4K H1 Grafieken en vergelijkingen

Grafieken en vergelijkingen
1 / 34
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Grafieken en vergelijkingen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lineair

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Geef het startgetal
bij de rode grafiek

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Geef het startgetal.

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Geef het hellingsgetal.

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Geef de formule

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Geef het
hellingsgetal

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Kwadratisch

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welk getal komt er op de open plaats?
x
-1
0
1
2
3
y
4
6
7
4
A
3
B
6
C
7
D
8

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Periodiek verband

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is de evenwichtsstand?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Wat is de amplitude?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Bereken de frequentie
per uur.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Verbanden herkennen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Lineair
Kwadratisch
Wortel
Omgekeerd
evenredig

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

y=4x+2
y=2x2+3
y=x4
y=2x+3
lineair
kwadratisch
omgekeerd
evenredig
wortel

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Inklemmen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Bij welke waarde van x ligt het
rechtersnijpunt
ongeveer?
A
-0,8
B
6,2
C
6, 6
D
8,2

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Neem de tabel over en vul in.
Lever een foto van je ingevulde tabel in.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Het snijpunt ligt bij
A
x=6,5
B
x=6,6
C
x=6,7
D
???

Slide 20 - Quiz

6,6 - verschil = 0,02
7,7 - verschil = 0,345
Balansmethode
 • Met de balansmethode bereken je wanneer twee formules (met gelijke variabelen) gelijk zijn aan elkaar, dus waar het snijpunt van twee grafieken is.
 • Je kan bijvoorbeeld berekenen wanneer twee abonnementen even duur zijn, of wanneer twee krantenwijken evenveel opbrengen 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Balansmethode
 1. vergelijking opschrijven
 2. letters naar links
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

 

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

  

Balansmethode
-5x
-5x
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

      

Balansmethode
-5x
-5x
-6
-6
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balansmethode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balansmethode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
Dus x = 4,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
-3a+2=6+5a

   

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus a =       
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
-3a+2=6+5a

  -8a+2 =       6 

   -8a    =       4

       a    =       -0,5  

Balansmethode vb
-5a
-5a
-2
-2
:-8
:-8
vergelijking opschrijven
1
30,5+2=6+50,5
Dus a = -0,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
8b-10 = 14-4b
      

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus b = 
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Balans methode 
8b-10 = 14-4b

 12b-10 = 14       

  12b    =  24     

      b    =  2      

Balansmethode vb
+4b
+4b
+10
+10
:12
:12
vergelijking opschrijven
1
8210=1442
Dus b = 2
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 32 - Slide

This item has no instructions


los de vergelijking op, gebruik alle stappen en schrijf ze op.
Als je dat hebt gedaan maak je een foto, die upload je hier.
de vergelijking: 3k+7=5k+12

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Zo zit het dus met de balansmethode...
 1. vergelijking opschrijven
 2. letters naar links
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven

Slide 34 - Slide

This item has no instructions