De Levensfasen van Baby tot Ouderen

De Levensfasen van Baby tot Ouderen
1 / 21
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De Levensfasen van Baby tot Ouderen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de levensfasen van baby tot ouderen beschrijven en de 3 ontwikkelingsdomeinen benoemen.

Slide 2 - Slide

Introduceer het leerdoel van de les aan de studenten.
Wat weet je al over de levensfasen van baby tot ouderen?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 1: Inleiding
Welkom bij de les over de levensfasen van baby tot ouderen!

Slide 4 - Slide

Verwelkom de studenten en geef een korte introductie van het onderwerp.
Slide 2: Wat zijn levensfasen?
Levensfasen zijn verschillende perioden in het leven van een persoon, gekenmerkt door bepaalde ontwikkelingen en veranderingen.

Slide 5 - Slide

Definieer het begrip 'levensfasen' en leg uit dat elke fase specifieke kenmerken heeft.
Slide 3: Babyfase
De babyfase begint bij de geboorte en duurt tot ongeveer 2 jaar. Baby's leren lopen, praten en ontwikkelen hun zintuigen.

Slide 6 - Slide

Beschrijf de babyfase en benadruk belangrijke mijlpalen en ontwikkelingen.
Slide 4: Peuterfase
De peuterfase begint rond 2 jaar en duurt tot ongeveer 4 jaar. Peuters leren zelfstandig lopen, praten en ontwikkelen hun persoonlijkheid.

Slide 7 - Slide

Beschrijf de peuterfase en leg de belangrijkste kenmerken uit.
Slide 5: Kleuterfase
De kleuterfase begint rond 4 jaar en duurt tot ongeveer 6 jaar. Kleuters ontwikkelen hun sociale vaardigheden, maken vriendjes en leren basisvaardigheden.

Slide 8 - Slide

Beschrijf de kleuterfase en benadruk belangrijke aspecten van de ontwikkeling.
Slide 6: Schoolgaande kinderen
De schoolgaande fase begint rond 6 jaar en duurt tot ongeveer 12 jaar. Kinderen gaan naar school, leren lezen, schrijven en maken intellectuele ontwikkelingen door.

Slide 9 - Slide

Beschrijf de schoolgaande fase en benadruk de nadruk op cognitieve ontwikkeling.
Slide 7: Adolescentie
De adolescentie begint rond 12 jaar en eindigt rond 18 jaar. Jongeren maken grote lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen door.

Slide 10 - Slide

Beschrijf de adolescentie en leg de nadruk op de puberteit en identiteitsvorming.
Slide 8: Volwassenheid
De volwassenheid begint na de adolescentie en duurt tot ongeveer 65 jaar. Volwassenen bouwen carrières op, stichten gezinnen en ontwikkelen stabiele relaties.

Slide 11 - Slide

Beschrijf de volwassenheid en benadruk belangrijke aspecten zoals werk en relaties.
Slide 9: Ouderen
De ouderenfase begint na ongeveer 65 jaar. Ouderen gaan met pensioen, ervaren fysieke veranderingen en hebben vaak meer vrije tijd.

Slide 12 - Slide

Beschrijf de ouderenfase en leg de nadruk op pensioen en gezondheid.
Slide 10: Ontwikkelingsdomeinen
Naast levensfasen zijn er ook 3 ontwikkelingsdomeinen: fysieke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociale/emotionele ontwikkeling.

Slide 13 - Slide

Introduceer de 3 ontwikkelingsdomeinen en leg uit wat ze betekenen.
Slide 11: Fysieke Ontwikkeling
Fysieke ontwikkeling verwijst naar veranderingen in het lichaam, zoals groei, motorische vaardigheden en gezondheid.

Slide 14 - Slide

Definieer fysieke ontwikkeling en geef voorbeelden van belangrijke mijlpalen.
Slide 12: Cognitieve Ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op veranderingen in het denken, leren en begrijpen. Het omvat taalontwikkeling, probleemoplossend vermogen en geheugen.

Slide 15 - Slide

Definieer cognitieve ontwikkeling en bespreek belangrijke aspecten zoals taal en intelligentie.
Slide 13: Sociale/Emotionele Ontwikkeling
Sociale/emotionele ontwikkeling verwijst naar veranderingen in relaties, emoties en persoonlijkheid. Het omvat vriendschappen, empathie en zelfbewustzijn.

Slide 16 - Slide

Definieer sociale/emotionele ontwikkeling en bespreek belangrijke aspecten zoals empathie en zelfbewustzijn.
Slide 14: Samenvatting
Tijdens deze les hebben we de levensfasen van baby tot ouderen besproken en de 3 ontwikkelingsdomeinen geïntroduceerd.

Slide 17 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en benadruk het belang van begrip van levensfasen en ontwikkelingsdomeinen.
Slide 15: Vragen
Heb je nog vragen over de levensfasen van baby tot ouderen of de ontwikkelingsdomeinen?

Slide 18 - Slide

Geef studenten de gelegenheid om vragen te stellen en moedig discussie aan.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 20 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 21 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.