psychiatrie module 10 basis

psychiatrie 
module 10 basis

1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

psychiatrie 
module 10 basis

Slide 1 - Slide

hoe gaat het met je?

Slide 2 - Mind map

Een psychiatrische stoornis in de DSM:

Abnormaal verschijnsel of afwijkend gedrag van wat men binnen de cultuur normaal vindt​.


Verschijnsel geeft ongemak, lijden of andere problemen voor cliënt e/o/ omgeving​.


Verschijnsel komt overeen met verschijnselen die bij anderen voorkomen, die aan een beschreven ziektebeeld lijden (DSM)

Slide 3 - Slide

Diagnose stellen
DSM5
door (klinisch) psycholoog/psychiater

Slide 4 - Slide

Specifiek gehandicaptenzorg
Wanneer er grote verschillen zijn tussen beide ontwikkelingen, is er sprake van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. De sociaal-emotionele ontwikkeling kan geblokkeerd raken of zich langzamer ontwikkelen, terwijl de ontwikkeling op verstandelijk niveau gewoon doorgaat. Dit kan ervoor zorgen dat iemand verstandelijk meer kan dan hij sociaal-emotioneel aankan. Een disharmonisch profiel maakt de persoon kwetsbaar, met een verminderde draagkracht en meer risico op psychische stoornissen.

Slide 5 - Slide

Bij mensen met een verstandelijke beperking doen zich bij psychiatrische stoornissen meerdere problemen voor.
 Er is sprake van:
verborgen en a-typische klachten;
onduidelijk uiten van klachten;
niet signaleren van klachten door begeleiders/verwanten;
niet adequaat reageren door begeleiders/verwanten.
Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe lastiger de stoornis te herkennen is. 

Slide 6 - Slide

Wanneer welke zorg?
Binnen de ggz is de ervaring dat deze cliënten vaak worden overvraagd door de werkwijze, behandeling en benadering. Binnen de gehandicaptenzorg wordt juist de psychiatrische problematiek te weinig behandeld. Hoe kan voor deze kwetsbare cliëntengroep alsnog passende zorg geboden worden?

Slide 7 - Slide

Psychische problemen & LVB
Mensen met een LVB en psychische problemen vind je zowel in de gehandicaptenzorg (LVB-zorg) als in de GGZ. Maar in de LVB-zorg wordt de psychische problematiek niet altijd herkend en in de GGZ wordt de LVB niet altijd herkend.

Slide 8 - Slide

Combinatie LVB en GGZ
Jeugdigen en volwassenen met een LVB hebben meer kans op het ontwikkelen van psychische problemen omdat ze vaker last hebben van een aantal risicofactoren zoals genetische kwetsbaarheid en ongezonde leefstijl (lichamelijke risicofactoren), verminderd executief functioneren en zelfvertrouwen (psychologische risicofactoren), verminderde emotieregulatie en sociale cognitie (sociale risicofactoren) en gebrek aan steun, niet-passend onderwijs of armoede (maatschappelijke risicofactoren). Tegelijkertijd zijn er minder vaak beschermende factoren aanwezig.
Hierdoor is deze groep vooral kwetsbaar als er veranderingen in hun leven plaatsvinden. Denk aan het overlijden van een familielid, een verhuizing, verandering van school/onderwijs, overgang van school naar werk en uit huis gaan. Dit soort veranderingen kan de balans tussen draagkracht en draaglast verstoren, wat de kwetsbaarheid voor psychische problemen verhoogt.

Slide 9 - Slide

Wat zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking?
A
psychose en schizofrenie
B
stemmingsstoornis en angststoornis
C
obsessieve compulsieve stoornis
D
alle genoemde psychiatrische stoornissen

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Video

Kan iedereen een psychiatrische stoornis krijgen?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Zijn psychiatrische stoornissen aangeboren?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

Welke stoornissen
ken je?

Slide 14 - Mind map

Autisme, ADHD en depressies kennen we allemaal.

Maar ken je ook...

Slide 15 - Slide

....
A
Erotomanie?
B
Pica?
C
Münchhausen bij proxy?
D
Querulantenwaan?

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

Of....
A
Trichotillomanie?
B
Misofonie?
C
Jaloersheidswaan?
D
Selectief mutisme?

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

korte pauze

Slide 20 - Slide

energizer

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Opdracht
Verdiep je in tweetallen in een stoornis waar je nog nooit van hebt gehoord of geïnteresseerd in ben i.v.m. je werk:

,
- wat houdt deze stoornis in?
- Wat zijn de kenmerken?
- Welk gedrag laat deze persoon zien?
- Welke behandeling/begeleiding heeft deze persoon nodig?
- wat is jouw rol als MZ'er hierin?

Slide 28 - Slide

Terugkoppeling

Slide 29 - Slide