Bevolking en ruimte

Natuurlijke
bevolkingsgroei
1 / 33
next
Slide 1: Mind map
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Natuurlijke
bevolkingsgroei

Slide 1 - Mind map

Welke zin gaat niet over sociale bevolkingsgroei?
A
Mensen die hier werken laten hun gezin meekomen
B
Het sterftecijfer is erg hoog onder immigranten
C
Poolse gastarbeiders blijven steeds vaker in Nederland wonen
D
Ik heb een tante uit Marokko en die komt in de Heege wonen

Slide 2 - Quiz

Wat is het grootste probleem voor de bevolking van Oost-Duitsland
A
Natuurlijke krimp
B
Sociale krimp
C
Vestigingsoverschotten
D
Matige voetbalteams

Slide 3 - Quiz

Welke voorziening heeft het grootste verzorgingsgebied?
A
Een bakker
B
Een boekenwinkel
C
Een mediamarkt
D
De koppel

Slide 4 - Quiz

Hoe heten de traditionele volkswijken in China?
A
Hukou's
B
Hula's
C
Hutongs
D
Communisme

Slide 5 - Quiz

Hoe noem je verstedelijking ook wel?
A
De Randstad
B
Urbanisatie
C
Suburbanisatie
D
Volksverhuizing

Slide 6 - Quiz

Waarom nam de migratie uit Oost-Duitsland (DDR) sterk af na 1961?
A
In dat jaar werd de Sovjet Unie de baas in de DDR.
B
Toen gingen opeens de grenzen dicht.
C
West-Duitsland had gewoon geen plek voor nieuwe inwoners.
D
De Oost-Duitsers hadden geen geld om te verhuizen.

Slide 7 - Quiz

In Berlijn is duidelijk sprake van segregatie. Wat betekent dit begrip?
A
Actieve deelname van bewoners aan de leefbaarheid van een wijk.
B
Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken.
C
Deelnemen aan activiteiten in de maatschappij.
D
Toename van het aantal stadsbewoners boven de 65.

Slide 8 - Quiz


In het Ruhrgebied ligt het grootste winkelcentrum van Europa: CentrO in Oberhausen.
Zelfs uit Nederland komen er dagelijks mensen naar CentrO.
Wat zegt dat over de reikwijdte van CentrO? Kies uit:

A
De reikwijdte is heel groot, omdat bezoekers van ver weg komen, zelfs uit een ander land.
B
De reikwijdte is heel groot, omdat het winkelcentrum genoeg bezoekers trekt om te blijven bestaan.
C
De reikwijdte is heel klein, omdat bezoekers van ver weg komen, zelfs uit een ander land.
D
De reikwijdte is heel klein, omdat het winkelcentrum genoeg bezoekers trekt om te blijven bestaan.

Slide 9 - Quiz

Wat waren de afstotingsfactoren (pushfactoren) voor Oost - Duitsland?
A
Veel werk
B
Verouderde industrie
C
Mooie woonomgeving
D
Rijkdom

Slide 10 - Quiz

Welke stad ligt niet in het Ruhr gebied?
A
Stuttgart
B
Dortmund
C
Essen
D
Düsseldorf

Slide 11 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 12 - Quiz

Welke uitspraak over arbeidsmigranten is waar?
A
De eerste arbeidsmigranten kwamen allemaal uit Marokko
B
Veel arbeidsmigranten kwamen uit voormalige koloniën.
C
In de jaren ’60 en ’70 kwamen veel arbeidsmigranten
D
Turkse arbeiders gingen na enkele jaren terug naar hun familie.

Slide 13 - Quiz

Als er meer mensen emigreren dan immigreren, dan is er een
A
vestigingsoverschot 
B
bevolkingsgroei
C
vertrekoverschot
D
bevolkingsafname

Slide 14 - Quiz

Deze kaart gaat over:
A
Bevolkingsdichtheid
B
Bevolkingsspreiding
C
nationale schaal
D
alle drie zijn correct

Slide 15 - Quiz

In welke fase van het transitiemodel zit China?
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4/5

Slide 16 - Quiz

geboortecijfer
stertecijfer
geboorteoverschot
sterfteoverschot
totale bevolking

Slide 17 - Drag question


A
Grafiek 1
B
Grafiek 2
C
Grafiek 3
D
Geen enkele

Slide 18 - Quiz

De pyramides horen alle vier bij Nederland. Sleep het juiste jaartal naar de bevolkingsgrafiek.
1950
1980
2010
2040

Slide 19 - Drag question

Probleemwijken vind je vooral terug in overgangsgebieden
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Drempelwaarde is...
A
De hoogte van een drempel
B
Minimaal aantal klanten dat nodig is om een zaak draaiend te houden
C
De afstand die klanten afleggen
D
Afname van het aantal jonge mensen in de bevolking

Slide 21 - Quiz

De groei van de bevolking verschilt tussen Nederland en Duitsland. In de figuur is de bevolkingsontwikkeling van beide landen weergegeven. Sleep het land naar de bijbehorende grafiek.
Nederland
Duitsland

Slide 22 - Drag question

Oost - Duitsland
West - Duitsland
communisme
vrije markt economie
Planeconomie
Kapitalimse
bevolkingsafname
rijk
Sovjet - Unie
Jonge mesen trekken weg
grote werkloosheid
VS

Slide 23 - Drag question

Berlijn
Frankfurt
Stuttgart, Munchen
Hamburg, Bremen
Düsseldorf
Industrie
Banken
Financieen
Regering
Haven
High-tech industrie

Slide 24 - Drag question

Zet de gebeurtenissen en gevolgen in de juiste volgorde. 
1
2
3
4
De Chinese overheid besluit dat buitenlandse bedrijven welkom zijn in de grote Chinese steden.
Grote bedrijven als Apple, Sony en Philips vestigen zich in de stad.
Maarliefst 300 miljoen Chinesen migreren naar de grote steden.
Het platteland loopt leeg. Er ontstaat meer armoede op het platteland.

Slide 25 - Drag question

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 26 - Drag question

Welvaart
Welzijn
BNP/hoofd
Koploper
Centrumlanden
Volgers
BRIC-landen
Achterblijvers
Levensverwachting
Alfabetiseringsgraad
Koopkracht

Slide 27 - Drag question

Hutong
Hukou systeem
SEZ
Oost China
Gebied waar buitenlandse bedrijven zitten
Dicht bevolkt
 Blijven wonen in het gebied waar je geboren bent  
Dun bevolkt
Oude stadsdeel

Slide 28 - Drag question

Koppel het juiste land aan de juiste bevolkingspiramide 
Duitsland
China
Nederland

Slide 29 - Drag question

Aantal geboorten: 120.000
Aantal sterfgevallen: 100.000
Immigratie: 75.000
Emigratie: 80.000
Wat is de natuurlijke bevolkingsgroei van dit land?

Slide 30 - Open question

Waarom willen jongeren naar Mega steden in het oosten? 2 redenen!

Slide 31 - Open question

Voeg een foto in die jou aan China doet denken.

Slide 32 - Open question

Wat vond je van deze les?

Slide 33 - Open question