21-22 / Goederen par. 3.1 t/m 3.3

Goederenstroom
Klas 1hodb
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Ondernemer Retail
Docent: mevrouw Jansen
1 / 42
next
Slide 1: Slide
RetailMBOStudiejaar 1

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Goederenstroom
Klas 1hodb
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Ondernemer Retail
Docent: mevrouw Jansen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Inhoud les
 • Uitleg par. 3.1  Soorten voorraad en voorraadniveaus (soorten voorraad / voorraadniveaus / berekenen economische voorraad)
 • Uitleg par. 3.2 Voorraad inventariseren
 • Uitleg par. 3.3 Resultaten van de inventarisatie evalueren
 • Afgewisseld met interactieve vragen en kennis toetsen
 
 

Slide 4 - Slide

Lesdoelen
 • Je leert de verschillende soorten voorraad
 • Je hebt kennis van maximum- en
    minimumvoorraad
 • Je leert de begrippen technische en
    economische voorraad
 • Je leert hoe je de economische voorraad
    moet berekenen
 • Je leert wat er belangrijk is bij inzicht
    hebben in je voorraadniveau

Slide 5 - Slide

Vervolg Lesdoelen:
 • Je hebt na deze les kennis van organiseren en uitvoeren van voorraadinventarisatie
 • Je kent na deze les het belang van onderzoek naar inventarisatie-resultaten, maatregelen n.a.v. inventarisatieresultaat
 • Je kunt de derving en het
   dervingspercentage berekenen


Slide 6 - Slide

Slide 7 - SlideToelichting
soorten voorraad
 • pijplijnvoorraad
        - voorraad die al wel besteld is bij de leverancier, maar
           waarvan de goederen nog niet zijn geleverd bij de
            winkel
        - ook wel voorinkopen genoemd

 • actievoorraad
         - de goederen voor de geplande acties worden ruim van
             tevoren besteld
         - extra ruimte in het magazijn reserveren voor deze
            goederen

 • seizoenvoorraad
         - denk aan zomer (badkleding) en winter (schaatsen)

 • extra voorraad
         - leverancier geeft korting bij een afname van een hoger
           aantal (kwantum) - kwantumkorting
       

Slide 8 - Slide

Noem twee verschillende soorten voorraad.

Slide 9 - Open question

Geef een ander woord voor pijplijnvoorraad.

Slide 10 - Open question

Voorraadniveaus = hoogte van de voorraad
 1. Maximumvoorraad 
        - aantal producten dat je maximaal kunt opslaan in het magazijn en in de winkelruimte,
           zonder dat de kosten of het risico te groot worden
        - vaak gebonden aan maximale schapruimte
 2. Minimumvoorraad
        - geen nee-verkoop
        - overbrugging levertijd
        

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Veiligheidsvoorraad
 • Soms schommelingen in de vraag naar een product.
 • Voorraad die afwijkingen in de vraag kan opvangen.
 • Vraag naar een product kan onverwacht groter zijn tijdens
   de levertijd.

Slide 13 - Slide

Vraag
Waarom houd je een maximum- en minimumvoorraad aan?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Wat is technische voorraad?

Slide 18 - Open question

Oefenopgave
 • De waarde van de aanwezige voorraad in een woonwinkel is € 440.000,- 
 • Van deze voorraad is al voor € 210.000,- verkocht aan klanten, maar nog niet geleverd aan de klant
 • Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 180.000, maar de bestelling is nog niet
   geleverd bij de winkel

 A.
Hoe groot is de technische voorraad?
 B. Hoe groot is de pijplijnvoorraad?
 C. Bereken de economische voorraad

Slide 19 - Slide

Kennis toetsen par. 3.1
Soorten voorraad en voorraadniveaus

Slide 20 - Slide

Wat is de hoofdfunctie van voorraad?

Slide 21 - Open question

Hoe noem je pijplijnvoorraad ook wel?
A
Extra voorraad
B
Voorverkopen
C
Actievoorraad
D
Voorinkopen

Slide 22 - Quiz

Hoe zat het ook alweer? 
 • Met de minimumvoorraad overbrug je de levertijd.
 • Een veiligheidsvoorraad is een voorraad die afwijkingen in
   de vraag kan opvangen als die vraag onverwacht groter is
   tijdens de levertijd.

Slide 23 - Slide

Hoe noem je de voorraad waarover je een prijsrisico loopt?
A
Technische voorraad
B
Actievoorraad
C
Maximumvoorraad
D
Economische voorraad

Slide 24 - Quiz

Kennisvraag economische voorraad
 • Een sportwinkel heeft 48 voetballen op voorraad in het magazijn.
 • Een voetbalvereniging heeft 13 ballen besteld en betaald, maar haalt de ballen aan het einde
   van de maand pas op in de winkel.
 • Er zijn 25 voetballen besteld bij de leverancier die nog niet zijn geleverd.
 • Vraag: over welke voorraad loopt de sportwinkel een prijsrisico (= economische voorraad).

Slide 25 - Slide

Par. 3.2
Voorraad inventariseren

Slide 26 - Slide

Wat is voorraad inventariseren?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Welke van onderstaande werkzaamheden hoort thuis in stap 1 van het inventarisatieplan (voorbereidingen treffen)?
A
Tellen van de voorraad
B
Controleren of de administratieve voorraad overeenkomt met de technische voorraad
C
Ruim alle artikelen op
D
Derving bespreken met je medewerkers

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Slide

In een bouwmarkt per keer een verschillende productgroep of gangpad inventariseren is een voorbeeld van......
A
integraal inventariseren
B
cyclische inventarisatie
C
steekproefsgewijs inventariseren
D
alle antwoorden zijn fout

Slide 32 - Quiz

Voor welke manier van inventariseren kies je?
Hangt af van verschillende factoren:
 • Continue inventarisatie
               - Regelmatig fouten in de voorraadadministratie
               - Veel onbekende derving
 • Steekproef
               - Kun je op vertrouwen als de administratieve voorraad meestal met de werkelijke
                  voorraad overeenkomt
 • Cyclisch
              - In korte tijd de hele voorraad tellen, maar het personeel niet te veel willen belasten

Slide 33 - Slide

Par. 3.3
Resultaten inventariseren

Slide 34 - Slide

Resultaten inventarisatie
 • De inventarisatie maakt duidelijk hoeveel de administratieve voorraad
   afwijkt van de werkelijke voorraad.
 • Het verschil is derving en probeer je zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Het verschil tussen administratieve en werkelijke voorraad kun je uitdrukken in procenten = dervingspercentage.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Oefenopgave derving
De administratieve voorraad is € 580.000
De werkelijke voorraad is € 563.000
a. Wat is de derving?
b. Wat is het dervingspercentage?

Slide 37 - Slide

Uitleg oefenopgave derving
 • Derving is € 580.000 - € 563.000 = € 17.000
 • Dervingspercentage is € 17.000 : € 580.000 x 100 = 2,93%
 • Dit betekent dat je 2,93% van wat je aan waarde denkt te
   hebben (volgens de administratieve voorraad) niet hebt.

Slide 38 - Slide

Belang van inventarisatieresultaten onderzoeken
 • Voor iedere winkelier is het belangrijk om derving zoveel
   mogelijk te voorkomen. 
 • Daarom is het belangrijk om de inventarisatieresultaten
   goed te onderzoeken.

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Huiswerk
 • Maken uit je boek H3 opdracht 2 t/m 19 
 • Deze opdrachten horen bij par. 3.1, 3.2 en 3.3 

Slide 42 - Slide