

- Inwendige prikkels
- Uitwendige prikkels 

Slide 2 - Slide

Inwendige prikkels
 • Verandering in je lichaam
 • Dorst, honger & hormonen (seks!)

Slide 3 - Slide

Uitwendige prikkel
Verandering buiten je lichaam
Waargenomen via je zintuigen

Slide 4 - Slide

Adequate prikkels
 • Juiste prikkel bij het juiste zintuig

Slide 5 - Slide

Adequate prikkels 

Slide 6 - Slide

Onthouden
Zintuigcellen vangen de prikkel uit de omgeving op.
En zetten de prikkel om in een impuls.
Een impuls is een electrisch stroompje dat door zenuwen gaat:
van het zintuig naar de hersenen of van de hersenen naar de spier.

Slide 7 - Slide

Prikkel en impuls
 1. Door prikkel ontstaat een impuls
 2. De impuls gaat naar de hersenen
 3. De hersenen verwerken de impuls en maken een nieuw impuls
 4. Door de nieuwe impuls reageer je

Slide 8 - Slide

Drempelwaarde

Als een prikkel te klein is, dan kan het zituig het niet waarnemen.

De prikkel is beneden de DREMPELWAARDE.


De drempelwaarde is bij verschillende organismen anders: een hond kan beter horen dan een mens.

Slide 9 - Slide

reageren of niet?

 • Je reageert niet op:
 • -te zwakke prikkels
 • -prikkels die er de hele tijd zijn (gewenning)
 • -onbelangrijke prikkels (motivatie)

Slide 10 - Slide

Hersenen en ruggenmerg = centraal zenuwstelsel

Slide 11 - Slide

Hoe zitten je hersenen in elkaar?

Hersenen bestaan uit drie delen:


- grote hersenen

- kleine hersenen

- hersenstam

Slide 12 - Slide

Bouw, ligging en functie van delen van het centraal zenuwstelsel. 

- grote hersenen: bewustzijn, zintuiglijke waarneming en bewuste beweging
- kleine hersenen: coördinatie van bewegingen
- hersenstam: verbinding tussen grote hersenen en ruggenmerg en een rol bij reflexen in hoofd- en halsgebied
- ruggenmerg: verbinding van organen met hersenen en een rol bij reflexen van romp en ledematen

Slide 13 - Slide

type zenuwcellen

Er zijn 3 typen zenuwcellen:

 • gevoelszenuwcellen
 • bewegingszenuwcellen
 • schakelcellen

Slide 14 - Slide

Bouw van een zenuwcel met cellichaam en uitlopers ligging en functies van typen zenuwcellen
Gevoelszenuw
(let op: cellichaam 
buiten het ruggemerg)


Bewegingszenuw 
(let op: cellichaam 
in het ruggemerg)

Slide 15 - Slide

 1. Bouw van een zenuwcel met cellichaam en uitlopers
ligging en functies van typen zenuwcellen


Schakelcel
(ligt in het ruggenmerg/
centraal zenuwstelsel)

Slide 16 - Slide

BS 5 De weg van een impuls

Slide 17 - Slide

Zenuwen
Meerdere uitlopers van zenuwcellen liggen bij elkaar: vormt een zenuw.
Elke uitloper is omringd door een isolerend laagje.
Om een zenuw zit bindweefsel

Slide 18 - Slide

Gevoelszenuw, bewegingszenuw, gemengde zenuw
Gevoelszenuw;        => bevat alleen gevoelszenuwcellen 

Bewegingszenuw; => bevat alleen bewegingszenuwcellen 

Gemengdezenuw; => bevat gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen

Slide 19 - Slide

Aan de slag....
Lezen bas 1 Het zenuwstelsel vanaf blz 106 + 
bas 2 Zenuwencellen en zenuwen vanaf blz 111

Maken bas 1 opdr 2, bas 2 opdr 1 t/m 7   4 niet

Slide 20 - Slide

Thema 10 Regeling
Wat is een prikkel?

Slide 21 - Slide

Prikkel
Een prikkel is informatie uit je omgeving.

Zintuigen zijn gevoelig voor prikkels.

Elk zintuig is gevoelig voor een specifieke prikkel.

Voorbeeld: Reukzintuig > Geur

Slide 22 - Slide

BS 5 De weg van een impuls

Slide 23 - Slide

Bewuste reactie 
zintuig - gevoelszenuwcellen - ruggenmerg/hersenstam - hersenen    REACTIE  
ruggenmerg/hersenstam - bewegingszenuwcellen - spieren/klieren

Slide 24 - Slide

 Reflex is een vaste, onbewuste reactie op een zeer stereke prikkel
Functies van een reflex: onbewust regelen van motoriek, snel reageren bij kans op onverwachte beschadiging van het lichaam
 • Bij een reflex reageert het ruggenmerg en niet de hersenen
 • Alleen bij een zeer sterke prikkel

Terugtrekreflex; 
Strekreflex; Kniepeesreflex; 
Pupilreflex; 

Slide 25 - Slide

Reflex
zintuig - gevoelszenuwcellen - ruggenmerg/hersenstam 
  REACTIE  
ruggenmerg/hersenstam - bewegingszenuwcellen - spieren/klieren

Slide 26 - Slide

Hersenen
hersencentra

Slide 27 - Slide

Hersenen
Per soort zintuig is er een gebied in de hersenen waar de impulsen via gevoelszenuwen binnenkomen: hersencentra.

De uitgaande impulsen gaan vanuit andere hersencentra via bewegingszenuwen naar spieren.

Je hersenen reageren alleen op de belangrijkste prikkels.

Slide 28 - Slide

Aan de slag...
Lezen thema 10 Regeling bas 3, 4 en 5 

Maken bas 3 opdr 1 en 2 op blz 124
bas 4 opdr 1, 2 en 3 blz 132
bas 5 opdr 1 en 4 vanaf blz 142

Slide 29 - Slide