Geschiedenis 3.1 De Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
 • In deze les leer je over de verschillende oorzaken van de Eerste Wereldoorlog.

 • Je kunt aan het einde van de les indirecte en directe oorzaken van elkaar onderscheiden


1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
 • In deze les leer je over de verschillende oorzaken van de Eerste Wereldoorlog.

 • Je kunt aan het einde van de les indirecte en directe oorzaken van elkaar onderscheiden


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Oorzaak en aanleiding
 • Oorzaak (direct of indirect) = waardoor gebeurt iets, kunnen er meer van zijn
 • Aanleiding = laatste oorzaak, er is altijd maar 1 aanleiding
 • Gevolg (lange of korte termijn)  = wat er door de oorzaken en de aanleiding gebeurt

Slide 3 - Slide

Directe en indirecte oorzaken van WO 1
 • Wat is het verschil?
 • Indirecte oorzaken WO 1:
  Het effect is niet meteen zichtbaar
 • Directe oorzaak WO 1:
  Het effect is meteen zichtbaar

Slide 4 - Slide

Wat is een indirecte oorzaak?
A
Je kan meteen zien waardoor iets gebeurd.
B
Je kan niet meteen zien waardoor iets gebeurd.

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Welke zinnen over de aanslag in Sarajevo zijn waar?
Juiste antwoord
De aanslag was een indirecte oorzaak van de Eerste Wereldoorlog
De aanslag was de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog
De aanslag was de directe oorzaak van de Eerste Wereldoorlog
De aanslag was het gevolg van de Eerste Wereldoorlog

Slide 7 - Drag question

De moord op Franz-Ferdinand was de ........... van de Eerste Wereldoorlog
A
Aanleiding
B
Kort termijn gevolg
C
Indirecte oorzaak
D
Lange termijn gevolg

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Video

Geallieerden
Centralen
Tijd van wereldoorlogen
Eerste wereldoorlog

Slide 10 - Drag question

Wat is geen indirecte oorzaak van de WOI?
A
wapenwedloop
B
Revanchegedachte Frankrijk
C
moord op Frans Ferdinand
D
nationalisme

Slide 11 - Quiz

Oorzaken
Aanleiding
Gevolg
Oorzaken: omstandigheden die maakt dat iets ontstaat.
Aanleiding: De belangrijkste oorzaak waaardoor iets ontstaat
Gevolg: Hetgeen dat ontstaat door omstandigheden
Imperialisme
Eerste Wereldoorlog
Nationalisme
Militarisme
Moord op Franz Ferdinand
Bondgenootschappen

Slide 12 - Drag question

Het Verdrag van Versailles

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Verdrag van Versailles
Duitsland mag geen groot leger meer hebben. 
Duitsland moet een Enorme schadevergoeding betalen.
Duitsland raakt haar kolonies kwijt. 
Duitsland wordt kleiner, hieruit is polen ontstaan. 

Slide 15 - Slide

Wat stond er NIET in het verdrag van Versailles?
A
Duitsland mag nog maar 1.000.000 soldaten hebben
B
Duitsland moet herstelbetalingen doen
C
Duitsland moet 20% van het land afstaan
D
Duitsland mocht geen oorlogsvloot meer hebben

Slide 16 - Quiz

Wat was de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog?

Slide 17 - Open question

Wat waren de bondgenootschappen in de eerste wereldoorlog?

Slide 18 - Open question

Einde van deze les
Maak in je werkboek paragraaf 3.1
Bestudeer de begrippen op blz. 40 of online onder Tijdvakken en begrippen

Slide 19 - Slide