2.4 Globalisering na 1980

2.4 Globalisering na 1980
H2 Globalisering
Domein: Wereld
VWO 5
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.4 Globalisering na 1980
H2 Globalisering
Domein: Wereld
VWO 5

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Ik kan:
 • verklaren waardoor mno's de motor achter (economische) globalisering vormen.
 • beschrijven welke gevolgen van globalisering optreden in verschillende gebieden.
 • beoordelen waardoor niet alle gebieden voordeel hebben van globalisering.

Slide 3 - Slide

2.3 Globalisering tot 1980
een terugblik
Leg uit welke rol hegemoniale staten hebben gespeeld in de globalisering van de wereld vanaf de koloniale tijd.

Wat is het verband tussen het centrum-periferiemodel en het koloniale verleden?

Slide 4 - Slide

Economische globalisering versnelt
Economische globalisering na 1980 in stroomversnelling door:

 • Mno’s omspannen de wereld en zijn verbonden via netwerken
 • Deregulering en liberalisering van de wereldmarkt
 • Transport- en communicatietechnologie in stroomversnelling (tijdruimtecompressie)

Slide 5 - Slide

Ruimtelijke gevolgen van globalisering
Ontstaan van een nieuwe internationale arbeidsverdeling als gevolg van uitschuiving en doorschuiving. Hoe ziet die nieuwe verdeling eruit?

Centrum
 • Commando (beslis)centra van de bedrijven
 • Research & Development (R&D)
 • Marketing

(Semi)periferie
 • Maakindustrie
 • Lagere dienstverlening  

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is het verband?

Slide 8 - Slide

Wat heeft deze grafiek te maken met doorschuiving?

Slide 9 - Slide

Nieuwe afzetmarkten
Mno’s gaan opzoek naar nieuwe afzetmarkten (vooral in nieuwe industrielanden). Waarom zal IKEA zich vestigen in China?

Slide 10 - Slide

De triade
Noord-Amerika, de EU en Oost-Azië beheersen de wereldhandel en worden samen de triade
genoemd.

De internationale goederen-
en kapitaalstromen verlopen
voornamelijk tussen
Noord-Amerika, de EU en
Japan.

Slide 11 - Slide

Sleep de ruimtelijke gevolgen van globalisering naar de juiste plaats
Nieuwe afzetmarkten
Verplaatsen van de maakindustrie
MNO's zijn steeds weer op zoek naar de goedkoopste mogelijkheden.
MNO's doen alleen wat een ander niet kan.
Slow world en fast world
Uitschuiving
Klanten in opkomende landen
Doorschuiven
Core business
Verbrokkeling

Slide 12 - Drag question

TIJDLIJN globalisering
va. 1975:
Steeds meer multinationale ondernemingen (MNO's)
va. 1980:
1. Productie wordt verplaatst naar arme landen (nieuwe int. arbeidsverdeling)
2. Welvaart verschuift in wereldsysteem (meer welvaart naar semi-periferie)

1990:
Handels-belemmeringen vallen weg:
- EU
- China en India openen grenzen
Steeds meer verbondenheid, door:
1. Transport
2. Communicatie

Slide 13 - Slide

Aan de slag!


Maak de opdrachten 1, 2, 4 en 5 van 2.4.

Slide 14 - Slide