Branche GGZ - les 3

Branche 
Les 3 - GGZ
1 / 29
next
Slide 1: Slide
IntroductiemoduleMBOStudiejaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Branche 
Les 3 - GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Augustin
Lisa
Berzem
Chanel
Zoe
Anna
Lois
Jennifer
Salwa
Sander
Lynn
Salma
Annemarthe
AIsha
Mitch
Sharon
Jamie
Valerie
Amber
Tomas
Lize
Dunya
1
2
3
4
5
6

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Wat houdt de GGZ in?
 • De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Doelgroepen binnen de GGZ
 • Opdracht

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat weet je al van de GGZ?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Slide 6 - Link

This item has no instructions

Wat was voor jou opvallend op de site aan informatie?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste heen?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

In de GGZ krijg je zorg bij psychische of psychiatrische problemen
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

De begeleiding
 • Afgestemd op één zorgvrager
 • Groepen zorgvragers
 • Mantelzorgers/naasten

 • Structuur aanbrengen in de dag


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welke doelgroepen zijn er volgens jullie binnen de GGZ?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 16 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 22 - Slide

This item has no instructions


Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Zoek op internet op welke ziektebeelden je tegenkomt in de GGZ en jou aanspreken. Vul minimaal 3 voorbeelden hiervan in in de LessonUp.

Slide 24 - Mind map

Borderline
Depressie
ADHD
Autisme
Schizofrenie
Opdracht
Doel: Kennis krijgen over aandoeningen binnen de GGZ.

Geef uitleg over de aandoening (Wat is het?)
Zoek de kenmerken op 
 op van de volgende aandoeningen:
 • Borderline
 • Depressie
 • ADHD
 • Autisme
 • Schizofrenie

Klaar?: Zoek op hoe de aandoening ontstaat. 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Doel: Informatie verstrekken over een aandoening binnen de GGZ

Bekijk één van de volgende afleveringen van het programma: “Doe even normaal”

PTSS: https://www.npo.nl/doe-even-normaal/19-08-2014/VPWON_1227543
Borderline: https://www.youtube.com/watch?v=HwQJ7wKBfNE
Angst: https://www.npo.nl/doe-even-normaal/26-08-2014/VPWON_1227548

Bespreek het gekozen programma na in drietallen,  probeer de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat houdt de aandoening in?
2. Welke (gestoorde) gedragingen en functies horen bij dit ziektebeeld?
3. Welke verklaringen en oorzaken worden in het programma genoemd?
4. Welke mogelijke behandelingen zijn er voor deze ziektebeelden?
5. Noem een aantal sociale gevolgen in het leven van deze zorgvragers?
Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 27 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou jij nog te weten willen komen over de GGZ?

Slide 28 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij deze les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

This item has no instructions