Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie - 1 

Algemeen
25-3-2022
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie - 1 

Algemeen
25-3-2022

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingsfasen
ongeboren kind (prenatale fase: 40 weken);

baby (0-18 maanden);
peuter (18 maanden-4 jaar);
kleuter (4-6 jaar);
schoolkind (6-12 jaar);
puber (12-17 jaar);
adolescent (17-25 jaar);
volwassene (25-67 jaar);
oudere mens (67 jaar en ouder).Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Hoe mensen zich ontwikkelen....
- Groeiprocessen

- Leerprocessen

- Rijpingsprocessen


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Aspecten van ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
Seksuele ontwikkeling

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Voorwaarden voor ontwikkeling

Slide 8 - Mind map

-Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen bij de opvoeder.
-Er moet zowel verbaal als non-verbaal contact zijn tussen opvoeders en kind.
-Er moet een stimulerende omgeving zijn.
-Een kind moet de gelegenheid krijgen om zelf te onderzoeken.
-Een kind moet de mogelijkheid hebben om te spelen.
-Een kind moet voldoendebewegingsvrijheid krijgen.
-Een kind moet veiligheid en grenzen worden geboden.
Ontwikkelingspsychologie - 2 

Cognitieve ontwikkeling
25-3-2022

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Taalontwikkeling
Opdracht: Zoek per ontwikkelingsfase op wat je kunt verwachten in de taalontwikkeling met een bijpassende activiteit die jij als professional kan inzetten om de taalontwikkeling te bevorderen - Concretiseer jouw activiteit. 
Baby   -   Peuter  -  Kleuter   - Schoolkind

Houdt rekening hierin rekening met de rijpingsprocessen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie - 3

Sociale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat is een veilige hechting? 
biologisch proces - overleving en veiligheid

Belangrijk voor de ontwikkeling
Bij een veilige hechting door sensitief en responsief reageren 3 essentiële boodschappen van de opvoeder:
- Jij bestaat voor mij (bestaansrecht)
- Jij bestaat op jouw manier voor mij (persoonsrecht) (+/-1 jaar)
-Ik zal er altijd voor je zijn als je me nodig hebt (onvoorwaardelijke acceptatie)

Slide 14 - Slide

Sensitief: gevoelig voor signalen
Responsief: ingaan op de signalen
Voorwaarden voor een veilige hechting

1. Er zijn maar enkele mensen die het kind opvoeden en verzorgen
2. Er moet sprake zijn van sensitief en responsief gedrag bij de vaste ouders/opvoeders
3. Opvoeders moeten voorspelbaar reageren
Filmpje over responsief gedrag

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Hechting
Opdracht: Zoek op wat een onveilige hechting voor gevolgen kan hebben

Zoekterm: Hechtingsproblematiek / onveilige hechting

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Opdracht
 Ga in 2-tallen aan de slag: 
Zoek op wat de theorie zegt over de sociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele ontwikkeling van het kind in de volgende fasen: 
Baby - Peuter - Kleuter - Schoolkind
Bedenk samen een praktijkvoorbeeld van een situatie waaruit blijkt dat het kind past binnen de omschreven ontwikkeling. 
Doe dit voor alle 4 de fasen; Baby - Peuter - Kleuter - Schoolkind
(Zoektip: Digitaal boek "Ontwikkeling en Activiteiten"(Thiememeulenhoff))

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Tekst
Conformisme
Groeiend empathisch vermogen
Sensitiviteit
Angsten
Koppigheid
Egocentrisme
Baby
Peuter
Kleuter
Schoolkind

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions