KWA H6/7/8

Kwaliteit en deskundigheid
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Kwaliteit en deskundigheidMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwaliteit en deskundigheid

Slide 1 - Slide

Planning 
Bespreken opdrachten vorige week
Licentie

H6 t/m 8
Aan de slag

Slide 2 - Slide

Hoofdstuk 6: Kennis en inzicht vergroten

Slide 3 - Slide

Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen
Tijdschrift dat zich presenteert als platform voor sociale professionals
Maandblad voor de gehandicaptenzorgbranche
Tijdschrift voor de verstandelijke gehandicaptenzorg
Alles over de ontwikkelingen in de dagbesteding
Vaktijdschrift voor rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen
Maandblad voor de activteitensector. Zowel activiteitenbegeleiders in de ouderenzorg, psychiatrie, of mensen met een verstandelijke beperking
Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen

Slide 4 - Slide

Het lezen van een vaktijdschrift
 • Zaken die interessant kunnen zijn voor de uitvoering van je beroep
 • Vernieuwingen over je werk 
 • Achtergrondinformatie over handicaps of sociale problemen bij verslaafden
 • Herkenning
 • Ervaringen van andere hulpverleners 
 • Knelpunten
 • Alles over je beroepshouding 
 • Onderwerpen als burn-out, gevoelens, machteloosheid, angst
 • Ook vind je informatie over cursussen, projecten en resultaten

Slide 5 - Slide

Naast vaktijdschriften
Beleidsstukken, jaarverslagen, notulen en vakinformatie
Informatieve boeken

Hoe vind je het juiste boek?:
 1. Je vraagt je af 'Wat wil ik precies weten'?
 2. Let op verouderde informatie
 3. Oriënterend lezen - een beeld krijgen van het boek
 4. Globaal lezen - een deel vluchtig doorlezen
 5. Grondig lezen - actief lezen en bestuderen

Slide 6 - Slide

Aan de slag
Maken verwerkingsopdrachten in online omgeving:
Thema 2, H6:
1, 2 a t/m 2c, 3 en 4 
Thema 2, H7:
1, 2a t/m 2c en 3 
Thema 2, H8:
1 en 2

Voorbereiding komende les: H9 +10 doornemen 


Slide 7 - Slide

Planning
H7 t/m H10

Informatie over de toets

Slide 8 - Slide

H7: Netwerken en belangenorganisaties
Indirect kun je een heel groot netwerk hebben, wie weet wat hiermee bedoeld wordt? 
Waarom is een netwerk belangrijk?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Netwerken
Netwerken = contacten leggen en onderhouden 
Het doel? delen van kennis, informatie en contacten. 
Iemand zoekt naar een nieuwe baan via zijn netwerk. 

https://netwerkinbeeld.nl/
Wie vallen er eigenlijk onder jouw netwerk? 

Slide 11 - Slide

Digitale netwerken
Sociale netwerken zoals facebook
Werk gerelateerde netwerken zoals LinkedIn

Wat is LinkedIn? Wie maakt er al gebruik van?


Slide 12 - Slide

Vanaf je geboorte begin je met netwerken
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Belangenbehartiging 
Belangen van werknemers worden behartigd door vakbonden en vakcentrales 

Vakcentrales: overkoepelende werknemersorganisaties 
Overkoepelen vakbonden: verenigingen voor afzonderlijke bedrijfstakken
Beroepsverenigingen 

Slide 14 - Slide

Vakbond
Beroepsvereniging
Regelt het CAO
Komt op voor belangen bepaalde beroepsgroep
Oefent druk uit op overheid
Kwaliteitsbewaking
Biedt juridische bijstand
Sociale sector: BPSW
Biedt scholing
Informeren van medewerkers
Maatschappelijke onderwerpen
Vakinhoudelijke informatie
In nederland: FNV, CNV, MHP
Verzorgt cursussen
Voor werkgevers: VNO-NCW en MKB-Nederland blz 73

Slide 15 - Slide

H8: POP-gesprek
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Je werkt aan een bepaalde kwalificatie en houdt dit in je persoonlijk ontwikkelingsplan bij. 


Slide 16 - Slide