M3 Opmaak en beeld bij teksten

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 35
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Slide

DOELEN

- Je kunt de functie van beelden bij een een tekst benoemen

- Je kunt de functie van de opmaak van een tekst benoemen

- Je kunt rekening houden met afbeeldingen en de opmaak als je een tekst leest

Slide 2 - Slide

Bekijk en lees de tekst.

Slide 3 - Slide

Wat is het onderwerp van de advertentie?
A
De 'worst' musical ever
B
HEMA de musical
C
HEMA de musical is een feest
D
Een feelgoodverhaal dat volledig op humor drijft

Slide 4 - Quiz

Wat is de bedoeling van de citaten in de advertentie?
A
Zo weet de lezer waar de musical over gaat
B
Om de lege stukken op te vullen
C
Om de lezer aan te sporen om naar de musical te gaan
D
Om de lezer te laten weten wat anderen er van vinden

Slide 5 - Quiz

Welk deel van de advertentie is bedoeld om onmiddellijk de aandacht van de lezer te trekken?
A
Linksboven en rechtsboven
B
Het midden

Slide 6 - Quiz

Hoe trekt het midden van de advertentie de aandacht van de lezer?

Slide 7 - Open question

Welke betekenis hebben de rode sterren in de advertentie?
A
Die geven volgens kranten de kwaliteit van de musical aan, bedoeld om indruk te maken.
B
Die geven volgens kranten de grappigheid van de musical aan, bedoeld om indruk te maken.
C
Geen speciale betekenis, de sterren vullen het beeld op
D
Ze geven aan in welke prijscategorie de musical valt

Slide 8 - Quiz

Wat betekent in deze advertentie 'de worst musical ever'?

Slide 9 - Open question

Wat is het voornaamste doel van deze tekst?
A
Informeren
B
Amuseren
C
Aansporen
D
Overtuigen

Slide 10 - Quiz

Waarom is aansporen het belangrijkste doel van deze tekst?

Slide 11 - Open question

Commentaar op de tekst:
Noem een sterk punt.

Slide 12 - Open question

Commentaar op de tekst:
Noem een minder sterk punt.

Slide 13 - Open question

'Bekijk' en beluister 
de volgende twee liedjes.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Je hebt naar twee liedjes gekeken en geluisterd. Welk verschil heb je gezien?

Slide 17 - Open question

Opmaak en beeld


Ook in teksten zijn opmaak (lay-out) en beeld belangrijk.


Slide 18 - Slide

Opmaak in teksten

Een tekst staat op een bepaalde manier op papier of online. 
Het heeft een bepaalde opmaak (lay-out)
De titel, de tussenkopjes, de lettergrootte, het gebruik van kolommen en tekstkleur bepalen de opmaak.

Slide 19 - Slide

Beeld in teksten

Bij de opmaak horen ook afbeeldingen (tekeningen, schema's, (land)kaarten, tabellen, grafieken en diagrammen.


Een beeld kan verschillende functies hebben:

- afbeelding bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken
- afbeelding bedoeld om nieuwe informatie aan de tekst toe te voegen
- afbeelding nodig om de tekst duidelijker te maken

Slide 20 - Slide

Bekijk en lees de tekst.

Slide 21 - Slide

Wat zijn belangrijkste doelen van deze advertentie?
A
Overhalen van consument om bio-kip te kopen, supermarkt bewegen om verkoop van bio-kip te starten.
B
Bewust maken van consument om geen plofkip te kopen, supermarkt bewegen om verkoop van bio-kip te stoppen.
C
Overhalen van consument om bio-kip te kopen, supermarkt bewegen om verkoop van plofkip te stoppen.
D
Bewust maken van consument om geen plofkip te kopen, supermarkt bewegen om verkoop van plofkip te stoppen.

Slide 22 - Quiz

Voor wie is deze advertentie vooral bedoeld?
A
voor mensen die kip eten
B
voor mensen die kip kopen in de supermarkt
C
voor mensen die vegetariër zijn
D
voor mensen die vlees eten

Slide 23 - Quiz

Welke functie heeft de afbeelding in deze tekst?
A
de aandacht trekken
B
nieuwe informatie toevoegen
C
tekst duidelijker maken

Slide 24 - Quiz

Welke feiten kom je door de advertentie te weten?

Slide 25 - Open question

Deze tekst heeft de naam:
Het best bewaarde supermarktgeheim.

Wat betekent dit?
A
De supermarkten houden geheim wat voor soort kip ze verkopen.
B
De supermarkten houden goed geheim op welke manier kip wordt geproduceerd.
C
De supermarkten verkopen vooral kip voor een lage prijs die dieronvriendelijk is geproduceerd.
D
De supermarkten zijn niet eerlijk over de kwaliteit van de kip die ze verkopen.

Slide 26 - Quiz

Onder aan de advertentie staan twee zinnen.

Zijn dit feiten of meningen?
A
Feiten
B
Meningen
C
Een feit en een mening

Slide 27 - Quiz


95% van alle kippen is plofkip.
A
Feit, want de uitspraak is controleerbaar
B
Mening, want de uitspraak is controleerbaar
C
Feit, want de uitspraak is niet controleerbaar
D
Mening, want de uitspraak is niet controleerbaar

Slide 28 - Quiz


Zo'n dier kan soms nauwelijks meer lopen.
A
Feit, want de uitspraak is controleerbaar
B
Mening, want de uitspraak is controleerbaar
C
Feit, want de uitspraak is niet controleerbaar
D
Mening, want de uitspraak is niet controleerbaar

Slide 29 - Quiz

Met welke van de volgende uitspraken zal Wakker Dier het NIET eens zijn.
A
Supermarkten moeten stoppen met de verkoop van plofkippen.
B
Supermarkten moeten eerlijk zijn over de kwaliteit van de kippen die ze verkopen.
C
Supermarkten moeten sommige zaken geheim houden voor de consument.
D
Supermarkten moeten voor kwaliteit gaan en niet voor de laagste prijs.

Slide 30 - Quiz

Wat zou de consument volgens Wakker Dier moeten doen?

Slide 31 - Open question

GELEERD?

- Je kunt de functie van beelden bij een een tekst benoemen

- Je kunt de functie van de opmaak van een tekst benoemen

- Je kunt rekening houden met afbeeldingen en de opmaak als je een tekst leest

Slide 32 - Slide

Schrijf één ding op wat je deze les hebt geleerd en niet meer vergeet.

Slide 33 - Open question

Stel één vraag over iets dat je nog niet zo goed
hebt begrepen.

Slide 34 - Open question

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 35 - Slide