Verschillende fase van de techniek

Wat is een techniek?
A
een vak dat op school gegeven wordt
B
een mening
C
een handeling
D
gegevens van een patiënt
1 / 25
next
Slide 1: Quiz
VerzorgingSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Wat is een techniek?
A
een vak dat op school gegeven wordt
B
een mening
C
een handeling
D
gegevens van een patiënt

Slide 1 - Quiz

This item has no instructions

Inleiding
- Hoe kom je erachter welke hulp iemand nodig heeft?
-> gesprek aangaan met de zorgvrager
-> gesprek aangaan met een leidinggevende
- is er mantelzorg? wat kan de zorgvrager  nog en wat niet? waar en in welke omstandigheden woont de zv, voorgeschiedenis,...

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Fase van een techniek
Wat is een techniek?
- een weldoordachte rationele welbepaalde handeling, gebonden aan de beroepspraktijk

Doel:
- met een minimum van tijd en inspanning en met een maximum rendement de verzorging laten verlopen

Slide 3 - Slide

proberen uit te leggen in eigen woorden

indeling van een techniek
Bestaat altijd uit 3 delen:

1. voorbereiding
2. uitvoering
3. nazorg

-> zelfevaluatie/zelfreflectie na het uitvoeren van een techniek

Slide 4 - Slide

waarom is een zelfevaluatie belangrijk?
Belang van een techniek
- krachten sparen, vermoeidheid verminderen
- tijd besparen = meer contact met zv = betere observatie
- orde en reinheid
- leren werken in teamverband
- positieve resultaten -> door planning
- bewustere aanpak van de problemen
- ergonomisch werken

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

1. voorbereiding:
 jezelf:
- aangepaste kledij
- geen juwelen/nagellak,...
- korte zuivere nagels
- haren bij elkaar gebonden
- handen wassen en ontsmetten
materiaal:
- alles op voorhand klaarzetten
- indien nodig ontsmetten

kamer:
- juiste kamertemperatuur
- ramen en deuren sluiten
- zv afzonderen
- beletlichtje aansteken

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

zorgvrager:
- geruststellen, zeggen wat je komt doen
- gemakkelijke houding geven
- vragen of hij/zij moet plassen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

2. Uitvoering:
- gebeurt volgens de aangeleerde techniek, steeds aangepast aan de zv en aan de omstandigheden
-> denk hierbij logisch na

- je werkt steeds van minst naar meest bevuilde
- van ver naar dichtstbijzijnde kant

Respecteer de basisprincipes

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

3. Nazorg:
zorgvrager:
- goede gemakkelijke houding geven
- bel binnen bereik
- drinken geven
- vragen of zv nog iets nodig heeft
kamer:
- alles terug op zijn plaats zetten, kamer netjes achterlaten
- gordijnen openen
verluchten
- beletlicht uitdoen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

materiaal:
- reinigen en ontsmetten van gebruikt materiaal
- alles terug op zijn plaats leggen
- vuil linnen sorteren


jezelf:
- handen wassen en ontsmetten
- rapporteren

zelfevaluatie

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Rapporteren
doel
- zoveel mogelijk info verzamelen
- continuïteit van de zorg waarborgen
- eigen handelen in vraag stellen
- zowel mondeling als schriftelijk
-> observatie en rapportage zijn zeer belangrijk!!!

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Tips voor schriftelijke rapportage
- schrijf in complete zinnen
- schrijf objectief ( geen eigen mening maar feitelijke situaties)
- Pas op voor afkortingen 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Belang van een techniek
voor de zv:
- pijn en vermoeidheid besparen
- risico van besmetting verminderen
- vertrouwen geven aan de zorgvrager

Slide 13 - Slide

voorbeelden vragen
Welke technieken (in de zorg) kennen jullie?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Waarom is een zelfevaluatie na het de uitvoering belangrijk?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Welke rapportages kennen jullie?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Verzorgingsplan
welke gegevens?
- naam van de zv                                 - A.D.L 
- geboortedatum                                - wat kan de zv zelfstandig 
- reden van hulpvraag
- medicijnen die men gebruikt
- dieet
- speciale aandachtspunten
-

Slide 17 - Slide

- wat betekend hulpvraag
- wat is adl ( algemene dagelijkse levensverrichtingen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Wat is het belang van werken volgens techniek voor de zorgvrager?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Wat is het belang van werken volgens techniek voor de zorggever?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Uit welke 3 delen bestaat een techniek?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Is het belangrijk om eerlijk te evalueren?
Ja
Neen

Slide 24 - Poll

This item has no instructions

Waarom is evalueren belangrijk?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions