2.1 & 2.2

1.Fasen en faseveranderingen
NaSk 
1 / 36
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.Fasen en faseveranderingen
NaSk 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen van deze les
 • De 3 fasen en 6 faseveranderingen kennen.
 • Het principe van het deeltjesmodel kunnen uitleggen.

Slide 2 - Slide

Deeltjesmodel
 •  Eenvoudige weergave
 •  Stoffen zijn opgebouwd uit moleculen
 • Moleculen bewegen
 • Moleculen trekken elkaar aan

"Een molecuul is het kleinste deeltje
wat de stofeigenschappen nog bezit."

Slide 3 - Slide

3 Fasen
 • Vast
 • Vloeibaar
 • Gas

Slide 4 - Slide

Fasen
Vast

 • Moleculen naast elkaar
 • Trillen
 • Trekken elkaar aan

Engels: Solid → (s)Slide 5 - Slide

Fasen
Vloeibaar:

 • Moleculen bewegen langs elkaar
 • Geen vaste plek
 • Mindere aantrekkingskracht
       Blijft nog wel bij elkaar
Engels: Liquid → (l)

Slide 6 - Slide

Fasen
Gas:

 • Moleculen op grote afstand
 • Hoge temperatuur nodig
 • Bijna geen aantrekkingskracht

Engels: Gaseous → (g)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Vloeistof                                 Vast                                             Gas

Slide 9 - Slide

Faseveranderingen
 1. Condenseren
 2. Verdampen
 3. Stollen
 4. Smelten
 5. Sublimeren
 6. Rijpen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Aan de slag!

1) Lees 1.2 Scheikunde (p. 12-14 van je handboek)

2) Maak 1.2 Scheikunde opdr. 24 t/m 37 (p. 10-11 van WB deel A)

3) Vragen van LessonUp


De 1e 10 minuten werken we in stilte, daarna mag je overleggen met je buurman of buurvrouw over de opdrachten die je moeilijk vindt.


Huiswerk voor de volgende les:

Afmaken 1.2 van NASK2timer
10:00

Slide 12 - Slide

Vragen van LessonUp

Nu mag jij je mobiel erbij pakken.

Beantwoord de volgende vragen zo snel mogelijk.

Per vraag heb je maximaal 10 seconden de tijd.

Slide 13 - Slide

de fase-aanduiding voor "vloeibaar" is
A
(s)
B
(l)
C
(g)
D
(aq)

Slide 14 - Quiz

Water komt op aarde in verschillende fasen voor ! Hoeveel fasen zijn dit?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 15 - Quiz

Wat is de fase van water bij kamertemperatuur
A
vast
B
vloeibaar
C
gas
D
kun je niet weten

Slide 16 - Quiz

Welke fase is hier getekend?
A
gas
B
vloeistof
C
vast

Slide 17 - Quiz

Faseveranderingen 1 en 4 zijn
A
verdampen en stollen
B
condenseren en vervluchtigen
C
stollen en sublimeren
D
condenseren en stollen

Slide 18 - Quiz

Faseveranderingen 3 en 6 zijn
A
stollen en rijpen
B
smelten en (vervluchtigen) sublimeren
C
rijpen en verdampen
D
condenseren en stollen

Slide 19 - Quiz

Welke fase heeft regen?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 20 - Quiz

Hoe heet de fasenovergang van vast naar gas?
A
smelten
B
stollen
C
rijpen
D
sublimeren

Slide 21 - Quiz

De moleculen van een stof veranderen als de stof smelt
A
ja
B
nee

Slide 22 - Quiz

Een faseovergang is wanneer een stof van de ene fase naar de andere fase gaat dmv afkoelen of verwarmen
A
Juist
B
Onjuist
C
geen idee

Slide 23 - Quiz

H2 Lucktdruk & weer

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Welk gas zit er voornamelijk in lucht?
A
Zuurstof
B
Stikstof
C
Koolstofdioxide
D
Water

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Barometer
Bij
Hoge druk:
Deksel wordt ingedrukt, 
wijzer  naar rechts.

Lage druk:
Deksel wordt omhoog gedrukt, wijzer naar links.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

druk / hoogte
moleculen / hoogte

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide