3.8 Diversiteit

1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Diversiteit
PK CAR SEM 5 
Opdr 4-3.8

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Diversiteit -> verschillen tussen mensen

Diversiteit in bijv. achtergrond, interesse, behoeftes en geloofsovertuiging.

Hoe houd jij rekening met de verschillen tussen kinderen op stage?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zegt SLO over diversiteit?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

DIVERSITEIT
WELKE
GEBIEDEN

Slide 6 - Mind map

- sociaal
- etnisch
- cultureel
- levens beschouwelijk / religieus

- ruimtes
- Speelmateriaal
- activiteitenaanbod
- voeding
- feestdagen
- contact met ouders 
Ik merk op stage, bijna dagelijks, dat men bezig is met diversiteit

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

PKL 4-3.8

Boek: Pedagogisch werk 2
Lezen: thema 13 Diversiteit


Boek: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Lezen: thema 6 Intercultureel werken


Boek: Onderwijsassistent
Lezen: thema 6 Intercultureel werken

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Je onderzoekt de culturele diversiteit binnen het werkveld. Voor dit onderzoek maak je gebruik van minimaal drie bronnen en je noteert die (denk hierbij aan het lezen van pedagogisch beleidsplan, schoolgids en een gesprek met een collega).
Je schrijft een verslag (minimaal één A4) waarin de volgende punten zijn opgenomen

1. Vraag op je BPV aan minimaal 2 collega’s wat ze verstaan onder culturele diversiteit. Vat de antwoorden samen.


2. Wat kun je in het pedagogisch beleidsplan/schoolplan en/of de schoolgids terugvinden over culturele diversiteit? Beschrijf dit in eigen woorden.


3. Waarom is het belangrijk om als kinderopvang en/of basisonderwijs rekening te houden met de culturele diversiteit op de groep? Geef minimaal twee argumenten.


4. Welke verschillen op het gebied van culturele diversiteit tussen kinderen zie je terug op jouw stage (KO en/of PO)? Benoem minimaal vier voorbeelden.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

5. Geef per item (onderstaand) één voorbeeld (totaal zes voorbeelden) aan hoe jouw stageplaats inspeelt op de diversiteit:
- inrichting van de ruimte
- speel- en spelmateriaal
- activiteitenaanbod
- voeding
- feestdagen
- contact met ouders

6. Beschrijf twee tips en twee tops over hoe jij omgaat met culturele diversiteit.

7. Doe een verbetervoorstel waarin je beschrijft hoe jouw stageplaats beter kan inspelen op de diversiteit in jouw groep (denk hierbij aan de punt 4). Diversiteit, zoals beschreven in het pedagogisch beleid, is het uitgangspunt voor je verbetervoorstellen.
8. Wissel in viertallen op school je verbetervoorstellen uit.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Zoek een reclame over diversiteit
timer
1:00

Slide 12 - Slide

Dit mag een 
- filmpje zijn
- of uit een magazine / krant

De docent vraagt een enkeling om te delen
Zoek in het schoolplan naar diversiteit
De Regenboogschool uit Schijndel
Je stage school


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hoe ga jij om met culturele diversiteit
Tips en tops graag

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Wat vond jij van deze les?
Geef tips en tops

Slide 15 - Open question

This item has no instructions