Les onderzoek klimaat en milieu


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


Klimaat en milieu
Cultuur en identiteit

Slide 1 - Slide

Programma
  • De dimensies
  • Klimaat en milieu: duurzaamheid, ecologische voetafdruk
  • Socratisch gesprek

Slide 2 - Slide

De 7 burgerschapsdimensies
1.  Identiteit en cultuur
2. Klimaat en milieu
3. Healthy aging/vitaal burgerschap
4. Verzorgingsstaat en inclusieve samenleving
5. Rechtsstaat en democratie
6. Financiën en economie
7. Mediawijsheid en privacy

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen klimaat en milieu.
2. Je kunt uitleggen wat een  ecologische voetafdruk is. 
3. Je kunt een socratische uitgangsvraag bedenken.
4. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken naar een onderwerp en hier een mening over vormen.

Slide 4 - Slide

Klimaat en milieu
Weer gaat over vandaag. Klimaat gaat over het weer in langere periodes. Hierin zijn patronen zichtbaar zoals de langere zomers de afgelopen jaren. 

Milieu gaat over de grond, het lucht en het water. De leefomgeving van dieren planten en mensen. 

Slide 5 - Slide

Ecologische voetafdruk
De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. 

wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.

Slide 6 - Slide

Socratisch gesprek
  • Doel = Onderwerp van zoveel mogelijk kanten belichten
  • 'Denken over het denken'
  • Een vraag waar geen antwoord op is
  • Voorbij je eigen denken gaan
  • Normen en waarden

Slide 7 - Slide

Vormen van drie-/viertallen
Iedereen denkt mee, er is een persoon die meeschrijft.
timer
1:00

Slide 8 - Slide

Stap 1: Uitgangsvraag bepalen

Het mag te maken hebben met klimaat en milieu
Op deze vraag is geen antwoord dat opgezocht kan worden

Je mag informatie opzoeken!
timer
10:00

Slide 9 - Slide

Voorbeelden van vragen waar geen antwoord op is:

Wat is geluk?
Wat is kunst?
Wanneer ben je gelukkig?

Tip: begin je vraag met wat ... of wanneer ...

Slide 10 - Slide

Stap 2: Voorbeelden bedenken
Iedereen uit het groepje moet een voorbeeld bij de vraag kunnen bedenken.

Denk na over voorbeelden uit je eigen leven die passen bij dit onderwerp, kun je samen nadenken over de vraag?

Bespreek dit in je groepje
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Stap 3: Voorbeeld kiezen
Jullie kiezen samen een voorbeeld waar je verder op in wil gaan, waarover je verder samen wil nadenken.
timer
5:00

Slide 12 - Slide

Stap 4 Eerste vragenronde
Karlijn gaat bij de groepjes langs, ga verder met nadenken over jullie vraag.

Slide 13 - Slide

Stap 5: Cruciaal punt
Wat was het punt waarop je iets dacht, voelde of deed in jullie gesprek?

Dit kan per groepslid verschillend zijn.

Slide 14 - Slide

Stap 6: Wat is de kern van jullie gesprek?

Slide 15 - Slide

Stap 7: Evalueren
Hoe was het om een vraag te bedenken?
Hoe ging het samen nadenken?

Slide 16 - Slide

Wat is een mooie wereld?

Wanneer ben je verantwoordelijk?


Slide 17 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen klimaat en milieu.
2. Je kunt uitleggen wat een  ecologische voetafdruk is. 
3. Je kunt een socratische uitgangsvraag bedenken.
4. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken naar een onderwerp en hier een mening over vormen.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link