Meer gelijkheid voor vrouwen

Cultureel-mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945


4. Meer gelijkheid voor vrouwen
1 / 13
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom en op welke manier jongeren in de jaren 50 en jaren 60 in verzet kwamen

Items in this lesson

Cultureel-mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945


4. Meer gelijkheid voor vrouwen

Slide 1 - Slide

Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom en op welke manier verschillende groepen in Nederland zich emancipeerden

Slide 2 - Slide


Moeder en echtgenote

 • In de jaren '50 waren de rollen in het gezin traditioneel: de vrouw is moeder en echtgenote, de man is de kostwinner
 • Mannen en vrouwen waren tot 1956 niet gelijk voor de wet!
 • Vrouwen waren 'handelingsonbekwaam' bij wet: ze mochten geen belangrijke documenten ondertekenen.

Slide 3 - Slide


Tweede Feministisch Golf

 • Ondanks de successen van de eerste feministische golf, hebben vrouwen niet dezelfde kansen in de samenleving als mannen.
 • Vrouwen die buitenshuis werkten, verdienen vaak minder dan mannen die hetzelfde werk doen.  
 • Tijdens de tweede Feministische Golf verzetten veel vrouwen zich tegen deze rolverdeling en ongelijkheid.
De tweede feministische golf was ontstaan in de Verenigde Staten. In de afbeelding zie je de Amerikaanse feministe Kathrine Switzer die in 1967 mee wilde lopen in de marathon van Boston. Voor vrouwen was deelname echter niet mogelijk. Niet iedereen was het hiermee eens en probeerde haar uit de marathon te halen. Dat lukte overigens niet: haar vriend gaf de official, die had geprobeerd haar rugnummers te pakken, een enorme duw. 

Alles gebeurde voor de ogen van de pers...

Slide 4 - Slide


Baas in eigen buik

 • Vrouwen hebben niet dezelfde kansen in de samenleving als mannen.
 • Vrouwen die buitenshuis werkten, verdienen vaak minder dan mannen die hetzelfde werk doen.  
 • Tijdens de Tweede Feministische Golf verzetten veel vrouwen zich tegen deze rolverdeling en ongelijkheid.
 • Belangrijke bewegingen waren Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij

Slide 5 - Slide

Video
Congres van Dolle Mina (1970)

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video


Gelijke kansen...? (1)

 • In de jaren '70 verbeterde de positie van de vrouwen langzaam
 • Door de Mammoetwet (1968) kregen meisjes en jongens hetzelfde onderwijs
 • Het huishouden kost minder tijd: gezinnen waren kleiner, o.a. door de uitvinding van de Pil, en er kwamen steeds meer huishoudelijke apparaten kwamen. 
 • Vrouwen konden hierdoor buitenshuis gaan werken.

Toen de Pil in Nederland op de markt kwam, mocht hij in eerste instantie niet worden verkocht als anticonceptiemiddel. Hij werd daarom gebruikt als 'middel om de menstruatie te regelen, met als bijwerking tijdelijke onvruchtbaarheid.                                                                                 

Slide 8 - Slide


Gelijke kansen...? (2)

 • Vrouwen trouwden op minder jonge leeftijd, waardoor ze eerst carrière kunnen maken. Overigens bleef er vaak verschil tussen lonen en posities.
 • Het aantal echtscheidingen nam toe: vrouwen wilden zich niet altijd neerleggen bij de traditionele rollenpatronen.
 • Door de komst van de Bijstandswet (1965) waren gescheiden vrouwen niet meer financieel afhankelijk van hun man. 


Slide 9 - Slide

Begrippen uit deze les

 • emancipatie

 • feminisme
 • tweede feministische golf
 • Dolle Mina
 • voorbehoedsmiddelen
 • abortus
 • Mammoetwet
 • Bijstandswet


Slide 10 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1940-1945: Duitse Bezetting
 • 1945: de Bevrijding
 • 1945-1960: Wederopbouw
 • 1965: Bijstandswet
 • 1968: Mammoetwet

Slide 11 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 12 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 13 - Open question